Chính sách Quyền riêng tư

Có hiệu lực từ ngày 9/10/2020
Được cập nhật lần cuối vào ngày 9/10/2020

Sứ mệnh của Zynga là kết nối thế giới qua các trò chơi. Chúng tôi mang đến những trải nghiệm vui vẻ, hoạt động giải trí xã hội cho mọi người trên thế giới. Để theo đuổi sứ mệnh của mình, chúng tôi thu thập và sử dụng một số thông tin nhất định từ người chơi. Minh bạch trong việc sử dụng thông tin của người chơi và tôn trọng quyền riêng tư của họ là điều cực kỳ quan trọng đối với Zynga.

Chính sách Quyền riêng tư này được áp dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (được mô tả dưới đây). Vui lòng đọc chính sách trước khi sử dụng Dịch vụ của Zynga bởi vì chính sách sẽ chia sẻ với bạn cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi cung cấp Dịch vụ cho bạn. Tuy vậy, Chính sách Quyền riêng tư này không phải là một giao ước và không tạo thành quyền hay nghĩa vụ pháp lý.

Nếu bạn có thắc mắc, nhận xét hoặc quan ngại nào về Chính sách Quyền riêng tư hoặc các quy định của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi.


1. Lời giới thiệu

Zynga cung cấp rất nhiều trò chơi trực tuyến và trên thiết bị di động. Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi được áp dụng bất cứ khi nào bạn sử dụng "Dịch vụ" của chúng tôi, tức là các trò chơi, sản phẩm, dịch vụ, nội dung của chúng tôi, trang web Zynga.com, và/hoặc các tên miền hoặc trang web khác do Zynga vận hành. Trong đó mô tả cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cũng như các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin của mình.

Zynga phát triển và phát hành các trò chơi mạng xã hội cho trang web và các thiết bị di động. "Zynga", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" trong Chính sách Quyền riêng tư này đề cập đến Zynga Inc. và các thực thể công ty do Zynga Inc. sở hữu chung, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Zynga Game Ireland Limited ("Công ty con liên kết").

Nhằm mục đích tuân thủ các luật về bảo vệ dữ liệu, Zynga Inc. là "người kiểm soát dữ liệu" về thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ gọi các nước trong Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Thụy Sỹ bằng cái tên chung là “các nước Châu Âu” trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Chính sách Quyền riêng tư này được áp dụng bất cứ khi nào bạn sử dụng "Dịch vụ" của chúng tôi, tức là các trò chơi, sản phẩm, dịch vụ, nội dung của chúng tôi, trang web Zynga.com, và/hoặc các tên miền hoặc trang web khác do Zynga vận hành. Tài liệu này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi cung cấp các Dịch vụ này cho bạn cũng như các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin của mình. Các phần của Chính sách Quyền riêng tư được liệt kê và tạo siêu liên kết trong Mục lục ở trên để dễ dàng tham khảo.

Nếu bạn không muốn Zynga thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ các thông tin của mình theo những cách được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, bạn không được chơi trò chơi hoặc sử dụng các Dịch vụ khác của Zynga.

2. Thông tin chúng tôi thu thập và cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, gồm cả những thông tin khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ người chơi của mình.

Thông tin về bạn mà bạn chia sẻ trực tiếp với chúng tôi

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi (như khi bạn thiết lập tài khoản của mình) và chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin này trên hệ thống và sử dụng cho những mục đích đã mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Một số trò chơi hoặc thành phần Dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu nhiều thông tin hơn hoặc trong quá trình tạo lập tài khoản bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cho chúng tôi như:

 • họ và tên của bạn;
 • tên người dùng;
 • giới tính;
 • tuổi hoặc ngày sinh của bạn;
 • địa chỉ email của bạn;
 • mật khẩu; và/hoặc
 • thông tin khác giúp chúng tôi nhận ra bạn hay giúp chúng tôi cung cấp hoặc cải thiện các dịch vụ của mình.

Chúng tôi cũng có thể cho phép bạn tạo một hồ sơ người chơi mà những người chơi Zynga khác có thể xem được. Hồ sơ người chơi của bạn có thể bao gồm thông tin như:

 • ảnh hồ sơ của bạn;
 • họ và tên của bạn;
 • tên người dùng trong trò chơi;
 • giới tính;
 • chi tiết về tiểu sử của bạn (như tuổi hoặc độ tuổi);
 • thông tin về vị trí địa lý tương đối mà bạn cung cấp;
 • các liên kết đến hồ sơ của bạn trên các mạng xã hội;
 • chi tiết về các trò chơi mà bạn chơi; và/hoặc
 • một ID người chơi Zynga được Zynga tạo ra và sử dụng để nhận diện tài khoản trò chơi của bạn (trên Zyngagames.com, ID người chơi Zynga của bạn sẽ xuất hiện trong địa chỉ URL trang hồ sơ của bạn).

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động của bạn (bao gồm cho dịch vụ nhắn tin SMS), chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu số điện thoại này.

Thông tin về các liên lạc của bạn

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về các liên lạc của bạn, nhưng trước tiên hãy xin phép họ trước.

Chúng tôi có thể cho phép bạn nhập các liên lạc trong danh bạ hoặc bạn có thể nhập thủ công để xác định các liên lạc sử dụng Dịch vụ Zynga và mời họ tham gia trò chơi hoặc các Dịch vụ khác của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm bảo đảm rằng việc thu thập và chia sẻ thông tin về các liên lạc của mình với chúng tôi là tuân thủ luật hiện hành; điều này có thể yêu cầu bạn phải được cho phép từ các liên lạc của mình trước khi cung cấp thông tin liên lạc của họ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ những người dùng Zynga khác khi họ cung cấp thông tin của bạn qua việc nhập hoặc điền các liên lạc từ danh bạ của họ. Chúng tôi sử dụng và có thể lưu giữ thông tin liên lạc này để giúp bạn liên lạc với những người trong danh bạ của bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn xóa danh bạ của mình mà chúng tôi đang lưu giữ, hãy làm theo hướng dẫn do Dịch vụ cung cấp để yêu cầu chúng tôi xóa danh bạ khỏi hệ thống của chúng tôi hoặc Liên hệ với chúng tôi. (Nếu có câu hỏi/yêu cầu về Empires & Puzzles, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://support.smallgiantgames.com/). Đối với các yêu cầu/câu hỏi về Puzzle Combat, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/). Nếu bạn phải nhập mật khẩu để cho phép chúng tôi truy cập danh bạ của bạn thì chúng tôi sẽ không lưu giữ mật khẩu đó.

Thông tin bạn tạo ra khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về cách thức bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, như việc bạn chơi trò chơi như thế nào và trong bao lâu, các tính năng của trò chơi và những người chơi khác mà bạn tương tác, các giao dịch mua của bạn, tiến triển và cấp độ bạn đạt được, cùng các hoạt động khác trong quá trình chơi.

