Informacje dla Kalifornii

Obowiązuje od 18 grudzień 2019 r.

Zakres informacji uzupełniających

Te dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii („Informacje”) uzupełniają informacje zawarte w Polityce prywatnościi dotyczą tylko mieszkańców stanu Kalifornia („klienci” lub „Ty”).

Te Informacje zawierają dodatkowe informacje na temat tego jak zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i przetwarzamy na inne sposoby dane osobowe osób mieszkających w stanie Kalifornia, zarówno online jaki i offline, w ramach ustawy California Consumer Privacy Act z 2018 r. („CCPA”).

O ile nie określono inaczej, wszystkie terminy w niniejszych Informacjach mają to same znaczenie jak w Polityce prywatności lub jak określono w CCPA.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Termin „dane osobowe” w niniejszych Informacjach oznacza dane, które identyfikują, odnoszą się do, opisują i mogą być w uzasadniony sposób kojarzone lub w uzasadniony sposób powiązane, pośrednio lub bezpośrednio, z konkretnym klientem lub gospodarstwem domowym.

Przez ostatnie 12 miesięcy zbieraliśmy następujące dane na temat klientów w następujących celach.

Kategoria danych osobowych Kategoria źródła Cele komercyjne lub biznesowe
Identyfikatory, takie jak nazwa konta, identyfikator urządzenia, adres e-mail, adres IP, itd.
 • Gracze
 • Urządzenia graczy
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługodawcy
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Wewnętrzne analizy i raportowanie
 • Badania wewnętrzne
 • Obsługa klienta
 • Obsługa firmy i gier
 • Mechanizmy i funkcje w grze
 • Ułatwianie interakcji społecznych między graczami
 • Usuwanie błędów w celu poprawy funkcjonowania
 • Rozwijanie/ulepszanie produktu
 • Utrzymanie i ulepszanie serwisu
 • Sprawdzanie interakcji i transakcji z klientami
 • Reklamy
 • Marketing bezpośredni (telefon, e-mail, itd.)
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Nabytek gracza
Rejestr Klientów w Kaliforni (Kodeks Cywilny Kaliforni § 1798.80(e)) np. adres, imię, numer telefonu.
 • Gracze
 • Urządzenia graczy
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługodawcy
 • Usługi mediów społecznościowych
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Wewnętrzne analizy i raportowanie
 • Badania wewnętrzne
 • Obsługa klienta
 • Obsługa firmy i gier
 • Mechanizmy i funkcje w grze
 • Ułatwianie interakcji społecznych między graczami
 • Usuwanie błędów w celu poprawy funkcjonowania
 • Rozwijanie/ulepszanie produktu
 • Utrzymanie i ulepszanie serwisu
 • Sprawdzanie interakcji i transakcji z klientami
 • Reklamy
 • Marketing bezpośredni (telefon, e-mail, itd.)
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Nabytek gracza
Chronione cechy klasyfikujące np. wiiek lub płeć.
 • Gracze
 • Urządzenia graczy
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługodawcy
 • Usługi mediów społecznościowych
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Wewnętrzne analizy i raportowanie
 • Badania wewnętrzne
 • Obsługa klienta
 • Obsługa firmy i gier
 • Mechanizmy i funkcje w grze
 • Ułatwianie interakcji społecznych między graczami
 • Usuwanie błędów w celu poprawy funkcjonowania
 • Rozwijanie/ulepszanie produktu
 • Utrzymanie i ulepszanie serwisu
 • Sprawdzanie interakcji i transakcji z klientami
 • Reklamy
 • Marketing bezpośredni (telefon, e-mail, itd.)
Informacje komercyjne, takie jak produkty lub nabyte, otrzymane lub rozważane usługi lub inne historie lub tendencje zakupowe i konsumenckie.
 • Gracze
 • Urządzenia graczy
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługodawcy
 • Usługi mediów społecznościowych
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Wewnętrzne analizy i raportowanie
 • Badania wewnętrzne
 • Obsługa klienta
 • Obsługa firmy i gier
 • Mechanizmy i funkcje w grze
 • Ułatwianie interakcji społecznych między graczami
 • Usuwanie błędów w celu poprawy funkcjonowania
 • Rozwijanie/ulepszanie produktu
 • Utrzymanie i ulepszanie serwisu
 • Sprawdzanie interakcji i transakcji z klientami
 • Reklamy
 • Marketing bezpośredni (telefon, e-mail, itd.)
 • Nabytek gracza
Informacje na temat internetu/sieci, takie jak historia wyszukiwania stron, aplikacji lub reklam.
 • Gracze
 • Urządzenia graczy
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługodawcy
 • Usługi analityczne
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Wewnętrzne analizy i raportowanie
 • Badania wewnętrzne
 • Obsługa klienta
 • Obsługa firmy i gier
 • Mechanizmy i funkcje w grze
 • Ułatwianie interakcji społecznych między graczami
 • Usuwanie błędów w celu poprawy funkcjonowania
 • Rozwijanie/ulepszanie produktu
 • Utrzymanie i ulepszanie serwisu
 • Sprawdzanie interakcji i transakcji z klientami
 • Reklamy
 • Marketing bezpośredni (telefon, e-mail, itd.)
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
Dane geolokalizacyjne, adres IP, udostępniana lokalizacja urządzenia i lokalizacja połączenia Wi-FI.
 • Gracze
 • Urządzenia graczy
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługodawcy
 • Gracze
 • Urządzenia graczy
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługodawcy
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Wewnętrzne analizy i raportowanie
 • Badania wewnętrzne
 • Obsługa klienta
 • Obsługa firmy i gier
 • Mechanizmy i funkcje w grze
 • Ułatwianie interakcji społecznych między graczami
 • Usuwanie błędów w celu poprawy funkcjonowania
 • Rozwijanie/ulepszanie produktu
 • Utrzymanie i ulepszanie serwisu
 • Sprawdzanie interakcji i transakcji z klientami
 • Reklamy
 • Marketing bezpośredni (telefon, e-mail, itd.)
 • Nabytek gracza
Dane pochodne, takie jak informacje, dane, założenia i wnioski wynikające z którejkolwiek z ww. kategorii danych osobowych.
 • Gracze
 • Urządzenia graczy
 • Usługi w zakresie danych
 • Usługodawcy
 • Usługi mediów społecznościowych
 • Usługi analityczne
 • Wykrywanie/ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu
 • Wewnętrzne analizy i raportowanie
 • Badania wewnętrzne
 • Obsługa klienta
 • Obsługa firmy i gier
 • Mechanizmy i funkcje w grze
 • Ułatwianie interakcji społecznych między graczami
 • Usuwanie błędów w celu poprawy funkcjonowania
 • Rozwijanie/ulepszanie produktu
 • Utrzymanie i ulepszanie serwisu
 • Sprawdzanie interakcji i transakcji z klientami
 • Reklamy
 • Marketing bezpośredni (telefon, e-mail, itd.)
 • Nabytek gracza

