นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

พันธกิจของ Zynga คือการเชื่อมต่อโลกผ่านการเล่นเกม เรามอบประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบโซเชียลที่สนุกสนานให้กับผู้คนทั่วโลก เพื่อให้พันธกิจของเราบรรลุผล เราจึงรวบรวมและใช้ข้อมูลบางส่วนจากผู้เล่นของเรา Zynga ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความโปร่งใสในการใช้ข้อมูล ตลอดจนถึงการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการของเรา (อธิบายไว้ด้านล่าง) โปรดอ่านนโยบายก่อนใช้บริการของ Zynga เนื่องจากในเนื้อหาจะอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราให้บริการเหล่านี้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หาใช่สัญญาไม่ อีกทั้งไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายใดๆ แต่อย่างใด

โปรดติดต่อเรา หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติของเรา


1. บทนำ

Zynga มีการนำเสนอเกมออนไลน์และเกมบนอุปกรณ์มือถือมากมาย นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะมีผลบังคับใช้ เมื่อคุณใช้ "บริการ" ซึ่งหมายถึง เกม ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา เว็บไซต์ Zynga.com และ/หรือ โดเมน หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดย Zynga โดยจะอธิบายถึงวิธีการนำข้อมูลของคุณไปใช้ รวมถึงสิทธิ์และทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณเป็นหลัก

Zynga พัฒนาและเผยแพร่โซเชียลเกม (social games) สำหรับเว็บไซต์และอุปกรณ์มือถือ "Zynga", "พวกเรา", "ของเรา" หรือ "เรา" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง Zynga Inc. และองค์กรอื่นใด ภายใต้กรรมสิทธิ์ร่วมกับ Zynga Inc. โดยรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) Zynga Game Ireland Limited ("บริษัทในเครือ") ด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Zynga Inc. จะเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะอ้างถึงประเทศในสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกรวมกันว่า "ประเทศในสหภาพยุโรป" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อคุณใช้ "บริการ" ของเรา ซึ่งหมายถึงเกม ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา เว็บไซต์ Zynga.com และ/หรือ โดเมนหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดย Zynga โดยจะอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราให้บริการเหล่านี้แก่คุณ ตลอดจนถึงสิทธิ์และทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ สำหรับหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัว จะแสดงพร้อมกับใส่ไฮเปอร์ลิงก์ไว้ในสารบัญข้างต้น เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

หากคุณไม่ต้องการให้ Zynga เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณ ในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะไม่สามารถเล่นเกมของ Zynga หรือใช้บริการอื่นๆ ของ Zynga ได้แต่อย่างใด

2. ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมของเรา

เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา รวมถึงเมื่อคุณสร้างบัญชี หรือโปรไฟล์ผู้เล่นด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณแบ่งปันกับเราโดยตรง

เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณสามารถให้ข้อมูลกับเราได้โดยตรง (เช่น เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณ) แล้วเราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระบบของเรา และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สำหรับเกมหรือบริการบางส่วนของเรา อาจมีการใช้การลงทะเบียน หรือขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีแบบดั้งเดิม โดยที่ระบบอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลแก่เรา ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 • ชื่อและนามสกุลของคุณ
 • ชื่อผู้ใช้ของคุณ
 • เพศของคุณ
 • อายุ หรือวันเดือนปีเกิดของคุณ
 • ที่อยู่อีเมลของคุณ
 • รหัสผ่าน และ/หรือ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยให้เราระบุตัวคุณ หรือช่วยให้เราให้บริการ หรือปรับปรุงบริการต่อไปในภายหลังได้

นอกจากนี้ เรายังช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้เล่น ที่ผู้เล่นเกม Zynga คนอื่นๆ สามารถเข้าไปดูได้ด้วย โปรไฟล์ผู้เล่นของคุณอาจมีข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 • รูปโปรไฟล์ของคุณ
 • ชื่อและนามสกุลของคุณ
 • ชื่อผู้ใช้ในเกมของคุณ
 • เพศของคุณ
 • รายละเอียดชีวประวัติของคุณ (เช่น อายุหรือช่วงอายุของคุณ)
 • ข้อมูลตำแหน่งทางกายภาพโดยประมาณที่คุณระบุ
 • ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของคุณบนเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับเกมที่คุณเล่น และ/หรือ
 • รหัสผู้เล่นของ Zynga ที่ Zynga เป็นผู้สร้างขึ้นและใช้ในการระบุบัญชีเกมของคุณ (ใน Zyngagames.com รหัสผู้เล่นของ Zynga จะปรากฏใน URL ในหน้าโปรไฟล์ของคุณ)

หากคุณให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือแก่เราไว้ (รวมถึงบริการรับส่งข้อความ SMS) เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บหมายเลขดังกล่าวด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นรายชื่อผู้ติดต่อ ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา โดยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลในรายชื่อเหล่าเสียก่อน

เราอาจให้สิทธิ์คุณในการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่ของคุณ หรือป้อนรายชื่อดังกล่าวด้วยตนเองได้ เพื่อให้คุณสามารถค้นหารายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้บริการของ Zynga และเชิญพวกเขาให้เข้าร่วมเล่นเกมของเรา หรือใช้บริการในด้านอื่นๆ ได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า การเก็บและการแบ่งปันข้อมูลของผู้ติดต่อของคุณนั้น เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งคุณอาจต้องขออนุญาตจากผู้ติดต่อของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถให้รายละเอียดผู้ติดต่อกับเราได้ นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ จากผู้ใช้ Zynga รายอื่นๆ ที่นำเข้าหรือป้อนรายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขาด้วย เราใช้และอาจจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อนี้เพื่อช่วยให้คุณและผู้ติดต่อของคุณติดต่อกันได้ผ่านบริการของเรา หากคุณต้องการลบรายชื่อผู้ติดต่อที่เราได้จัดเก็บไว้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบริการ เพื่อขอให้เราลบรายชื่อดังกล่าวออกจากระบบของเรา หรือติดต่อเรา (สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/ สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/) หากคุณต้องการป้อนรหัสผ่าน เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงสมุดที่อยู่ของคุณ เราจะไม่จัดเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้