Nếu bạn chọn sử dụng các tính năng liên lạc trong Dịch vụ Zynga để cho phép bạn liên lạc hoặc chia sẻ thông tin với những người chơi khác thì lúc đó chúng tôi sẽ thu thập thông tin được trao đổi hoặc chia sẻ. Điều này bao gồm:

 • sự tham gia của bạn vào diễn đàn người chơi và bảng tin nhắn;
 • bài đăng công cộng hoặc nhận xét của bạn trên hồ sơ hoặc bảng trò chơi của người chơi khác;
 • các tin nhắn không công khai hoặc lời mời của bạn tới những người chơi khác được thực hiện trực tiếp qua trang web của chúng tôi hoặc qua cơ chế trong trò chơi;
 • trò chuyện của bạn với người chơi khác (có thể qua tin nhắn tức thời, chat trực tiếp hoặc video); và/hoặc
 • các ảnh, hình vẽ được bạn đăng lên, hoặc các nội dung khác do người dùng tạo ra.

Chúng tôi có thể truy cập theo thời gian thực, ghi lại và/hoặc lưu trữ các bản lưu giữ những trao đổi, nhận xét, ảnh, hình vẽ và các nội dung khác do người dùng tạo ra này trên máy chủ của Zynga để sử dụng nhằm bảo vệ an toàn và trải nghiệm thoải mái của người chơi; để bảo vệ các quyền và tài sản của Zynga liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi; để thực hiện nghiên cứu; để vận hành, cải thiện, cá nhân hóa và tối ưu hóa Dịch vụ của chúng tôi cũng như trải nghiệm người chơi, bao gồm thông qua việc sử dụng các phân tích; và để quản lý và thực hiện hoạt động quảng cáo. Chúng tôi sẽ đề nghị sự đồng thuận của bạn với những nội dung do luật pháp yêu cầu.

Thông tin Thanh toán

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về mọi giao dịch mua của bạn.

Nếu bạn mua tiền ảo trong trò chơi hoặc các vật phẩm trong trò chơi mà bạn đang chơi trên trang Zyngagames.com, zyngapoker.com, gotslotscasino.zynga.com hay bất kỳ trang web trò chơi nào của Zynga, bên thứ ba xử lý việc thanh toán của chúng tôi sẽ thu thập thông tin hóa đơn và tài chính cần thiết để xử lý khoản thanh toán của bạn. Thông tin có thể bao gồm địa chỉ bưu chính, địa chỉ e-mail và thông tin tài chính của bạn. Đơn vị xử lý thanh toán của Zynga không chia sẻ thông tin tài chính của bạn, ví dụ như số thẻ tín dụng, với Zynga, nhưng họ có thể chia sẻ các thông tin không liên quan đến tài chính với chúng tôi liên quan đến các giao dịch mua của bạn như tên, địa chỉ gửi hóa đơn và các khoản mục đã mua.

Khi bạn chơi các trò chơi của Zynga hoặc truy cập bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi trên các ứng dụng bên thứ ba được kết nối hoặc các nền tảng (như Facebook, Apple, Google hoặc Amazon), bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện sẽ được ứng dụng của bên thứ ba đó xử lý theo các điều khoản về dịch vụ và chính sách quyền riêng tư do bên thứ ba đó quy định. Với các giao dịch này, Zynga không tiếp nhận thông tin tài chính của bạn nhưng có thể tiếp nhận các thông tin không liên quan đến tài chính về giao dịch mua của bạn như tên, vị trí địa lý tương đối và các khoản mục đã mua. Thông tin Zynga nhận được phụ thuộc vào trò chơi của Zynga mà bạn đang chơi và ứng dụng của bên thứ ba.  Điều khoản Dịch vụ  của Zynga giải thích các chính sách và điều khoản của chúng tôi liên quan đến cách tính phí, lập hóa đơn, tín dụng của bên thứ ba và các đồng tiền ảo. Xin lưu ý rằng các giao dịch mua bằng tín dụng hoặc tiền với bên thứ ba cũng phải tuân theo điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của các bên đó.

Thư từ hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sẽ lưu giữ mọi thư từ trao đổi giữa chúng ta.

Khi bạn yêu cầu trợ giúp từ đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập và lưu giữ thông tin liên lạc bạn cung cấp cho họ (thường là tên và địa chỉ e-mail của bạn), thông tin về trò chơi bạn chơi hoặc hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi, cũng như số ID người chơi Zynga và/hoặc ID mạng xã hội của bạn. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ thông tin liên lạc bạn trao đổi với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi và mọi thông tin bổ sung trong các trao đổi đó nhằm hỗ trợ và cải thiện các Dịch vụ.

Thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập từ các ứng dụng bên thứ ba được kết nối, bao gồm các mạng xã hội

Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin từ các công ty khác, gồm các mạng xã hội, nếu bạn truy cập các trò chơi của chúng tôi bằng tài khoản của bạn với các công ty này, hoặc bạn chọn kết nối tài khoản của mình với các công ty này và các trò chơi của chúng tôi.

Nếu bạn chơi trò chơi của Zynga hoặc truy cập các Dịch vụ khác của chúng tôi bằng các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối hoặc kết nối Dịch vụ của chúng tôi với bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào, gồm các mạng xã hội như Facebook, Zynga có thể tiếp nhận một số thông tin về bạn từ nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba. Thông tin chúng tôi tiếp nhận phụ thuộc vào trò chơi Zynga bạn đang chơi, ứng dụng của bên thứ ba, các cài đặt quyền riêng tư của bạn, và nếu phù hợp, vào các cài đặt quyền riêng tư do bạn bè của bạn thiết lập trên ứng dụng bên thứ ba đó.

Ví dụ, Zynga có thể thu thập và lưu giữ một số thông tin sau từ nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba được kết nối:

 • họ và tên của bạn;
 • ảnh hồ sơ của bạn hoặc URL của ảnh;
 • số định danh người dùng của bạn (như số ID Facebook của bạn), có thể liên kết với các thông tin công khai rộng rãi như tên và ảnh hồ sơ của bạn;
 • các số ID người dùng của bạn bè bạn và các dữ liệu công khai khác;
 • địa chỉ email bạn cung cấp cho ứng dụng của bên thứ ba đó;
 • vị trí địa lý gần đúng của bạn và vị trí địa lý của các thiết bị bạn dùng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi;
 • giới tính;
 • ngày sinh; tuổi, và/hoặc độ tuổi của bạn;
 • thông tin về các hoạt động của bạn trên hoặc thông qua ứng dụng của bên thứ ba được kết nối;
 • các thông tin công bố sẵn có khác trên ứng dụng của bên thứ ba; và/hoặc
 • bất kỳ thông tin nào khác mà bạn hoặc nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba chia sẻ với Zynga.

Nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua ứng dụng của bên thứ ba hoặc kết nối Dịch vụ của chúng tôi với ứng dụng của bên thứ ba, bạn cũng cần đọc điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó.

Nếu bạn chưa rõ ứng dụng của bên thứ ba đang chia sẻ thông tin nào với chúng tôi, hãy truy cập ứng dụng của họ để tìm hiểu về chính sách quyền riêng tư của họ.

Cookie và thu thập thông tin tự động

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về thiết bị của bạn và cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông qua việc sử dụng cookie. Bạn có thể tìm hiểu cách kiểm soát hay từ chối cookie trong Lưu ý về Cookie của chúng tôi.

Như được mô tả kỹ hơn trong Lưu ý về Cookie, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác (như beacon, thẻ pixel, clear gif và mã định danh thiết bị) để nhận dạng bạn và/hoặc (các) thiết bị của bạn được bật, tắt và thông qua các Dịch vụ và thiết bị khác. Chúng tôi cũng cho phép các bên khác sử dụng cookie và những công nghệ tương tự như mô tả trong Lưu ý về Cookie của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát hoặc lựa chọn không tham gia sử dụng cookie và các công nghệ tương tự mà theo dõi hành vi của bạn trên trang của các bên khác nhằm mục đích quảng cáo cho bên thứ ba, như mô tả trong Lưu ý về Cookie của chúng tôi.

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng những cookie này và các công nghệ tương tự khác để thu thập và phân tích một số thông tin kỹ thuật, bao gồm:

 • địa chỉ IP;
 • loại máy tính và thiết bị di động bạn đang dùng;
 • loại nền tảng (như Apple iOS hoặc Android);
 • phiên bản hệ điều hành của bạn;
 • mã định danh thiết bị di động của bạn như Địa chỉ MAC, Mã định danh Apple cho Quảng cáo (IDFA), và/hoặc ID Quảng cáo Android (AAID);
 • thông tin về hiệu suất và việc gỡ lỗi của ứng dụng;
 • loại trình duyệt và ngôn ngữ của bạn;
 • các trang chuyển đến và thoát khỏi, và các địa chỉ URL;
 • số lần nhấn vào một tính năng ứng dụng hoặc trang web;
 • thời lượng dành cho một tính năng ứng dụng hoặc trang web;
 • các tên miền;
 • các trang đích;
 • các trang đã xem và thứ tự các trang này; và/hoặc
 • trạng thái trò chơi và ngày và giờ của hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ kết nối thông tin trên với ID mạng xã hội hoặc ID người dùng Zynga của bạn.

Nếu bạn chơi trò chơi Zynga trên thiết bị di động, bên cạnh mã định danh thiết bị của bạn (như mô tả ở trên), chúng tôi có thể thu thập:

 • tên bạn gắn với thiết bị của bạn;
 • quốc gia của bạn;
 • số điện thoại của bạn (nếu bạn cung cấp);
 • vị trí địa lý cụ thể của bạn (với sự cho phép của bạn);
 • các liên lạc trong thiết bị di động của bạn (với sự cho phép của bạn, như mô tả rõ hơn trong Thông tin về các liên lạc của bạn); và/hoặc
 • thông tin về các trò chơi Zynga và các ứng dụng của bên thứ ba khác mà bạn có trên thiết bị của mình.

Nếu bạn muốn điều chỉnh thiết lập về quyền riêng tư trên thiết bị của mình, hãy xem Cách truy cập, Cập nhật và Quản lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác của bên thứ ba. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Chúng tôi có thể thu thập hoặc tiếp nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác như nhà cung cấp thông tin bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng thông tin này cùng với thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, ví dụ để giúp bạn kết nối với bạn bè của mình hoặc để phục vụ cho việc quảng cáo được cá nhân hóa theo sở thích của bạn.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được và căn cứ pháp lý để xử lý thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì tính bảo mật và cải thiện các Dịch vụ bạn sử dụng; duy trì các hoạt động kinh doanh của chúng tôi; giao tiếp với bạn; bảo vệ bạn và người khác; thực hiện quảng cáo và tiếp thị; và để thực thi, bảo vệ và thiết lập các quyền của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dựa trên một số cơ sở pháp lý, bao gồm việc lập và thực hiện hợp đồng với bạn, nhằm mang lại lợi ích hợp pháp cho chúng tôi, để tuân thủ với các nghĩa vụ hợp pháp của chúng tôi, để tạo, sử dụng và bảo vệ các quyền của Zynga hoặc với sự đồng thuận của bạn.

Mục đích chính của việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập và lưu giữ là để cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi mà bạn yêu cầu và để cải thiện trải nghiệm chơi trò chơi của bạn, nhưng ngoài ra còn có các mục đích sử dụng khác. Việc sử dụng mà theo đó chúng tôi thu thập và lưu giữ thông tin của bạn bao gồm:

 • để cải thiện và tối ưu hóa các Dịch vụ và trải nghiệm người chơi của chúng tôi;
 • để tạo tài khoản trò chơi của bạn và cho phép bạn chơi các trò chơi của chúng tôi;
 • để nhận biết và gợi ý những kết nối với các người chơi Zynga khác và cá nhân hóa các Dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • để trao đổi thông tin với bạn về các Dịch vụ bạn đang sử dụng, bao gồm cập nhật trong trò chơi, các Dịch vụ mới và các ưu đãi khuyến mại mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm;
 • để cho phép người chơi giao tiếp với nhau;
 • để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và trả lời các thắc mắc của người chơi;
 • để bảo vệ sự an toàn và thoải mái của người chơi;
 • để bảo vệ các quyền và tài sản của Zynga liên kết với các Dịch vụ của chúng tôi;
 • để ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động trái phép tiềm ẩn và để thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi;
 • để quản lý và cung cấp các quảng cáo theo bối cảnh và hành vi;
 • để quản lý các phần thưởng, khảo sát, cá cược, cuộc thi hoặc các hoạt động khuyến mại khác hay các sự kiện được tài trợ hoặc quản lý bởi chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 • để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể nảy sinh giữa chúng tôi với bạn hoặc với những người chơi khác, và để thực hiện thỏa thuận của chúng tôi với các bên thứ ba; và/hoặc
 • để thực hiện nghiên cứu.

Nếu bạn đang ở Anh hoặc các nước Châu Âu (được định nghĩa ở trên trong Phần 1), cơ sở pháp lý của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng thông tin được mô tả ở trên phụ thuộc vào thông tin gì và bối cảnh chúng tôi thu thập thông tin.

