We are now part of the Take-Two group of companies. Our Privacy Policy will change on the 29th of June 2023. New Privacy Policy

Sekretesspolicy

Gäller från den 15 december 2022
Senaste uppdatering den 23 november 2022

Zyngas vision är att förena världen genom spel. Vi levererar nöje och social underhållning till människor runt om i världen. För att fullfölja vårt uppdrag samlar vi in, använder, lagrar, offentliggör och på andra sätt behandlar ("behandlar") viss information från våra spelare. Att vara öppen med hur vi behandlar våra spelares information och respekterar deras integritet är utomordentligt viktigt för Zynga.

Denna Integritetspolicy gäller när dina personuppgifter behandlas inom ramen för våra Tjänster (beskrivs nedan). Läs den eftersom den anger hur vi behandlar dina personuppgifter när vi tillhandahåller våra Tjänster till dig. Dock är denna Integritetspolicy inget avtal och den skapar inga juridiska rättigheter eller skyldigheter.

Har du frågor, kommentarer eller åsikter om vår Integritetspolicy eller våra sekretessrutiner kan du Kontakta oss.


1. Inledning

Zynga erbjuder en mängd olika online- och mobilspel. Vår Integritetspolicy gäller när dina personuppgifter behandlas som den del av våra Tjänster, med vilket menas våra spel, produkter, tjänster, innehåll, Zynga.com och/eller andra domäner eller webbplatser som drivs av Zynga. Den beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och de rättigheter och valmöjligheter du har vad gäller dem.

Zynga utvecklar och publicerar spel för webben, mobila enheter och andra plattformar där spelare kan använda våra Tjänster. Du hittar en lista över företag som kontrolleras av Zynga Inc. här. De kallas gemensamt för våra "Koncernföretag". Med "Zynga", "vi", "vår" eller "oss" avses i den här Integritetspolicyn nämnda Koncernföretag.

I enlighet med dataskyddslagar är Zynga Inc. "personuppgiftsansvarig" för dina personuppgifter om inget annat anges nedan. I den här Integritetspolicyn kallar vi länderna inom det europeiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien gemensamt för de "Europeiska länderna".

Denna Integritetspolicy gäller när dina personuppgifter behandlas som en del av våra Tjänster, med vilket menas våra spel, produkter, tjänster, innehåll, Zynga.com och/eller andra domäner eller webbplatser som drivs av Zynga. Den beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när vi tillhandahåller nämnda Tjänster till dig och vilka rättigheter och valmöjligheter du har vad gäller dem. De olika avsnitten finns listade och hyperlänkade i Innehållsförteckningen ovan för att du lättare ska kunna navigera i policyn.

När du spelar Zyngas spel eller använder dig av Zyngas andra Tjänster så behandlas dina personuppgifter enligt vad som anges i denna Integritetspolicy.

2. Information vi samlar in och hur vi gör det

Vi behandlar samtliga personuppgifter du lämnar till oss, inklusive när du skapar ett konto eller en spelarprofil.

A. Information om dig som du delar med oss direkt

När du använder våra Tjänster kan du lämna dina personuppgifter direkt till oss (som till exempel uppgifter du delar med oss när du skapar ditt konto) och vi lagrar då personuppgifterna i våra system och behandlar dem för de syften som anges i denna Integritetspolicy.

Beroende på typen av tjänst så är personuppgifterna vi samlar in relevanta för tillhandahållandet av nämnda tjänst och de kan helt eller delvis omfatta någon/några av följande uppgifter:

 • ditt för- och efternamn
 • ditt användarnamn eller alias i spelet
 • ditt kön
 • din ålder, födelsedag eller åldersspann
 • din e-postadress
 • din profilbild och/eller avatar
 • din ungefärliga plats
 • dina kontaktuppgifter inklusive adress och telefonnummer
 • ett lösenord
 • uppgifter om vilka spel och plattformar du använder
 • länkar till dina profiler på olika sociala nätverk och deras nätverks-ID
 • uppgifter om köp du gör i våra Tjänster (se fler detaljer nedan)
 • personuppgifter du lämnar när du ber om hjälp från vårt kundtjänstteam inklusive innehållet i den kommunikationen med teamet
 • Gällande känsliga personuppgifter. Även om vi vanligtvis inte begär in känsliga eller särskilda kategorier av personuppgifter så kan du välja att lämna sådana uppgifter till oss. Vad som menas med känsliga eller särskilda kategorier av personuppgifter varierar från område till område men de kan omfatta uppgifter om din hälsa eller på vissa platser ekonomiska uppgifter eller exakt uppgift om plats. För vissa Tjänster kan vi be dig att du frivilligt lämnar uppgifter om åtkomstkrav du har för att lättare kunna förstå andra spelares behov och som förbättrar åtkomsten till våra Tjänster.