ข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น โดยการใช้บริการของเรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ของคุณ รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างคุณกับบริการของเรา

เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ของคุณ และปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับบริการของเรา รวมทั้งคุณลักษณะของเกม และผู้เล่นคนอื่นๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รายการซื้อของคุณ ความก้าวหน้า หรือระดับที่คุณก้าวไปถึง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ในการเล่นเกมด้วย

หากคุณเลือกที่จะใช้คุณลักษณะการสื่อสารในบริการของ Zynga ที่จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสาร หรือแบ่งปันข้อมูลกับผู้เล่นรายอื่นได้ เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร หรือข้อมูลที่แบ่งปันกันนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจได้แก่:

 • การมีส่วนร่วมในฟอรั่มของผู้เล่น และกระดานข้อความต่างๆ
 • โพสต์หรือความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับโปรไฟล์ หรือกระดานเกมของผู้เล่นคนอื่นๆ
 • ข้อความหรือคำเชิญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของคุณกับผู้เล่นคนอื่นๆ ซึ่งอาจจัดทำขึ้นโดยตรงบนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยผ่านกลไกบางอย่างของเกม
 • แชทกับผู้เล่นรายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นข้อความโต้ตอบแบบทันที การแชทสดหรือวิดีโอ) และ/หรือ
 • รูปภาพ ภาพวาด หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และได้โพสต์เอาไว้

เราอาจเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ บันทึก และ/หรือ จัดเก็บข้อมูลแบบถาวร ในการสื่อสาร ความคิดเห็น รูปภาพ ภาพวาด และเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของ Zynga เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้เล่นของเรา เพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ Zynga ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา เพื่อดำเนินการค้นคว้าวิจัย ดำเนินการ ปรับปรุง กำหนดลักษณะส่วนบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เล่นของเรา รวมทั้งผ่านการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ และเพื่อจัดการ หรือนำเสนอสื่อโฆษณา เราจะขอความยินยอมจากคุณ ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้

ข้อมูลการชำระเงิน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของคุณ

หากคุณซื้อสกุลเงินเสมือนจริงภายในเกม หรือสิ่งของในเกมที่คุณเล่นบน Zyngagames.com, zyngapoker.com, gotslotscasino.zynga.com หรือเว็บไซต์ของเกมใดๆ ของ Zynga เช่นนั้นบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามของเรา จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น ในการดำเนินการกับเรียกเก็บเงินกับคุณ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลทางการเงินของคุณ บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินของ Zynga จะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของคุณกับ Zynga เช่น หมายเลขบัตรเครดิต แต่อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินกับเราซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลการซื้อของคุณ อย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่เรียกเก็บเงิน และรายการสิ่งของที่ซื้อ

เมื่อคุณเล่นเกมของ Zynga หรือเข้าใช้บริการอื่นๆ ของเราในแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อไว้ของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Apple, Google หรือ Amazon เป็นต้น) รายการซื้อของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม อีกทั้งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้นๆ สำหรับรายการซื้อเหล่านี้ Zynga จะไม่ได้รับข้อมูลทางการเงินของคุณ แต่อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการซื้อของคุณ เช่น ชื่อ ตำแหน่งทางกายภาพและรายการสิ่งของที่ซื้อ เป็นต้น ข้อมูลที่ Zynga ได้รับจะขึ้นอยู่กับเกม Zynga ที่คุณเล่น และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เงื่อนไขการให้บริการของ Zynga จะอธิบายนโยบาย และข้อกำหนดต่างๆ ของเรา ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย การเรียกเก็บเงิน เครดิตของบุคคลที่สาม และสกุลเงินเสมือนต่างๆ โปรดทราบว่า การซื้อเครดิตหรือสกุลเงินของบุคคลที่สาม จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังกล่าว

การติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า

เราจะเก็บบันทึกการติดต่อทั้งหมดระหว่างเราเอาไว้

เมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลติดต่อที่คุณได้ให้ไว้ (โดยทั่วไปจะเป็นชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมหรือกิจกรรมในบริการของเรา และผู้เล่น Zynga ของคุณ และ/หรือหมายเลขรหัสเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ นอกจากนี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างคุณกับทีมบริการลูกค้าของเรา รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ในการสื่อสารเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในการให้การสนับสนุนและปรับปรุงบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อไว้ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก หากคุณเข้าถึงเกมของเราผ่านบัญชีจากบริษัทเหล่านั้น หรือหากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อบัญชีของคุณ กับบริษัทเหล่านั้นกับเกมของเรา

หากคุณเล่นเกมของ Zynga หรือเข้าใช้บริการอื่นๆ ของเราในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้หรือเชื่อมต่อบริการของเรากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook ทาง Zynga อาจได้รับข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับเกมของ Zynga ที่คุณเล่น แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเพื่อนของคุณ ในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าว (หากมี)

ตัวอย่างเช่น Zynga อาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด จากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้:

 • ชื่อและนามสกุลของคุณ
 • รูปโปรไฟล์ของคุณหรือ URL
 • หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ของคุณ (เช่น หมายเลขรหัส Facebook ของคุณ) ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ชื่อและรูปโปรไฟล์ของคุณ เป็นต้น
 • หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ของเพื่อนของคุณ และข้อมูลสาธารณะอื่นๆ
 • ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • ตำแหน่งทางกายภาพโดยประมาณและตำแหน่งของอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา
 • เพศของคุณ
 • วันเดือนปีเกิด อายุ และ/หรือ ช่วงอายุของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้
 • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และ/หรือ
 • ข้อมูลอื่นใดที่คุณ หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ได้แบ่งปันไว้กับ Zynga

หากคุณเข้าใช้บริการของเราจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือเชื่อมต่อบริการของเรากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คุณควรอ่านข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามด้วย

หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล ที่แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามแบ่งปันกับเรา โปรดไปที่แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