Tuy nhiên, thông thường chúng tôi thu thập thông tin từ bạn chỉ ở những nơi chúng tôi cần để thực hiện hợp đồng với bạn (như Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi), nơi việc xử lý được thực hiện theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi (miễn là không xung đột với các lợi ích và quyền của bạn), hoặc nếu có thì với sự đồng thuận của bạn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể có nghĩa vụ pháp lý hoặc cần thu thập thông tin từ bạn hoặc có thể cần thông tin cá nhân để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của những người khác (ví dụ như một người chơi khác).

Nếu chúng tôi đề nghị bạn cung cấp thông tin để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc để thực hiện hợp đồng với bạn, thường việc này sẽ rất rõ ràng từ ngữ cảnh trong đó chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin của bạn (ví dụ, khi chúng tôi đề nghị bạn cung cấp tên người dùng để truy cập các Dịch vụ của chúng tôi, là để tạo một tài khoản cho bạn theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi), và, nếu không, chúng tôi sẽ đưa ra giải thích cho bạn vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi cũng sẽ làm rõ liệu việc cung cấp thông tin là bắt buộc hay không.

Tương tự, nếu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn dựa vào các lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào) chưa được nêu bên trên, bạn sẽ được thông báo rõ ràng tại thời điểm thích hợp những lợi ích hợp pháp đó là gì (ví dụ như việc cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi và marketing).

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về căn cứ pháp lý để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, hãy Liên hệ với chúng tôi.  (Nếu có câu hỏi/yêu cầu về Empires & Puzzles, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://support.smallgiantgames.com/. Nếu có yêu cầu/câu hỏi về Puzzle Combat, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/).

4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với các bên thứ ba khi bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi trong những hoàn cảnh được mô tả ở phần này.

Chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin của bạn với bạn bè của bạn và những người chơi Zynga khác để tạo điều kiện cho việc bạn tương tác với họ trong quá trình chơi trò chơi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, với các bên thứ ba hoặc cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin này từ các Dịch vụ của chúng tôi trong những tình huống sau:

Bạn bè và người chơi Zynga khác

Các trò chơi và Dịch vụ Zynga sẽ hỗ trợ và thường xuyên khuyến khích bạn tương tác với những người chơi khác. Trong hầu hết các trò chơi Zynga, nếu bạn chơi thông qua mạng xã hội hoặc kết nối qua mạng xã hội (ví dụ Facebook), những người bạn trên mạng xã hội của bạn cùng chơi trò chơi Zynga sẽ nhìn thấy tên, ảnh và hồ sơ người chơi của bạn (mà có thể bao gồm thông tin mô tả ở trên trong mục Thông tin về bạn mà bạn chia sẻ trực tiếp với chúng tôi) và những mô tả về các hoạt động trong trò chơi của bạn (bao gồm các trò chơi Zynga bạn đã chơi).

Hơn nữa, trong rất nhiều trò chơi Zynga, những người khác, bất kể họ có phải là bạn trên mạng xã hội của bạn hay không, cũng có thể xem hồ sơ người chơi của bạn (như mô tả ở trên); xem mô tả các hoạt động trong trò chơi của bạn; giao tiếp với bạn trong các Dịch vụ của chúng tôi; và gửi bạn các yêu cầu về trò chơi hoặc yêu cầu kết bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc mạng xã hội liên quan. Ví dụ, trong trò chơi Poker Zynga, khi bạn đang chơi tại một bàn, tất cả những người chơi khác tại bàn đó có thể xem hồ sơ người chơi của bạn và gửi bạn tin nhắn trong trò chơi này.

Với các Công ty Tập đoàn của chúng tôi

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với những công ty khác trong tập đoàn Zynga.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty trong tập đoàn Zynga để thực hiện các mục tiêu được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Quảng cáo của bên thứ ba bao gồm Quảng cáo theo hành vi và Phân tích

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các nhà quảng cáo để điều chỉnh các quảng cáo bạn xem khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hướng đến sở thích của bạn và để chúng tôi cung cấp miễn phí một số Dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng quảng cáo nhằm cho phép chúng tôi cung cấp một vài trò chơi, tính năng của trò chơi và các Dịch vụ khác miễn phí. Những quảng cáo này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các quảng cáo dạng biểu ngữ về các trò chơi bàn hoặc các Dịch vụ, như là quảng cáo toàn màn hình giữa các lượt đi và trò chơi, hoặc thông qua "tường mời chào" mà các nhà quảng cáo bên thứ ba đưa ra để cung cấp tiền ảo hoặc các vật phẩm khác trong trò chơi tới người chơi để trao đổi bằng cách xem quảng cáo hoặc hoàn thành một nhiệm vụ, như việc đăng ký tài khoản với một trong những nhà quảng cáo, hoàn thành khảo sát, hoặc hoàn thành một cấp độ nhất định của trò chơi. Các tường mời chào do bên thứ ba cung cấp, và những lời mời chào này được các nhà quảng cáo bên thứ ba đưa ra, chứ không phải do Zynga.

Chúng tôi không chủ động chia sẻ thông tin cá nhân nhằm trực tiếp xác định danh tính bạn với các nhà quảng cáo bên thứ ba vì mục đích marketing trực tiếp của họ trừ khi có sự đồng ý của bạn.

Để cho phép các nhà quảng cáo, mạng lưới quảng cáo và các nhà cung cấp tường mời chào phục vụ bạn với các quảng cáo phù hợp hơn, chúng tôi có thể thu thập hoặc chia sẻ với họ các loại thông tin sau đây khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

 • thông tin về hiệu suất (như số lần nhấn vào một quảng cáo);
 • một số thông tin kỹ thuật cụ thể (như địa chỉ IP, mã định danh thiết bị không liên tục như IDFA và mã định danh thiết bị liên tục đã gỡ danh tính như ID Android dạng băm);
 • mã nhận dạng độc nhất như ID mạng xã hội hoặc ID người chơi Zynga của bạn; và/hoặc
 • các dữ liệu khác theo ngữ cảnh về trò chơi mà bạn chơi (như cấp bậc và độ dài của mỗi phần).

Ngoài việc phục vụ bạn các quảng cáo phù hợp, thông tin được thu thập có thể được dùng để:

 • đo lường quảng cáo hiệu quả như thế nào;
 • đưa tới bạn các quảng cáo nhắm mục tiêu (cả trong và ngoài các Dịch vụ của chúng tôi) nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách cho bạn xem các sản phẩm và dịch vụ có tính thuyết phục hơn với bạn (một thông lệ được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích hoặc quảng cáo theo hành vi); và/hoặc
 • thực hiện phân tích web để phân tích lưu lượng và hoạt động khác của người chơi nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn.

Các nhà quảng cáo hay mạng lưới quảng cáo có thể thu thập thông tin này thông qua việc dùng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự khác, và họ có thể sử dụng công nghệ theo dõi đơn chiều hoặc công nghệ theo dõi đa chiều cùng lúc.