Ujawnianie danych osobowych

Przez ostatnie 12 miesięcy ujawnialiśmy następujące kategorie danych osobowych.

Kategoria danych osobowych Ujawnianie w celach biznesowych Sprzedane*
Identyfikatory
Rejestr Klientów w Kalifornii <(Kodeks Cywilny Kalifornii § 1798.80(e))
Chronione cechy klasyfikujące
Informacje handlowe
Informacje na temat internetu/sieci
Dane geolokalizacyjne
Pochodne

*Zynga nie „sprzedaje” danych osobowych graczy w zwykłym tego terminu znaczeniu. Zezwalamy jednak niektórym zewnętrznym partnerom reklamowym na gromadzenie informacji na temat naszych klientów w grach lub na naszych stronach w celu oferowania bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika reklam, prowadzenia kampanii reklamowych i analiz oraz wykrywania i raportowania nadużyć. W takim zakresie ta praktyka jest rozumiana jako „sprzedaż” w rozumieniu CCPA. Dodatkowe informacje można znaleźć w poniższym rozdziale Reklamy online.

Komu ujawniamy dane osobowe

Tak jak opisano w rozdziale Jak przekazujemy informacje Polityki prywatności, przekazujemy dane osobowe wewnątrz firmy Zynga i wielu różnym odbiorcom w celach biznesowych.

Poza kategoriami odbiorców wymienionych w rozdziale Jak przekazujemy informacje Polityki prywatności, ujawniamy dane osobowe lub udzielamy dostępu do danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

 • Dostawcom usług dla klientów
 • Dostawcom usług w zakresie jakości
 • Dostawcom pamięci w chmurze
 • Podmiotom przetwarzającym i audytującym płatności
 • Dostawcom usług w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
 • Serwisom mediów społecznościowych
 • Partnerom reklamowym i marketingowym

Reklamodawcom online

Pozwalamy niektórym zewnętrznym partnerom reklamowym zbierać dane osobowe z kategorii podanych powyżej w celach reklamowych. Pozwalamy tym sieciom reklamowym, firmom mediów społecznościowych i innym firmom zewnętrznym w ekosystemie reklamowym zbierać dane bezpośrednio z wyszukiwarek lub z urządzenia poprzez pliki cookies lub inne technologie śledzenia, gdy konsument odwiedza naszą stronę lub wchodzi z nią w interakcje, korzysta z naszych aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób wchodzi z nami w interakcje w sieci. Te podmioty zewnętrzne wykorzystują twoje dane osobowe w celu:

 • wyświetlania dostosowanych do zainteresowań reklam na naszej stronie lub na innych stronach bądź w aplikacjach mobilnych lub na innych urządzeniach, których może używać klient;
 • dostosowania treści; i
 • wykonywania innych powiązanych z reklamą usług, takich jak raportowanie, atrybucja, analizy i badania rynku.