คุกกี้และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่นๆ

เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และวิธีการใช้บริการของเรา รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้คุกกี้ด้วย คุณสามารถดูวิธีควบคุม หรือปฏิเสธคุกกี้ได้ ในคำประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

ดังที่ได้อธิบายไว้ใน ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ (เช่น beacons, pixel tags, clear gifs และตัวระบุอุปกรณ์) เพื่อจดจำคุณ และ/หรือ อุปกรณ์ของคุณเมื่อเปิด ปิดการใช้งาน และระหว่างบริการและอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ เรายังอนุญาตให้ผู้อื่นใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ดังที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเราด้วย คุณสามารถควบคุมหรือเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะติดตามพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อการโฆษณาของบุคคลที่สามดังที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

เรา ผู้ให้บริการ และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคบางประเภท ซึ่งได้แก่:

 • ที่อยู่ IP
 • ประเภทของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่คุณใช้
 • ประเภทของแพลตฟอร์ม (เช่น Apple iOS หรือ Android)
 • รุ่นของระบบปฏิบัติการของคุณ
 • ตัวระบุของอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น ที่อยู่ที่เป็น MAC address, ตัวระบุสำหรับการโฆษณาของ Apple (Apple Identifier for Advertising, IDFA) และ/หรือ รหัสโฆษณาของ Android (Android Advertising ID, AAID) เป็นต้น
 • ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และข้อมูลการแก้ไขจุดบกพร่อง (debug)
 • ประเภทและภาษาของเบราว์เซอร์
 • หน้าที่อ้างอิงและหน้าที่ออก และ URL
 • จำนวนการคลิกบนคุณลักษณะของแอปหรือหน้าเว็บ
 • ระยะเวลาที่ใช้ในคุณลักษณะของแอปหรือหน้าเว็บ
 • ชื่อโดเมน
 • หน้าเริ่มต้น
 • หน้าที่เข้าชมและลำดับของหน้าเหล่านั้น และ/หรือ
 • สถานะของเกม วันที่ และเวลาของกิจกรรมในบริการของเรา

ในบางกรณี เราจะเชื่อมต่อข้อมูลข้างต้นกับรหัสเครือข่ายสังคมหรือรหัสผู้ใช้ Zynga ของคุณ

หากคุณเล่นเกมของ Zynga บนอุปกรณ์มือถือ นอกเหนือจากตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ (อธิบายไว้ข้างต้น) แล้ว เรายังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย:

 • ชื่อที่คุณเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ
 • ประเทศของคุณ
 • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (หากให้ไว้)
 • ตำแหน่งเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของคุณ (ได้รับอนุญาตจากคุณ)
 • รายชื่อผู้ติดต่อบนมือถือของคุณ (ได้รับอนุญาตจากคุณดังที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ใน ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ) และ/หรือ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเกมของ Zynga และแอปอื่นๆ ของบุคคลที่สาม ที่มีในอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ วิธีการเข้าใช้งาน อัปเดต และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ จากบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน หากเราดำเนินการดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอ

เราอาจเก็บรวบรวม หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วย เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราโดยตรง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณและเพื่อนของคุณเชื่อมต่อถึงกันได้ หรือสามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณได้มากขึ้น

3. วิธีการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปใช้ และมูลฐานทางกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดหา ปรับให้มีความเหมาะสมเฉพาะบุคคล รักษาความปลอดภัย และปรับปรุงบริการที่คุณใช้ เพื่อรักษาการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อคุ้มครองคุณและบุคคลอื่นๆ เพื่อทำการตลาดและการโฆษณา และเพื่อนำไปใช้ ปกป้อง หรือกำหนดสิทธิ์ของเรา

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลของคุณภายใต้ข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงการทำและปฏิบัติตามสัญญากับคุณ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา เพื่อสร้าง ใช้ และคุ้มครองสิทธิ์ของ Zynga หรือโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและจัดเก็บโดยหลักเพื่อให้บริการที่คุณขอจากเรา และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของคุณ แต่ทั้งนี้ก็อาจเป็นไปเพื่อการใช้งานอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน การใช้ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมและจัดเก็บ โดยทั่วไปแล้วมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของเรา รวมถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้เล่นทุกคน
 • เพื่อสร้างบัญชีเกมของคุณ และอนุญาตให้คุณเล่นเกมของเราได้
 • เพื่อระบุและแนะนำการเชื่อมต่อกับผู้เล่นของ Zynga รายอื่น และปรับแต่งบริการของเรา เพื่อให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ
 • เพื่อสื่อสารให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่คุณใช้ รวมไปถึงการอัปเดตในเกม บริการใหม่ๆ และข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ที่เราคาดว่าคุณอาจสนใจ
 • เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสื่อสารกันได้โดยสะดวก
 • เพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคและตอบคำถามของผู้เล่น
 • เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้เล่นของเราทุกคน
 • เพื่อปกป้องสิทธิ รวมทั้งทรัพย์สินของ Zynga ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เพื่อป้องกันการทุจริต หรือกิจกรรมบางอย่างที่อาจผิดกฎหมาย และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา
 • เพื่อจัดการและนำเสนอสื่อโฆษณาตามเนื้อหาที่สนใจ และพฤติกรรมการใช้งาน
 • เพื่อจัดการกับรางวัล การสำรวจ การชิงโชค การประกวด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือกิจกรรมที่เราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเราเป็นผู้สนับสนุนหรือจัดการ
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างเรากับคุณหรือระหว่างคุณกับผู้เล่นรายอื่น และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงกับบุคคลที่สาม และ/หรือ
 • เพื่อดำเนินการค้นคว้าวิจัย

หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (ระบุไว้ข้างต้นใน หัวข้อที่ 1) ข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายของเราในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้น จะขึ้นอยู่กับข้อมูลและเนื้อหาที่เราเก็บรวบรวมไว้เป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเฉพาะในส่วนที่เราต้องการ เพื่อทำสัญญากับคุณตามปกติ (เช่น ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา เป็นต้น) ซึ่งการดำเนินการจะตั้งอยู่บนผลประโยชน์ที่ถูกต้องของเราตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่ถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์ หรือสิทธิ์ของคุณ) หรือหากเราได้รับความยินยอมจากคุณ