Hãy lưu ý, sau khi nhấn vào quảng cáo hoặc lời mời chào của bên thứ ba, bạn có thể không còn ở trang hoặc ứng dụng do Zynga kiểm soát hoặc mạng xã hội mà thông qua đó bạn đang chơi các trò chơi của Zynga.

Nếu bạn không muốn nhận các quảng cáo được điều chỉnh trong ứng dụng từ các bên thứ ba, hãy xem mục Cách truy cập, cập nhật và quản lý Thông tin Cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách quản lý việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, hãy xem Lưu ý về Cookie của chúng tôi. Xin hãy lưu ý rằng các quy định bởi những công ty bên thứ ba đưa ra quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các công ty đó.

An toàn, Bảo mật và Tuân thủ Luật pháp

Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về an toàn, bảo mật hoặc tuân thủ luật pháp.

Thông tin của bạn và các nội dung của tất cả các trao đổi thông tin trực tuyến của bạn trong các Dịch vụ của chúng tôi và giữa bạn với Zynga có thể được truy cập và giám sát khi cần thiết để cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi cũng như có thể được tiết lộ:

 • để thỏa mãn mọi quy định hoặc luật pháp được áp dụng;
 • khi chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng chúng tôi phải tiết lộ thông tin đó theo yêu cầu của luật pháp do các cơ quan công quyền yêu cầu, bao gồm an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, hoặc cho các mục đích thủ tục pháp lý (ví dụ, trát lệnh tòa án, lệnh khám xét hoặc trát đòi hầu tòa);
 • khi chúng tôi, toàn quyền theo quyết định của mình, tin rằng các Dịch vụ của chúng tôi đang bị sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, bao gồm để báo cáo hoạt động tội phạm đó hoặc chia sẻ thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ chống gian lận, giảm rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa về bảo mật khác;
 • khi chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng có trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy cơ về sức khỏe và/hoặc sự an toàn của bạn, của một người khác hoặc của công chúng nói chung; và/hoặc
 • để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Zynga hoặc các bên thứ ba hiện hành, gồm cả việc thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi cộng tác để cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi tới bạn.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với các công ty bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như xử lý thanh toán, tổng hợp, phân tích, dịch vụ máy chủ, dịch vụ khách hàng, marketing và tối ưu hóa quảng cáo. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi, những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp và tối ưu hóa các Dịch vụ của mình, như các đối tác nền tảng (Apple, Google, Facebook, Amazon, v.v.). Khi chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh, chúng tôi đảm bảo sẽ có các thỏa thuận thích đáng để bảo vệ thông tin của bạn (theo yêu cầu của các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành).

Hoạt động Bán hoặc Sáp nhập

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bên quan tâm nếu chúng tôi trải qua hoặc thực hiện việc đánh giá để bán lại hoặc sáp nhập.

Trong trường hợp Zynga trải qua hoặc đánh giá để tiến hành việc chuyển đổi kinh doanh như sáp nhập, mua lại hoặc bán lại tất cả hoặc một phần tài sản của mình (như bán lại một trò chơi) bởi một công ty khác, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao tất cả thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, cho tổ chức tiếp nhận trong hoạt động chuyển giao đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để báo cho bạn và những người chơi khác biết (theo cách được mô tả trong Thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi) về bất kỳ giao dịch kinh doanh nào như trên khi chúng xảy ra.

Các bên thứ ba khác

Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin của bạn với các bên thứ ba khác nếu có sự đồng thuận từ phía bạn.

Cùng với việc chia sẻ các thông tin mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba khác hoặc cho phép họ thu thập thông tin của bạn từ các Dịch vụ của chúng tôi theo một số cách thức chưa được mô tả cụ thể trong Chính sách Quyền riêng tư này nếu chúng tôi được sự đồng ý của bạn.

5. Quyền của bạn và Cách truy cập, cập nhật và quản lý Thông tin Cá nhân của bạn

Nếu bạn là người dùng ở Anh hoặc các nước Châu Âu, bạn có một số quyền đối với thông tin cá nhân của mình.

Quyền của người dùng ở Anh và các nước Châu Âu

Nếu bạn đang ở Anh hoặc các nước Châu Âu (được định nghĩa trong Mục 1), bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Bạn có thể truy cập hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu thông qua Cổng thông tin Yêu cầu dữ liệu cá nhân của chúng tôi.
 • Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình, phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu tính lưu động cho thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có thể chọn lựa bỏ qua các trao đổi thông tin về marketing mà chúng tôi gửi cho bạn bằng cách tuân theo chỉ dẫn trong mục "Bỏ qua Thư quảng cáo từ Zynga" dưới đây.
 • Nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, khi đó bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý của bạn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ việc xử lý nào chúng tôi đã thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý. Nó cũng không ảnh hưởng đến quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên những lý do xử lý khác theo luật ngoài sự đồng ý.
 • Bạn có quyền khiếu nại với nhà chức trách bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn (Thông tin liên lạc có sẵn ở đây.)

Để thực hiện quyền truy cập hoặc xóa, hãy gửi yêu cầu tới Cổng thông tin Yêu cầu dữ liệu cá nhân của chúng tôi. (Nếu có câu hỏi/yêu cầu về Empires & Puzzles, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://support.smallgiantgames.com/). Nếu có yêu cầu/câu hỏi về Puzzle Combat, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/). Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với Cổng thông tin này hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào khác, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi tất cả các yêu cầu bảo vệ dữ liệu chúng tôi nhận được theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Nếu bạn ở Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, bạn có các quyền theo Điều khoản 11 của Luật số 6698 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.  Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi và yêu cầu.

Truy cập và xóa Thông tin Cá nhân được Zynga nắm giữ

Bạn có thể yêu cầu một bản sao hoặc xóa tài khoản trò chơi của bạn thông qua Cổng thông tin Yêu cầu dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Để xem lại và cập nhật thông tin cá nhân gắn với hồ sơ người chơi Zynga trong một số trò chơi nhất định, hãy truy cập trang “cài đặt” trong trò chơi đó.

Nếu bạn muốn xem lại hoặc xóa thông tin cá nhân gắn với dữ liệu tài khoản trò chơi của mình, hãy gửi yêu cầu tới Cổng thông tin Yêu cầu dữ liệu cá nhân của chúng tôi. (Nếu có câu hỏi/yêu cầu về Empires & Puzzles, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://support.smallgiantgames.com/. Nếu có yêu cầu/câu hỏi về Puzzle Combat, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/). Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì với Cổng thông tin, hãy Liên hệ với chúng tôi.