B. Uppgifter om andra som delas

Vi samlar in personuppgifter som du väljer att lämna till oss om personer du känner, men du måste be dem om deras tillåtelse först. Andra spelare kan också komma att ge oss personuppgifter om dig.

Vi gör det också möjligt för dig att bjuda in personer du känner att använda Zyngas tjänster som att Zynga importerar din adressbok eller att du manuellt anger deras kontaktuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter du delar med oss är förenliga med gällande lagar och förordningar. I vissa länder kan det innebära att måste inhämta tillstånd från de personer du bjuder in innan du delar deras uppgifter.

Vi kan också få personlig information om dig från andra Zynga-användare. Vi behandlar nämnda personuppgifter gör att underlätta för dig och dina kontakter att ansluta sig via Tjänsterna. Om du vill ta bort personuppgifter som lagras av oss så följer du anvisningarna i Tjänsten eller att du går in på Dina rättigheter nedan.

C. Information du skapar när du använder våra Tjänster

Vi samlar in information om hur du använder och interagerar med våra Tjänster.

När du använder våra Tjänster samlar vi in information om hur du använder och interagerar med våra Tjänster, till exempel när och hur länge du spelar våra spel och vilka spelfunktioner och andra spelare du interagerar med, vilka inköp du gör och vilka framsteg och nivåer du uppnår och andra spelaktiviteter du deltar i. Vi kan också skapa ett spelar-ID för Zynga för att identifiera ditt spelkonto (på Zyngagames.com och ditt spelar-ID för Zynga visas i webbadressen på din profilsida).

Om du väljer att använda kommunikationsfunktioner i Zyngas tjänster med vars hjälp du kan kommunicera eller dela information med andra spelare så samlar vi in information om vad som kommuniceras och delas. Det inkluderar:

 • din medverkan i spelarforum och anslagstavlor
 • dina offentliga inlägg eller kommentarer på andra spelares profiler eller spelbakgrunder
 • dina privata, icke-offentliga meddelanden eller inbjudningar till andra spelare, som antingen gjorts direkt på våra webbplatser eller via spelinterna mekanismer
 • dina chattar med andra spelare (via snabbmeddelanden, live-chatt eller video) och/eller
 • dina upplagda bilder, teckningar eller annat användarproducerat innehåll.

Vi kan behålla nämnda kommunikationer, kommentarer, bilder, teckningar och annat användarproducerat innehåll på Zyngas servrar för att skydda våra spelares säkerhet och välbefinnande; för att skydda Zyngas rättigheter och egendom i anslutning till Tjänsterna; för forskningsändamål; för att driva, förbättra, personanpassa och optimera våra Tjänster och spelarupplevelser, vilket bland annat kan ske med hjälp av analysverktyg, samt för att hantera och leverera reklam. Om det krävs enligt lag, inhämtar vi ditt samtycke till det.

D. Betalningsuppgifter

Vi samlar in uppgifter om de köp du gör.

Om du köper virtuell spelvaluta eller objekt i spelen när du spelar på någon av Zyngas spelwebbplatser samlar vårt utomstående betalningsföretag in de fakturauppgifter och den ekonomiska information företaget behöver för att behandla dina debiteringar. Det kan inbegripa din postadress, e-postadress och ekonomisk information. När vi använder oss av externa betalningsföretag delar de inte din ekonomiska information, såsom kontokortsnummer, med Zynga. Däremot kan de dela icke-ekonomisk information med oss om dina köp, som ditt namn, din fakturaadress och vad som har köpts.

När du spelar Zynga-spel eller använder dig av någon av våra andra Tjänster på anslutna program eller plattformar från tredje part (såsom Facebook, Apple, Google, Snapchat, TikTok eller or Amazon) kan de köp du gör behandlas av den aktuella tredje partens program eller plattform och de användarvillkor och den integritetspolicy som gäller för dessa. I samband med dessa köp får Zynga inte den ekonomiska information som är kopplad till köpet, men Zynga kan få icke-ekonomisk information om dina köp, som ditt namn, ungefärlig geografisk plats och vilka objekt som köpts. Vilken information Zynga får beror på vilket Zynga-spel du spelar och vilken plattform eller vilket program från tredje part du använder. I de tillämpliga Användarvillkoren förklaras våra policyer gällande debiteringar, fakturering, tredjepartskrediter och virtuella valutor. Observera att vid köp av tredjepartskrediter eller valutor gäller att dessa köp regleras av dessa parters användarvillkor och integritetspolicyer.

E. Information vi får om dig från anslutna tredjepartsplattformar.

Vi samlar in vissa personuppgifter från andra företag, inklusive sociala nätverk, när du får åtkomst till våra spel via dina konton hos sådana företag eller väljer att ansluta via dessa konton till våra spel.

Om du spelar Zynga-spel eller går in på någon av våra andra Tjänster på sociala nätverk som Facebook eller andra anslutna tredjepartsplattformar, kan Zynga få viss information om dig från den tredjepartsplattformen.