สำหรับในบางกรณี เราอาจมีภาระผูกพันทางกฎหมายบางอย่าง หรือจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ หรืออาจต้องการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องผลประโยชน์อันสำคัญของคุณ หรือบุคคลอื่นๆ (เช่น ผู้เล่นคนอื่นๆ เป็นต้น)

หากเราขอให้คุณให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือเพื่อทำสัญญากับคุณ การดำเนินการนี้จะชัดเจนในบริบทที่ว่าเราขอให้คุณให้ข้อมูลของคุณ (เช่น เมื่อเราขอให้คุณระบุชื่อผู้ใช้เพื่อเข้าใช้บริการของเรา การดำเนินการนี้จะเป็นการสร้างบัญชีให้กับคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการของเรา) และหากไม่ชัดเจน เราจะให้คำอธิบายแก่คุณในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้ชัดเจนว่าการให้ข้อมูลจำเป็นหรือไม่

ในทำนองเดียวกัน หากเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ ตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (หรือบุคคลที่สาม) ที่ไม่ได้อยู่ในรายการด้านบน เราจะแจ้งให้ชัดเจนคุณเห็นว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้มีอะไรบ้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม (เช่น การปรับบริการให้เหมาะสมกับบุคคลและการตลาดของเรา เป็นต้น)

หากคุณมีคำถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา  (สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/ สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/)

4. วิธีการแบ่งปันข้อมูลของเรา

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม เมื่อคุณใช้บริการของเราในกรณีต่างๆ ที่อธิบายเอาไว้ภายในหัวข้อนี้

เราอาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลบางส่วนกับเพื่อนของคุณ และผู้เล่นของ Zynga รายอื่นๆ ที่คุณเล่นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับพวกเขาในการเล่นเกม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลที่สาม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ จากบริการของเราในกรณีดังต่อไปนี้:

เพื่อนและผู้เล่นของ Zynga คนอื่นๆ

เกมและบริการของ Zynga มักจะสนับสนุน และจะส่งเสริมให้คุณสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นๆ ภายในเกมของ Zynga ส่วนใหญ่นั้น หากคุณเล่นเกมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น Facebook เป็นต้น) เพื่อนในเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เล่นเกมของ Zynga เหมือนกันจะเห็นชื่อ รูปถ่าย โปรไฟล์ผู้เล่นด้วยเช่นกัน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณแบ่งปันกับเราโดยตรง) และคำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในเกมของคุณ (รวมถึงเกมของ Zynga ที่คุณเล่น)

นอกจากนี้ ในเกมของ Zynga หลายๆ เกม ผู้เล่นคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถดูโปรไฟล์ผู้เล่นของคุณ (ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น) ดูคำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในเกมของคุณ สื่อสารกับคุณภายในบริการของเรา และส่งคำขอเล่นเกมหรือคำขอเป็นเพื่อนผ่านบริการของเรา หรือเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ในเกมโป๊กเกอร์ของ Zynga เมื่อคุณเล่นที่โต๊ะ ผู้เล่นคนอื่นๆ ทั้งหมดในโต๊ะเดียวกันสามารถดูโปรไฟล์ผู้เล่นของคุณ และส่งข้อความแชทในเกมได้

กับบริษัทในเครือของเรา

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทอื่นในเครือ Zynga

เราสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวภายในเครือบริษัทของ Zynga ได้ เพื่อให้เครือบริษัท Zynga ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การโฆษณาของบุคคลที่สาม ที่รวมถึงการโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งาน และการวิเคราะห์ข้อมูล

เราจะแบ่งปันข้อมูลบางส่วนกับผู้ลงโฆษณา เพื่อปรับโฆษณาที่คุณเห็นให้ตรงกับความสนใจของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา และเพื่อให้เราสามารถนำเสนอบริการบางส่วนของเราได้ฟรี

เรามีการใช้สื่อโฆษณา เพื่อช่วยให้เราสามารถนำเสนอเกมบางเกม คุณลักษณะของเกม และบริการอื่นๆ ของเราฟรี สื่อโฆษณาเหล่านี้ อาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ) โฆษณาแบนเนอร์บนกระดานเกมหรือในบริการเอง อาจเป็นโฆษณาแบบเต็มหน้าจอระหว่างเกมหรือระหว่างรอตาเล่นในเกม หรือผ่าน “รายการข้อเสนอ” ที่ผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สามนำเสนอสกุลเงินเสมือนหรือรายการอื่นๆ ในเกมให้กับผู้เล่นเพื่อเป็นการตอบแทนแลกเปลี่ยนสำหรับการชมโฆษณาหรือการทำตามคำขออย่างสมบูรณ์ เช่น การลงทะเบียนบัญชีเข้าใช้กับผู้โฆษณารายใดรายหนึ่ง การทำแบบสำรวจจนเสร็จสมบูรณ์ หรือการเล่นเกมจนจบเกมระดับใดระดับหนึ่ง รายการข้อเสนอจัดโดยผู้ให้บริการรายการข้อเสนอบุคคลที่สาม และข้อเสนอจัดทำขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สาม ไม่ใช่โดย Zynga

เราจะไม่แบ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวคุณกับผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สามโดยตรงเพื่อจุดประสงค์การทำการตลาดทางตรงอย่างเด็ดขาด เว้นแต่ว่า คุณจะให้ความยินยอมกับเรา

เพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณา เครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการรายการข้อเสนอสามารถนำเสนอสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณได้มากขึ้น บริษัทเหล่านี้อาจเก็บรวบรวม หรือเราอาจเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทเหล่านี้ด้วยประเภทข้อมูลต่อไปนี้ เมื่อคุณใช้บริการของเรา:

 • ข้อมูลด้านพฤติกรรม (เช่น จำนวนการคลิกโฆษณาหนึ่ง ๆ)
 • ข้อมูลทางเทคนิค (เช่น ที่อยู่ IP ตัวระบุอุปกรณ์แบบที่ถาวร เช่น IDFA และตัวระบุอุปกรณ์ถาวรที่ถูกตัดการระบุ เช่น รหัสของ Android ที่ถูกแฮช)
 • ตัวระบุเฉพาะ เช่น รหัสโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ หรือรหัสผู้เล่นของ Zynga และ/หรือ
 • ข้อมูลบริบทอื่น ๆ เกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ (เช่น ระดับและระยะเวลาในเซสชันของคุณ)

นอกเหนือจากการนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องแล้ว เรายังอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อ:

 • วัดประสิทธิภาพของโฆษณา
 • นำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย (ทั้งในและนอกบริการของเรา) เพื่อปรับประสบการณ์ให้เหมาะสมกับคุณโดยการแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่อาจดึงดูดความสนใจจากคุณ (แนวทางปฏิบัติที่รู้จักกันในชื่อ การโฆษณาตามความสนใจ หรือการโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งาน) และ/หรือ
 • ดำเนินการวิเคราะห์เว็บเพื่อวิเคราะห์จำนวนการเข้าชมและกิจกรรมของผู้เล่นอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ

ผู้ลงโฆษณา หรือเครือข่ายโฆษณา อาจเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ผ่านการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามเพียงรายการเดียว หรือหลายรายการในเวลาเดียวกันก็ได้

โปรดทราบว่า หลังจากที่คลิกโฆษณาหรือข้อเสนอของบุคคลที่สามแล้ว คุณอาจจะไม่อยู่ในเว็บไซต์หรือแอปที่ Zynga เป็นผู้ควบคุม หรือกระทั่งเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คุณกำลังเล่นเกมของ Zynga อีกต่อไป

หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาในแอปพลิเคชัน ที่ปรับตามความสนใจจากบุคคลที่สาม โปรดดูที่วิธีการเข้าใช้งาน อัปเดต และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนั้น โปรดดูที่ ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดทราบว่า แนวทางปฏิบัติของบริษัทบุคคลที่สาม ที่นำเสนอสื่อโฆษณาในบริการของเรานั้น จะเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทเหล่านั้น

ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย

หากมีความจำเป็น เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสำคัญ

ข้อมูลของคุณ รวมทั้งเนื้อหาในการสื่อสารออนไลน์ทั้งหมดของคุณในบริการของเรา และระหว่างคุณกับ Zynga นั้น อาจถูกเข้าถึง และถูกตรวจสอบได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของเรา โดยข้อมูลอาจได้รับเปิดเผยในกรณีต่อไปนี้:

 • เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
 • เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐตามคำร้องขอตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ การบังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล หมายค้น หรือหมายศาล)
 • เมื่อเราเชื่อโดยใช้ดุลพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียวว่า บริการของเรากำลังถูกใช้ในการก่ออาชญากรรม รวมถึงเพื่อรายงานการกระทำผิดทางอาญาดังกล่าว หรือแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง ลดความเสี่ยงด้านเครดิต และมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอื่น ๆ
 • เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่า มีกรณีฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพ และ/หรือ ความปลอดภัยของคุณ บุคคลอื่น หรือสาธารณชนทั่วไป และ/หรือ
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Zynga หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณ กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และคู่ค้าทางธุรกิจที่เราร่วมงานด้วย เพื่อการนำเสนอบริการของเรา

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สาม ที่ให้บริการในนามของเราด้วยเช่นกัน เช่น การดำเนินการชำระเงิน ระบบวิเคราะห์ การวิเคราะห์ บริการโฮสติ้ง การบริการลูกค้า การตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา เป็นต้น นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจบุคคลที่สามที่ช่วยเรานำเสนอและเพิ่มประสิทธิภาพของบริการต่างๆ ของเรา เช่น พันธมิตรด้านแพลตฟอร์มของเรา (Apple, Google, Facebook, Amazon, ฯลฯ) เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจบุคคลที่สาม เรามั่นใจว่าเราได้มีข้อตกลงที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลของคุณ (ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้)

การขายหรือการควบกิจการ

เราสามารถแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ที่ให้ความสนใจ หากเรากำลังดำเนินการ หรือประเมินการดำเนินการขาย หรือการควบกิจการ

ในกรณีที่ Zynga ดำเนินการหรือประเมินการดำเนินการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น การขายเกม) เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจต่อ เราจะพยายามเพื่อแจ้งให้คุณและผู้เล่นรายอื่นทราบตามความเหมาะสม (ตามที่อธิบายไว้ใน หัวข้อการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเกิดขึ้น

บุคคลที่สามรายอื่น ๆ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณบางส่วนกับบุคคลที่สามรายอื่น ๆ หากเราได้รับความยินยอมจากคุณ

นอกจากการแบ่งปันข้อมูลดังที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามรายอื่น ๆ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณจากบริการของเราด้วยวิธีการบางอย่างที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยเฉพาะ หากเราได้รับความยินยอมจากคุณ

5. สิทธิ์ของคุณและวิธีการเข้าใช้งาน อัปเดต และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือประเทศในยุโรป คุณจะมีสิทธิ์เป็นการเฉพาะบางประการ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ของผู้ใช้ในสหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรป

หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือประเทศในยุโรป (ระบุไว้ข้างต้นใน หัวข้อที่ 1) คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถ เข้าใช้งาน หรือส่งคำขอให้ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการส่งคำขอผ่าน พอร์ทัลการส่งคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 • คุณสามารถ แก้ไข หรือ อัปเดต ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คัดค้านการดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอให้เรา จำกัดการดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือส่งคำขอให้ โอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คุณสามารถ เลือกไม่รับข้อมูลสื่อสารทางการตลาด ที่เราส่งให้คุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำใน "การเลือกไม่รับข้อมูลสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจาก Zynga" ด้านล่าง
 • หากเราได้รวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่คุณให้ความยินยอมกับเราแล้ว คุณสามารถ ถอนความยินยอม ได้ทุกเมื่อ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลต่อการดำเนินการใดๆ ของเรา เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ก่อนที่คุณจะถอนความยินยอม และจะไม่ส่งผลต่อการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามข้อมูลพื้นฐานการดำเนินการตามกฎหมาย นอกเหนือไปจากความยินยอมที่ได้รับอื่น ๆ
 • คุณมี สิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่ของคุณ (รายละเอียดการติดต่อสามารถดูได้ ที่นี่)