Với các yêu cầu xóa, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn đã gửi nội dung qua hoặc đăng nội dung lên Dịch vụ, chúng tôi có thể không xóa được nội dung đó. Chúng tôi sẽ giữ một số hồ sơ (như thông tin cá nhân liên quan đến việc thanh toán hoặc các vấn đề về dịch vụ khách hàng) khi chúng tôi cần (và có quyền) để làm điều này, như là cho các mục đích pháp lý và kế toán. Chúng tôi cũng giữ lại thông tin nhằm mục đích thực thi, bảo vệ hoặc thiết lập các quyền của chúng tôi.

Quản lý Thông tin Cá nhân chúng tôi tiếp nhận từ Ứng dụng/Nền tảng của Bên thứ ba và từ Thiết bị di động của bạn

Để quản lý thông tin chúng tôi tiếp nhận từ ứng dụng hoặc nền tảng của bên thứ ba và từ thiết bị di động của bạn, hãy sử dụng các công cụ và cài đặt do ứng dụng của bên thứ ba và thiết bị di động của bạn cung cấp.

Để quản lý thông tin Zynga tiếp nhận về bạn từ ứng dụng hoặc nền tảng của bên thứ ba nơi bạn chơi các trò chơi, như Facebook, Apple, Google hoặc Amazon, bạn sẽ cần làm theo chỉ dẫn của ứng dụng bên thứ ba để cập nhật thông tin và thay đổi các cài đặt quyền riêng tư của mình. Các công cụ quản lý quyền riêng tư cho các ứng dụng trên Facebook có thể được tìm thấy ở đây.

Ban cũng có thể quản lý rất nhiều khía cạnh của việc thu thập và sử dụng thông tin từ thiết bị di động bằng cách truy cập trang "cài đặt" trên thiết bị di động của mình hoặc trình duyệt web và xem lại việc cho phép truy cập của mỗi trò chơi/ứng dụng Zynga.

Trong phạm vi mà một trong những trò chơi của chúng tôi đang thu thập thông tin về các ứng dụng không phải của Zynga mà bạn có trên thiết bị di động của mình, trò chơi sẽ cung cấp cho bạn một lựa chọn để dừng việc gửi thông tin đó tới chúng tôi trong trang "cài đặt" của trò chơi.

Khi Zynga tiếp nhận thông tin của bạn từ một ứng dụng/nền tảng của bên thứ ba hoặc từ thiết bị di động của bạn, thông tin đó được Zynga lưu trữ và sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư này. Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin đó như mô tả ở trên.

Bỏ qua Thư quảng cáo từ Zynga

Bạn có thể hủy đăng ký nhận các email khuyến mại bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" hoặc truy cập trang Cài đặt Email của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn không nhận các thông báo đẩy trên di động ở trang cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể quyết định không nhận thông tin trao đổi qua tin nhắn SMS bằng cách nhắn tin STOP.

Nếu bạn muốn dừng việc nhận các email quảng cáo từ Zynga, hãy nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” phía cuối email quảng cáo bất kỳ từ Zynga hoặc truy cập  trang Cài đặt Email của chúng tôi. (Nếu có câu hỏi/yêu cầu về Empires & Puzzles, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://support.smallgiantgames.com/. Nếu có yêu cầu/câu hỏi về Puzzle Combat, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/). Yêu cầu hủy đăng ký của bạn hoặc thay đổi về tùy chọn e-mail sẽ được nhanh chóng xử lý và trong mọi trường hợp không chậm hơn 10 ngày làm việc. Trong quá trình xử lý, bạn có thể vẫn nhận thêm các email quảng cáo từ chúng tôi.

Nếu không muốn nhận các thông báo đẩy, là các thông báo mà một ứng dụng gửi tới bạn qua thiết bị di động của bạn thậm chí kể cả khi ứng dụng không bật, bạn có thể tắt thông báo đẩy này bằng cách truy cập trang "cài đặt" trên thiết bị di động của mình. Rất nhiều trò chơi của chúng tôi cũng cung cấp khả năng tắt thông báo đẩy ở trang "cài đặt" trong trò chơi.

Bạn có thể lựa chọn không nhận tin nhắn văn bản SMS bằng cách nhắn trả lời STOP tới số chúng tôi gửi tin nhắn cho bạn qua chương trình nhắn tin SMS cụ thể hoặc bằng cách Liên hệ với chúng tôi. (Nếu có câu hỏi/yêu cầu về Empires & Puzzles, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://support.smallgiantgames.com/. Đối với các yêu cầu/câu hỏi về Puzzle Combat, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/). Khi chúng tôi tiếp nhận tin nhắn quyết định không nhận tin nhắn văn bản SMS từ bạn, chúng tôi có thể gửi tin nhắn xác nhận đã nhận được.

Hãy lưu ý nếu bạn lựa chọn không tiếp nhận thư quảng cáo từ chúng tôi, thi thoảng chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn nếu cần cung cấp cho bạn thông tin về các Dịch vụ bạn đang sử dụng của chúng tôi, nếu chúng tôi cần yêu cầu thông tin từ phía bạn về việc giao dịch do bạn thực hiện hoặc vì các lý do hợp pháp không liên quan đến marketing, ví dụ, nếu chúng tôi, theo yêu cầu của các luật hiện hành, phải thông báo cho bạn về các cập nhật Chính sách Quyền Riêng tư này hoặc các Điều khoản Dịch vụ của mình.

Không tham gia Quảng cáo theo hành vi của Bên thứ ba

Bạn có thể lựa chọn không tham gia hoạt động quảng cáo theo hành vi của bên thứ ba qua trang cài đặt trên thiết bị của mình và các công cụ không tham gia bên thứ ba khác.

Nếu bạn quan tâm đến các thông tin khác về quảng cáo theo hành vi và các lựa chọn của bạn để chặn quảng cáo theo hành vi trên trang web và di động từ bên thứ ba, bạn có thể truy cập các trang web sau:

Nếu không muốn nhận quảng cáo theo hành vi trong ứng dụng từ bên thứ ba liên quan đến sở thích của bạn trên thiết bị di động, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt theo dõi quảng cáo trên thiết bị của mình (như bật tính năng "Giới hạn theo dõi quảng cáo"). Bạn cũng có thể thiết lập lại "Mã định danh quảng cáo" (ví dụ như IDFA) từ trang cài đặt của thiết bị di động của bạn, điều này sẽ ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng dữ liệu hành vi có sẵn gắn liền với "Mã định danh quảng cáo" trước đó của bạn. Thêm vào đó, tùy thuộc nhà cung cấp nền tảng (ví dụ như Apple hay Google), bạn có thể tải về những ứng dụng, ví dụ như ứng dụng "App Choices" của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số, sẽ mang đến cho bạn khả năng kiểm soát việc thu thập và sử dụng các dữ liệu liên ứng dụng cho quảng cáo theo hành vi.