Te zewnętrzne podmioty mogą używać tych danych do własnych celów handlowych zgodnie z ich własnymi politykami prywatności, które mogą obejmować przekazywanie informacji innym podmiotom trzecim, w tym innym sieciom reklamowym.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób podmioty zewnętrzne wykorzystują pliki cookie i technologie powiązane, aby automatycznie zbierać informacje na naszych stronach i innych serwisach internetowych oraz jakie są twoje opcje wyboru dotyczące tych praktyk, można znaleźć w Informacjach o plikach cookie.

Twoje prawa dot. prywatności w Kalifornii

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, możesz korzystać z następujących praw przyznanych przez prawo kalifornijskie w związku ze zgromadzonymi przez nas danymi osobowymi na Twój temat (podlega ograniczeniom prawnym).

Prawo do informacji

Masz prawo zażądać każdej z następujących informacji w związku z danymi osobowymi, które zebraliśmy lub ujawniliśmy przez ostatnie 12 miesięcy, po uwierzytelnieniu twojej tożsamości:

 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na twój temat.
 • Konkretne kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na twój temat.
 • Konkretne źródła danych osobowych, które zebraliśmy na twój temat.
 • Kategorie danych osobowych, które ujawniliśmy na twój temat podmiotom trzecim dla celów biznesowych, i kategorie odbiorców, którym te informacje zostały ujawnione.
 • Kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy na twój temat, i kategorie podmiotów zewnętrznych, którym te informacje zostały sprzedane.
 • Cele biznesowe lub handlowe zbierania lub sprzedawania twoich danych osobowych.
Prawo zażądania usunięcia Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy, z kilkoma wyjątkami.
Prawo do nie sprzedawania twoich danych osobowych

Masz prawo zgłosić, że nie chcesz, abyśmy sprzedawali dane osobowe, które zebraliśmy na twój temat, podmiotom trzecim teraz i w przyszłości.

Klienci poniżej 16. roku życia mają prawo do zgłoszenia się lub mogą zostać zgłoszeni do takiej sprzedaży przez rodzica lub opiekuna w ich imieniu.

Prawo do niedyskryminacji

Masz prawo do nie bycia traktowanym w sposób dyskryminujący ze względu na skorzystanie z któregokolwiek z powyższych praw.

Pamiętaj jednak, ze jeśli wykonanie któregokolwiek z ww. praw ogranicza naszą zdolność do przetwarzania danych osobowych (tak jak w przypadku żądania usunięcia), może okazać się, że nie jesteśmy w stanie oferować ci naszych produktów lub usług w ten sam sposób.

Prawo „Shine the Light” Mieszkańcy Kalifornii, którzy utrzymują z nami stosunki gospodarcze, mają prawo wiedzieć, w jaki sposób ich dane są ujawnianie podmiotom trzecim, w bezpośrednich celach marketingowych na mocy kalifornijskiego prawa „Shine the Light” (Kodeks Cywilny § 1798.83).

Jak egzekwować prawa dot. prywatności w Kalifornii

Egzekwowanie praw do informacji i usunięcia

Aby egzekwować prawo do informacji lub usunięcia, należy złożyć wniosek poprzez:

Przed rozpatrzeniem wniosku będziemy musieli sprawdzić twoją tożsamość. W tym celu poprosimy o zalogowanie się na konto lub o przekazanie danych, które będą zgadzały się z twoimi danymi w naszym systemie. Chociaż staramy się ograniczyć dane, które zbieramy w związku z egzekwowaniem prawa do informacji i prawa do usunięcia do danych zawartych we wniosku dot. danych osobowych, niektóre wnioski mogą wymagać od nas uzyskania od ciebie dodatkowych informacji. W niektórych okolicznościach, możemy odrzucić wniosek o egzekwowanie prawa do informacji lub usunięcia, w szczególności jeśli nie jesteśmy w stanie potwierdzić twojej tożsamości.