หากต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้งานหรือลบข้อมูลของคุณ โปรดส่งคำขอผ่าน พอร์ทัลการส่งคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/ สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/) หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับพอร์ทัล หรือต้องการใช้สิทธิ์อื่นๆ ของคุณ คุณสามารถ ติดต่อเราได้ เราตอบสนองต่อคำขอเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้รับ ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีคุณอยู่ในสาธารณรัฐตุรกี คุณมีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 11 แห่งกฎหมาย 6698 No. ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอ

การเข้าใช้งานและการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นโดย Zynga

คุณสามารถขอสำเนา หรือลบข้อมูลบัญชีเกมของคุณได้ ผ่านพอร์ทัลการส่งคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

หากต้องการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้เล่น Zynga ของคุณในเกมใดเกมหนึ่ง ให้ไปที่หน้า "การตั้งค่า" ในเกมนั้น

หากคุณต้องการตรวจสอบ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลบัญชีเกมของคุณ โปรดส่งคำขอผ่าน พอร์ทัลการส่งคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/ สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/) หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับพอร์ทัล โปรด ติดต่อเรา

สำหรับคำขอให้ทำการลบ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสม ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา หากคุณส่งเนื้อหาผ่านบริการหรือโพสต์เนื้อหาในบริการ เราอาจไม่สามารถลบเนื้อหาดังกล่าวได้ เราจะเก็บบันทึกบางอย่างเอาไว้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการชำระเงิน หรือเรื่องการบริการลูกค้า เป็นต้น) ที่เราต้องการ (และมีสิทธิ์) เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือการบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ เราจะเก็บข้อมูลไว้ เพื่อใช้ปกป้อง หรือกำหนดสิทธิ์ของเราด้วยเช่นกัน

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้รับจากแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม และจากอุปกรณ์มือถือของคุณ

หากต้องการจัดการข้อมูลที่เราได้รับจากแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามและจากอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ใช้เครื่องมือและการตั้งค่าจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หากต้องการจัดการข้อมูลที่ Zynga ได้รับเกี่ยวกับตัวคุณ จากแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ที่คุณใช้เล่นเกมของเรา เช่น Facebook, Apple, Google หรือ Amazon เป็นต้น คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณ และเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว สำหรับเครื่องมือการจัดการความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันบน Facebook นั้น คุณสามารถหาได้ที่นี่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณได้หลากหลายด้าน โดยโปรดไปที่หน้า "การตั้งค่า" บนอุปกรณ์มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเกม/แอปพลิเคชันของ Zynga แต่ละรายการ

ในกรณีที่เกมใดเกมหนึ่งของเรา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ Zynga ที่คุณมีในอุปกรณ์มือถือ เกมจะให้คุณเลือกที่จะหยุดการสร้างข้อมูลดังกล่าวให้กับเรา ภายในหน้า "การตั้งค่า" ของเกม

เมื่อ Zynga ได้รับข้อมูลของคุณจากแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว Zynga จะจัดเก็บ และใช้ข้อมูลเหล่านั้น ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นหลัก คุณสามารถเข้าใช้งานและอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

การเลือกไม่รับข้อมูลสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจาก Zynga

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลส่งเสริมการขายได้ โดยการคลิกลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” หรืออาจไปที่หน้าการตั้งค่าอีเมลของเราก็ได้ คุณสามารถเลือกไม่รับการแจ้งเตือนข่าวสารบนมือถือได้ด้วยเช่นกัน โดยเลือกจากหน้าการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารด้วยข้อความ SMS ได้ โดยการส่งข้อความที่พิมพ์ด้วยคำว่า STOP

หากคุณต้องการหยุดรับอีเมลส่งเสริมการขายจาก Zynga ให้คลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่ด้านล่างของอีเมลส่งเสริมการขายจาก Zynga หรือไปที่ หน้าการตั้งค่าอีเมล (สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/ สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/) คำขอยกเลิกการสมัครหรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมลจะได้รับการดำเนินการโดยทันทีและไม่เกินสิบวันทำการ ในช่วงเวลาการดำเนินการนั้น คุณอาจยังได้รับอีเมลส่งเสริมการขายเพิ่มเติมจากเราอยู่

หากคุณต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนข่าวสาร ซึ่งเป็นข้อความที่แอปพลิเคชันส่งถึงคุณบนอุปกรณ์มือถือ แม้ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ก็ตาม คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนข่าวสารได้ โดยไปที่หน้า "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์มือถือของคุณ นอกจากนี้ เกมหลายเกมของเรา ยังให้คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนข่าวสารในหน้า "การตั้งค่า" ในเกมได้ด้วย

คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความ SMS ได้ โดยส่งข้อความพิมพ์คำว่า STOP กลับไปยังหมายเลขที่เราใช้ส่งจากโปรแกรมส่งข้อความ SMS โดยเฉพาะ หรือโดย การติดต่อเรา (สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/ สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/) เมื่อเราได้รับข้อความเลือกไม่รับข้อความ SMS จากคุณแล้ว เราอาจส่งข้อความยืนยันว่าได้รับข้อความแล้ว

โปรดทราบว่า หากคุณเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจากเรา เราอาจยังติดต่อกับคุณเป็นครั้งคราว หากจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้จากเรา หากเราจำเป็นต้องขอข้อมูลจากคุณ ซึ่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่คุณเป็นผู้เริ่มต้น หรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการตลาด และที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ในกรณีที่เราต้องทำตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อแจ้งการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

การเลือกไม่รับการโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานจากบุคคลที่สาม

คุณสามารถเลือกไม่รับการโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานจากบุคคลที่สามได้โดยผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์และเครื่องมือเลือกไม่รับบริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ

หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานและทางเลือกของคุณเพื่อป้องกันการโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานทางเว็บและเว็บบนอุปกรณ์มือถือจากบุคคลที่สาม คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