Tất cả các công cụ đăng ký không tham gia được mô tả trong tiểu mục này đều do bên thứ ba, chứ không phải Zynga, cung cấp. Zynga không kiểm soát và vận hành các công cụ này hoặc các chọn lựa mà nhà quảng cáo và các đơn vị khác cung cấp thông qua những công cụ này.

Hãy lưu ý bạn vẫn có thể nhận quảng cáo từ bên thứ ba trong các Dịch vụ của Zynga sau khi sử dụng các công cụ lựa chọn không tham gia này, nhưng quảng cáo bạn xem có thể ít liên quan đến sở thích của bạn hơn.

6. Thông báo California

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những cách thức mà bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn (trừ khi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi).

Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể thực thi các quyền khác được hưởng theo luật pháp California liên quan đến Thông tin Cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập (tuân theo một số giới hạn nhất định). Để biết thêm thông tin về các quyền này, vui lòng xem Thông báo California của chúng tôi.

7. Chính sách Quyền riêng tư của Dịch vụ và Nhà quảng cáo bên thứ ba được liên kết

Các trang web và trò chơi của chúng tôi có thể chứa quảng cáo từ "Dịch vụ Bên thứ ba,” có nghĩa là các công ty không phải Zynga, mà có thể liên kết đến trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động của riêng họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các quy định về quyền riêng tư hoặc nội dung của các Dịch vụ Bên thứ ba này. Nếu bạn bất kỳ thắc mắc nào về việc các Dịch vụ Bên thứ ba này sử dụng thông tin của bạn như thế nào, bạn nên xem các chính sách của họ và trực tiếp liên hệ với họ.

8. Chính sách của chúng tôi liên quan đến trẻ em

Chúng tôi hướng đến đảm bảo rằng chúng tôi không thu thập thông tin từ trẻ em.

Nói chung, hầu hết các Dịch vụ của chúng tôi không chủ định dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi đối với trẻ em ở Anh hoặc các nước Châu Âu) (gọi chung là "Trẻ em"). Trẻ em không được cho phép sử dụng các Dịch vụ này và chúng tôi không chủ tâm thu thập bất kỳ thông tin nào từ Trẻ em.

Dù các Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến Trẻ em làm nhóm khán giả chính, chúng tôi có thể thu thập thông tin về tuổi trước khi cho phép người dùng tiếp tục sử dụng một số Dịch vụ nào đó. Đối với những người tự nhận dạng là Trẻ em trong giới hạn độ tuổi của chúng tôi để sử dụng Dịch vụ đó, nếu chúng tôi cho phép Trẻ em sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ hoặc là cung cấp một phiên bản của Dịch vụ mà không thu thập, sử dụng hay tiết lộ "thông tin cá nhân" (như định nghĩa trong Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em ("COPPA")), trừ trường hợp được cho phép theo COPPA, hoặc là đạt được sự đồng ý có hiệu lực về mặt pháp lý của cha mẹ.

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi tình cờ thu thập thông tin cá nhân từ một Trẻ không nằm trong ngoại lệ của COPPA, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để nhanh chóng gỡ bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

9. Hoạt động quốc tế và chuyển giao ra ngoài Anh hoặc các nước Châu Âu

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn có thể được gửi tới Hoa Kỳ và có thể tới các nước khác. Khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân thu thập được ở Anh hoặc các nước Châu Âu ở bên ngoài Anh hoặc các nước Châu Âu (nếu có), chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của mình và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách phù hợp hoặc được chuyển giao đến các lãnh thổ “được phê duyệt”.

Như là một phần trong hoạt động quốc tế của mình, chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân đến các "Công ty con liên kết,” là bất kỳ công ty con nào khác do Zynga Inc. sở hữu chung, hoặc đến đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tùy thời điểm cho các mục đích kinh doanh hợp pháp của mình.

Chúng tôi lưu thông tin cá nhân về người chơi và khách thăm trang web của chúng tôi trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, và chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin này ở những quốc gia khác nơi các Công ty con Liên kết, đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoạt động. Thông tin cá nhân được thu thập ở Anh hoặc các nước Châu Âu có thể được chuyển giao tới, và lưu trữ tại một địa điểm ngoài Anh hoặc các nước Châu Âu (nếu có) nhằm mục đích: (i) xử lý các giao dịch và thông tin thanh toán của bạn, hoặc (ii) cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Khi chúng tôi chuyển giao thông tin cá nhân của bạn ra quốc tế chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được xử lý bảo mật, đúng luật và theo cách chúng tôi mô tả dưới đây. Việc này có thể bao gồm thực hiện Điều khoản theo hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu để truyền gửi thông tin cá nhân giữa các Công ty con liên kết, đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ (nếu có) để bảo vệ thông tin cá nhân mà họ xử lý từ Anh và các nước Châu Âu, hoặc bất kỳ giải pháp hợp pháp nào khác cho phép truyền gửi hợp pháp thông tin cá nhân từ những quốc gia đó. Hãy lưu ý rằng các luật giữa các vùng tài phán sẽ khác nhau, do đó các luật về quyền riêng tư áp dụng cho các địa điểm mà thông tin được chuyển giao tới hay được lưu trữ, sử dụng hay xử lý có thể khác với các luật về quyền riêng tư hiện hành tại nơi bạn cư trú.

Ngoài ra, Zynga, Inc. và các công ty con tại Hoa Kỳ của hãng đã được chứng nhận Bảo vệ Quyền riêng tư. Các thực thể và các công ty con của Zynga được liệt kê trong hồ sơ chứng nhận Bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi, có thể xem tại đây được chứng nhận theo khuôn khổ Bảo vệ Quyền Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày chứng nhận của chúng tôi được đăng tại đây. Mặc dù chúng tôi không dựa vào chứng nhận Bảo vệ Quyền riêng tư để nhận thông tin cá nhân từ Anh và các nước châu Âu theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (Quy định 2016/679), chúng tôi sẽ tuân thủ các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư đối với tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ Anh và Liên minh Châu Âu.

Cư dân tại EU và Anh Quốc tham gia vào khuôn khổ này cần chuyển bất kỳ thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân hoặc tuân thủ khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư của Zynga tới Zynga theo địa chỉ:

Privacy Shield Specialist
Zynga Inc.
699 8th Street
San Francisco, CA 94103
privacy@zynga.com

Chúng tôi sẽ nỗ lực trả lời các câu hỏi và thỏa mãn các quan ngại của bạn kịp thời và đầy đủ nhất. Nếu, sau khi thảo luận vấn đề với chúng tôi, thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn không được giải quyết, bạn có thể tìm kiếm thêm sự trợ giúp mà không phải trả phí từ JAMS tại https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield, là cơ quan độc lập giải quyết tranh chấp tại Hoa Kỳ. TRƯỚC TIÊN XIN HÃY LIÊN HỆ VỚI ZYNGA.