Egzekwowanie prawo do niesprzedawania danych osobowych

Jeśli nie skorzystałeś z prawa do rezygnacji ze „sprzedaży” twoich danych, możemy „sprzedawać” dane osobowe podmiotom trzecim w rozumieniu prawa Kalifornii. Zewnętrzne podmioty, którym sprzedajemy dane osobowe, mogą używać tych danych do własnych celów handlowych zgodnie z ich własnymi oświadczeniami prywatności, które mogą obejmować od„sprzedaż" informacji innym podmiotom trzecim.

Aby skorzystać z prawa rezygnacji, należy złożyć wniosek, klikając poniższe łącze: https://privacy.zynga.com/portal/#/?page=ccpa&locale=pl

Nie sprzedawajcie moich danych

Nie musisz posiadać u nas konta, aby egzekwować twoje prawo do rezygnacji ze sprzedaży. Możemy jednak poprosić cię o podanie dodatkowych danych osobowych, abyśmy mogli poprawnie zidentyfikować cię w naszej bazie danych i sprawdzić zgodność z twoim wnioskiem o niesprzedawanie. Wykorzystamy dane osobowe podane przy wypełnianiu wniosku o rezygnację ze sprzedaży tylko do sprawdzenia i spełnienia wymogów wniosku. Jeśli wolisz nie podawać tych informacji, będziemy w stanie przetworzyć wniosek tylko w stopniu w jakim będziemy w stanie zidentyfikować cię w naszych systemach danych i uwierzytelnić jako osobę upoważnioną do otrzymania informacji.

Jeśli złożysz wniosek o rezygnację ze sprzedaży, możesz zmienić zdanie i znów zgłosić się do sprzedaży danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres privacy@zynga.com.

Prawo „Shine the Light”

Aby otrzymać informacje na temat kategorii danych osobowych, które Zynga przekazuje podmiotom zewnętrznym lub partnerom dla bezpośrednich celów marketingowych tych podmiotów zewnętrznych lub partnerów oraz z wymienionymi nazwami i adresami tych podmiotów zewnętrznych, które otrzymują dane osobowe, wyślij pisemny wniosek na adres podany w rozdziale Dane kontaktowe naszej Polityki prywatności powyżej i zaznacz, że prosisz o kopię twoich informacji dot. prawa prywatności „Shine the Light” stanu Kalifornii.

Osoby poniżej 16. roku życia

Nie sprzedajemy danych osobowych klientów, o których wiemy, że nie ukończyli 16. roku życia, chyba że otrzymamy do tego upoważnienie ( „Prawo do zgłoszenia”) od osoby małoletniej pomiędzy 13. a 16. rokiem życia albo od rodzica lub opiekuna osoby poniżej 13. roku życia.

Upoważniony przedstawiciel

W niektórych okolicznościach możesz skorzystać z pomocy upoważnionego przedstawiciela, który w twoim imieniu może składać wnioski, jeśli (i) możesz okazać wystarczające dowody na to, że składający wniosek jest pisemnie upoważniony do działania w twoim imieniu i (ii) potwierdzisz swoja tożsamość.

Zachęty finansowe

Możemy oferować zachęty finansowe w zamian za zachowanie lub sprzedaż danych osobowych:

 • Nagrody i waluta w grze: oferujemy nominalne waluty w grze lub nagrody użytkownikom za oglądanie filmów reklamowych w grze lub jeśli podłączą swoje konto Facebook. Jeśli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania waluty i nagrody w grze, Zynga i jej partnerzy reklamowi użyją tych informacji w celu wyświetlania użytkownikowi lepiej dostosowanych do jego zainteresowań reklam. Filmy i inne dostosowane do zainteresowań reklamy wspierają działanie gry. Użytkownik może zdecydować o nieotrzymywaniu nagród i waluty w grze poprzez nieoglądanie reklam w grze lub odłączenie konta na Facebooku w ustawieniach tego konta.

Aktualizacje

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Informacje dla mieszkańców Kalifornii. Jeśli wprowadzimy zmiany, zmienimy datę „Ostatnio zmieniono” na początku tych informacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do tych Informacji, zawiadomimy cię o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres, który zarejestrowałeś, publikując informację w naszych serwisach internetowych lub za pomocą innych odpowiednich kanałów komunikacyjnych. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać od dnia publikacji, chyba że zaznaczono inaczej w powiadomieniu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące naszejPolityki prywatności lub praktyk odnośnie do prywatności, wyślij e-mail na adres privacy@zynga.com (otwarcie łącza pozwala wysłać e-mail). We wszystkich innych sprawach należy kontaktować się z Zyngą za pomocą Strony Obsługi Klienta.