หากคุณไม่ต้องการรับสื่อโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานในแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สาม ที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ บนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการติดตามโฆษณาบนอุปกรณ์ของคุณได้เสมอ (เช่น การเปิดใช้งาน "Limit Ad Tracking" เป็นต้น) อีกทั้งคุณยังสามารถรีเซ็ต "ตัวระบุการโฆษณา" (เช่น IDFA) จากหน้าการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของคุณได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะยับยั้งความต่อเนื่องในการใช้งานข้อมูลพฤติกรรมที่มีอยู่ ซึ่งถูกผูกไว้กับ "ตัวระบุการโฆษณา" ก่อนหน้านั้นของคุณ นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆ ได้ เช่น แอป "AppChoices" ของ Digital Advertising Alliance ที่นำเสนอการจัดหาการควบคุมเกี่ยวกับการรวบรวม และใช้ข้อมูลข้ามแอปสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (เช่น Apple หรือ Google เป็นต้น) ด้วย

สำหรับเครื่องมือการเลือกไม่รับบริการทั้งหมด ที่อธิบายไว้ในหัวข้อย่อยนี้นั้น ได้ถูกจัดไว้โดยบุคคลที่สาม ไม่ใช่จาก Zynga แต่อย่างใด, Zynga ไม่สามารถควบคุม หรือใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ หรือตัวเลือกที่ผู้ลงโฆษณา และผู้อื่นเสนอผ่านเครื่องมือเหล่านี้ได้

โปรดทราบว่า คุณอาจยังคงได้รับโฆษณาจากบุคคลที่สามในบริการของ Zynga หลังจากที่ใช้เครื่องมือการเลือกไม่รับบริการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม โฆษณาที่คุณเห็น อาจไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากนัก

6. ประกาศสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย

เราไม่ขอรับผิดชอบต่อวิธีที่บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของคุณ (นอกเหนือไปจากผู้ให้บริการของเรา ที่ทำหน้าที่ตามคำแนะนำของเราเท่านั้น)

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณอาจใช้สิทธิ์เพิ่มเติมที่กฎหมายแคลิฟอร์เนียมอบให้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้เก็บเอาไว้ (มีข้อจำกัดบางประการ) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ โปรดอ่าน ประกาศสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียของเรา

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริการที่เชื่อมโยงของบุคคลที่สาม และผู้ลงโฆษณา

เว็บไซต์และเกมของเราอาจมีโฆษณาจาก "บริการของบุคคลที่สาม" ซึ่งหมายความว่า บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Zynga อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ บริการออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของตน เราไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่บุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ข้อมูลของคุณ คุณควรอ่านนโยบาย และติดต่อบุคคลที่สามโดยตรง

8. นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

เราพยายามทำให้แน่ใจว่า จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็ก

โดยทั่วไปแล้ว บริการของเราส่วนใหญ่ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุต่ำกว่า 16 ปีสำหรับเด็กที่อยู่ในสหราชอาณาจักรหรือประเทศในยุโรป) (รวมเรียกว่า "เด็ก") เด็กไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้ และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากเด็ก

แม้ว่าบริการของเรา อาจจะไม่ได้กำหนดให้เด็กเป็นผู้เล่นเป้าหมายหลักก็ตาม แต่เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอายุ ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการต่อสำหรับบริการบางประเภท สำหรับผู้ใช้ที่ระบุตัวเองว่าเป็นเด็ก ภายในหน้าระบุอายุของเราในบริการดังกล่าวนั้น หากเราอนุญาตให้เด็กใช้บริการได้ เราจะให้บริการดังกล่าวในรุ่นที่ไม่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" (ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กและเยาวชน (Children’s Online Privacy Protection Act ("COPPA")) ยกเว้นที่อนุญาตโดย COPPA หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน

เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่า เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของ COPPA จากเด็กโดยไม่มีเจตนา เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราโดยทันที

9. การดำเนินงานระหว่างประเทศ และการถ่ายโอนข้อมูลออกนอกสหราชอาณาจักรหรือประเทศในสหภาพยุโรป

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และบางครั้งอาจส่งไปยังประเทศอื่นๆ เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในสหราชอาณาจักรหรือประเทศในยุโรปภายนอกสหราชอาณาจักรหรือประเทศในยุโรป (แล้วแต่กรณี) เราจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้การป้องกันที่เหมาะสม หรือถ่ายโอนไปยังอาณาเขตที่ “ได้รับการอนุมัติ”

ในส่วนของการดำเนินงานระหว่างประเทศของเรา เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง "บริษัทในเครือ" ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นภายใต้กรรมสิทธิ์ร่วมกับ Zynga Inc. หรือไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการของเราเป็นครั้งคราว เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เล่น และผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และเราอาจประมวลผลข้อมูลนี้ในประเทศอื่นๆ ที่บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการของเราดำเนินการอยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในสหราชอาณาจักรหรือประเทศในยุโรป อาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บไว้ที่ปลายทาง ซึ่งอยู่ภายนอกสหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรป (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเช่น (1) การประมวลผลธุรกรรม และรายละเอียดการชำระเงินของคุณ หรือ (2) การให้บริการสนับสนุน เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปในลักษณะที่เราอธิบายไว้ในที่นี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงการปรับใช้เงื่อนไขสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลจากสหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรป หรือตามแนวทางตามกฎหมายอื่นใดที่ให้อนุญาตเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายจากประเทศเหล่านี้ โปรดทราบว่า กฎหมายจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล ดังนั้นกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับสถานที่ที่ได้รับข้อมูลถ่ายโอน จัดเก็บ ใช้ หรือดำเนินการ อาจแตกต่างจากกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่

นอกจากนี้ Zynga Inc. และหน่วยงานในสังกัดในสหรัฐฯ ได้รับการรับรองด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Shield บริษัท Zynga และบริษัทในเครือ ที่ระบุไว้ในบันทึกการรับรองด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา ที่สามารถดูได้ ที่นี่ ได้รับการรับรองภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ในใบรับรองของเรา ที่ลงประกาศไว้ ที่นี่ แม้ว่าเราจะไม่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม Privacy Shield ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทในสหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรปภายใต้ General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679) แต่เราพร้อมปฏิบัติตามหลักการของ Privacy Shield ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรนั้นควรติดต่อ Zynga โดยตรง หากมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Zynga หรือการปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยติดต่อที่:

Privacy Shield Specialist
Zynga Inc.
699 8th Street
San Francisco, CA 94103
privacy@zynga.com

เราจะพยายามตอบคำถามและข้อกังวลของคุณ อย่างทันท่วงที และครบถ้วน หากหลังจากที่ปรึกษาเรื่องนี้กับเราแล้ว แต่คำถามหรือข้อร้องเรียนของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จาก JAMS ที่ https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการระงับข้อพิพาทในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อ Zynga ก่อนเป็นอันดับแรก

หากข้อร้องเรียนของคุณยังคงไม่ได้รับการแก้ไขผ่านช่องทางเหล่านี้ คุณอาจมีตัวเลือกเพิ่มเติมด้านอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ภายใต้กรณีที่มีข้อจำกัด ซึ่งอธิบายได้อย่างครบถ้วนใน เว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถใช้สิทธิ์ใดๆ ที่คุณต้องแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามที่อธิบายไว้ใน สิทธิ์ของคุณและวิธีการเข้าใช้งาน อัปเดตและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หาก Zynga มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ Privacy Shield ให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่เป็นตัวแทนของเรา Zynga มีการกำหนดภาระความรับผิดไว้ภายใต้ Privacy Shield หาก (i) ตัวแทนดังกล่าวมีการประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักการของ Privacy Shield และ (ii) Zynga จะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หรือที่ถ่ายโอนภายใต้ Privacy Shield Framework, Zynga จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายของ Federal Trade Commission

10. ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ รักษาการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา และ/หรือ เพื่อปกป้อง หรือกำหนดสิทธิ์ของเรา

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ และวิธีที่เรานำไปใช้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจของเรา หรือข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นสำคัญ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณและเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ และ/หรือ บริการที่คุณใช้ของเรา ตราบใดที่คุณยังมีบัญชีที่ใช้งานอยู่กับเรา เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณลบบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่า เราอาจเก็บข้อมูลบางส่วนไว้หลังจากที่คุณปิดบัญชีหรือเราได้ลบบัญชีของคุณ ในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือใช้ ปกป้องหรือกำหนดสิทธิ์ของเราได้

11. ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ แต่คุณก็มีบทบาทในเรื่องนี้เช่นกัน

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของคุณทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มาตรการเหล่านี้แตกต่างกันไปตามความอ่อนไหวของข้อมูลของคุณ

หากคุณมีบัญชีที่ลงทะเบียนไว้โดยตรงกับ Zynga ข้อมูลในโปรไฟล์ของคุณจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่คุณใช้ เพื่อเข้าใช้งานบัญชี Zynga ของคุณ คุณจำเป็นต้องปกป้อง และรักษาความปลอดภัยของบัญชี Zynga และต้องแจ้งให้เราทราบทันที หากปรากฏว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบัญชี Zynga ของคุณ บริการนั้นๆ จะอนุญาตให้คุณสามารถขอคำแนะนำในการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณได้ใหม่ หากคุณเข้าใช้บริการของเราผ่านทางเครือข่ายสังคม และบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณถูกแฮ็กหรือถูกบุกรุก กรณีนี้อาจทำให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้หรือลบบัญชีเกม Zynga ของคุณได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ดังนั้นโปรดเก็บรักษาข้อมูลบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ รวมถึงรหัสผ่านของบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างรอบคอบและปลอดภัยเสมอ เราขอแนะนำให้คุณออกจากระบบบัญชี Zynga และบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คุณเคยได้ใช้เพื่อเข้าใช้บริการของเรา เมื่อคุณใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zynga ของคุณ หรือป้อนข้อมูลการชำระเงิน เราและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามจะใช้การเข้ารหัสเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าว

แม้ว่าเราจะระมัดระวังเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในบริการของเรา รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและบันทึกของเรา แต่ไม่มีการรับส่งข้อมูลทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตใดที่มีความปลอดภัยสมบูรณ์ เราไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ก การสูญหายของข้อมูลหรือการละเมิดอื่น ๆ จะไม่เกิดขึ้น และเราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในขณะที่กำลังรับส่งข้อมูลไปยังบริการของเรา การรับส่งข้อมูลถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา โปรด ติดต่อเรา (สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/ สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/)

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ ๆ ในกรณีนี้ เราจะมีการแก้ไขวันที่กำกับรายละเอียดการ "ปรับปรุงล่าสุด"ไว้ที่ด้านบนของนโยบาย หากมีการแก้ไขใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งให้ทราบ (โดยการประกาศแจ้งในเกมหรือผ่าน www.zynga.com หรือส่งประกาศแจ้งทางที่อยู่อีเมลตามที่ได้รับแจ้งจากคุณ) ขอแนะนำให้ตรวจสอบการอัปเดตใน www.zynga.com และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ

13. ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราได้หากมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใดๆ

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็นหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือ แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@zynga.com สำหรับเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด โปรดติดต่อ Zynga ผ่าน หน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือส่งจดหมายไปที่ Zynga Inc., 699 8th Street, San Francisco, CA 94103  (สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/ สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/)

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศในยุโรป สามารถติดต่อตัวแทนใน EU ของ Zynga ได้ที่ Zynga Game Ireland Limited at WeWork – 2 Dublin Landings, N Wall Quay North Dock, Dublin D01 V4A3, Ireland

หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร (UK) สามารถติดต่อตัวแทนของ Zynga ในสหราชอาณาจักรได้ที่ NaturalMotion Games Limited at 6 Agar Street, 1st Floor, London WC2N 4HN, United Kingdom

หากคุณเป็นผู้พำนักในสาธารณรัฐตุรกี คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลข้อมูลในตุรกีของ Zynga ได้ที่ Zynga Turkey Oyun Anonim Sirketi, at Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Evleri Sit A (Kule) Blok Apt. No: 25A / 5, PK: 34660 Üsküdar, İstanbul, Turkey