Nếu khiếu nại của bạn vẫn không được giải quyết qua các kênh này, trong một số tình huống hạn chế theo mô tả đầy đủ hơn trên trang web Bảo vệ Quyền riêng tư, bạn có thể có lựa chọn bổ sung về trọng tài phân xử có ràng buộc.

Bạn có thể thực thi bất kỳ quyền nào bạn có để hiệu chỉnh, sửa đổi hoặc xóa thông tin về bạn như mô tả trong Quyền của bạn và Cách truy cập, cập nhật và quản lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Khi Zynga gửi thông tin cá nhân được bảo vệ theo khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư và sau đó chuyển giao nó tới nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là đại lý thay mặt chúng tôi, Zynga có một số nghĩa vụ pháp lý theo khuôn khổ Bảo vệ Quyền Riêng tư nếu như (i) đại lý xử lý thông tin đó theo cách mâu thuẫn với khuôn khổ Bảo vệ Quyền Riêng tư, và (ii) Zynga chịu trách nhiệm với trường hợp làm gia tăng thiệt hại.

Đối với thông tin cá nhân được bảo vệ hoặc chuyển giao theo Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư, Zynga phụ thuộc vào thẩm quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang.

10. Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn đủ lâu để cung cấp cho bạn các Dịch vụ, duy trì hoạt động kinh doanh theo pháp luật và/hoặc thực thi, bảo vệ hoặc thiết lập các quyền của chúng tôi.

Thời gian chúng tôi giữ lại thông tin của bạn phụ thuộc vào lý do tại sao chúng tôi thu thập và chúng tôi sử dụng nó như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin của bạn lâu hơn mức cần thiết cho mục đích kinh doanh của chúng tôi hay theo yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn và kết nối với tài khoản của bạn và/hoặc các Dịch vụ của chúng tôi mà bạn sử dụng trong thời gian bạn còn có tài khoản đang hoạt động cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để xóa thông tin cá nhân này nếu bạn xóa tài khoản của mình. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng chúng tôi có thể lưu giữ một số thông tin sau khi bạn đóng, hoặc chúng tôi xóa, tài khoản của bạn để giúp chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc thực thi, bảo vệ hoặc thiết lập các quyền của chúng tôi.

11. Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn nhưng bạn cũng có vai trò trong việc này.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp và đúng mức để giúp bảo vệ bảo mật thông tin của bạn kể cả khi trực tuyến và ngoại tuyến cũng như nhằm đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn theo quy định của Chính sách Quyền riêng tư này. Các biện pháp này khác nhau phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin của bạn.

Nếu bạn có tài khoản đăng ký trực tiếp với Zynga, thông tin hồ sơ của bạn được bảo vệ bởi mật khẩu bạn dùng để truy cập tài khoản Zynga. Điều quan trọng là bạn bảo vệ và duy trì bảo mật tài khoản Zynga của mình và bạn phải báo cáo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản Zynga của mình, Dịch vụ sẽ cho phép bạn yêu cầu gửi hướng dẫn cho bạn giải thích cách thiết lập lại mật khẩu. Nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi qua mạng xã hội và tài khoản mạng xã hội của bạn bị hack hoặc bị xâm nhập, điều này có thể dẫn đến việc có người truy cập hoặc xóa tài khoản trò chơi Zynga của bạn mà không cần bạn đồng ý. Do đó, hãy giữ thông tin tài khoản mạng xã hội của bạn cẩn thận, gồm cả mật khẩu tài khoản mạng xã hội. Chúng tôi đề nghị bạn thoát khỏi tài khoản Zynga và mọi tài khoản mạng xã hội khác bạn dùng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi khi bạn sử dụng xong.

Khi bạn đăng nhập tài khoản Zynga của mình hoặc nhập thông tin thanh toán, chúng tôi và đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba sẽ sử dụng mã hóa để chuyển thông tin đó.

Dù chúng tôi đã rất thận trọng ngăn chặn rò rỉ về bảo mật với các Dịch vụ của mình cũng như với cơ sở dữ liệu và hồ sơ khách hàng, hồ sơ của chúng tôi thì không một trang web hay giao dịch trên Internet nào là an toàn tuyệt đối. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép, đột nhập, mất dữ liệu, hoặc các rò rỉ khác sẽ không bao giờ xảy ra, và chúng tôi cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin của bạn khi nó đang được truyền tải tới Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu hoàn toàn rủi ro cho mọi việc truyền tải thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trang web của chúng tôi, hãy Liên hệ với chúng tôi. (Nếu có câu hỏi/yêu cầu về Empires & Puzzles, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://support.smallgiantgames.com/. Nếu có yêu cầu/câu hỏi về Puzzle Combat, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/).

12. Thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi sẽ báo cho bạn biết về bất kỳ thay đổi quan trọng nào của Chính sách Quyền riêng tư.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư của mình theo thời gian. Khi đó, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật lần cuối” ở phía trên chính sách. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi mà chúng tôi cho là quan trọng, chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo (ví dụ như bằng cách đăng thông báo trong trò chơi hoặc trên www.zynga.com, hoặc bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email mà chúng tôi có trong hồ sơ về bạn). Chúng tôi khuyến khích bạn hãy định kỳ kiểm tra www.zynga.com và Chính sách Quyền riêng tư này để cập nhật.

13. Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc, nhận xét hoặc các mối quan ngại.

Nếu bạn có thắc mắc, nhận xét hoặc quan ngại liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và/hoặc các quy định về quyền riêng tư, hãy gửi e-mail đến privacy@zynga.com. Đối với các vấn đề khác, hãy liên hệ Zynga qua Trang Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi hoặc gửi thư tới địa chỉ Zynga Inc., 699 8th Street, San Francisco, CA 94103.  (Nếu có câu hỏi/yêu cầu về Empires & Puzzles, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://support.smallgiantgames.com/. Đối với các yêu cầu/câu hỏi về Puzzle Combat, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/.)

Nếu bạn sống ở các nước châu Âu, bạn có thể liên lạc với đại diện tại EU của Zynga, Zynga Game Ireland Limited ở WeWork – 2 Dublin Landings, N Wall Quay North Dock, Dublin D01 V4A3, Ireland.

Nếu bạn sống ở Vương quốc Anh (Anh), bạn có thể liên lạc với đại diện tại Anh của Zynga, NaturalMotion Games Limited ở 6 Agar Street, 1st Floor, London WC2N 4HN, Vương quốc Anh.

Nếu bạn sống ở Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, bạn có thể liên lạc với đại diện kiểm soát dữ liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ của Zynga, Zynga Turkey Oyun Anonim Sirketi, ở Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Evleri Sit. A (Kule) Blok Apt. Số: 25A / 5, PK: 34660 Üsküdar, İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.