Beroende på vilket Zynga-spel du spelar, vilken tredjepartsplattform och vilka sekretessinställningar du har och i tillämpliga fall vilka sekretessinställningar dina vänner har på den aktuella tredjepartsplattformen så kan Zynga samla in och lagra någon eller några av följande uppgifter från tredjepartsplattformen:

 • ditt för- och efternamn;
 • din profilbild eller dess webbadress (URL);
 • ditt användar-ID (till exempel ditt Facebook-ID) som kan vara
  länkat till offentligt tillgänglig information som ditt namn och din profilbild;
 • din väns användar-ID och andra allmänna uppgifter
 • den e-postadress som du angav till den aktuella tredjepartplattformen;
 • din ungefärliga geografiska plats (gäller även de enheter du använder för att få åtkomst till våra Tjänster);
 • ditt kön;
 • din födelsedag, ålder och/eller åldersspann;
 • information om dina aktiviteter på eller via den anslutna tredjepartplattformen;
 • annan allmänt tillgänglig information på tredjepartsplattformen; och/eller
 • annan information som du eller tredjepartsplattformen delar med Zynga.

Om du går in på våra Tjänster från en tredjepartsplattform eller ansluter våra Tjänster till ett tredjepartskonto bör du också läsa igenom den aktuella plattformens användarvillkor och integritetspolicy.

Om du är osäker på vilken information en tredjepartsplattform delar med oss kan du på den plattformen ta reda på mer om deras sekretessrutiner och vilka alternativ du har vad gäller sådan delning.

F. Kakor och annan automatiserad informationsinsamling

Vi samlar in information om din enhet och hur du använder våra Tjänster, vilket görs med hjälp av kakor och liknande tekniker. Du kan läsa mer om hur du kontrollerar eller väljer bort kakor i vårt Meddelande om kakor.

Vi använder kakor och liknande tekniker (som datafyrar, pixeltaggar, spårningspixlar och enhetsidentifierare) för att känna igen dig och/eller dina enheter när du går in och ut ur olika Tjänster (både Zyngas tjänster och tredjepartstjänster) inklusive sådana för reklamändamål. Vi förklarar varför vi gör det och hur du kontrollerar kakor och liknande tekniker i vårt tillämpliga Meddelande om kakor.

Vi, våra tjänsteleverantörer och affärspartners använder dessa kakor och liknande tekniker för att processa följande information:

 • IP-adress;
 • vilken typ av dator eller mobil enhet du använder;
 • plattformstyp (som Apple iOS eller Android);
 • systemversion för ditt operativsystem
 • identifierare för din mobila enhet som MAC-adress, Appleidentifierare för annonsering (IDFA) och/eller annonserings-ID för Android (AAID)
 • programprestanda och korrigering av programfel (debugging)
 • webbläsartyp och språk;
 • hänvisnings- och utgångssidor och webbadresser (URL);
 • antal klick på en programfunktion eller en webbsida;
 • hur mycket tid som använts på en programfunktion eller webbsida;
 • domännamn;
 • landningssidor;
 • besökta sidor och ordningen för dessa sidor; och/eller
 • hur långt du kommit i våra Tjänster och datum och tid för aktiviteten.

I vissa fall kopplar vi den information vi samlar in med hjälp av kakor och andra tekniker till ditt sociala nätverks-ID eller användar-ID på Zynga.

Om du spelar Zynga-spel på en mobil enhet kan vi, utöver den information vi samlar in med hjälp av kakor och liknande tekniker, även samla in:

 • det namn du angett för din enhet;
 • ditt land;
 • ditt telefonnummer (om du angivit det);
 • din geografiska plats (med tillstånd från dig);
 • dina mobilkontakter (med tillstånd från dig enligt vad som beskrivits i Information som delas med andra ovan); och/eller
 • information om Zynga-spelen och om andra tredjepartsprogram med inbäddade Tjänster du har på din enhet.

Om du vill ändra sekretessinställningarna på din enhet kan du se Dina rättigheter nedan.

G. Andra källor

Vi kan samla in information från andra tredjepartskällor.

Vi kan samla in eller få information om dig från andra tredjepartsleverantörer. Vi använder denna information tillsammans med den information som du lämnat direkt till oss för att till exempel hjälpa dig och dina vänner att komma i kontakt med varandra eller anpassa annonseringen efter dina intressen.

3. Varför vi behandlar dina personuppgifter och våra rättsliga grunder för detta

Vi behandlar dina personuppgifter av flera skäl, bland annat för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att skydda dig och andra, för att marknadsföra och annonsera våra och våra tredjepartspartners produkter och tjänster, för att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten och för att uppfylla juridiska rättigheter och skyldigheter.

Den främsta anledningen till varför vi behandlar dina personuppgifter är att tillhandahålla Tjänsterna till dig och förbättra din spelupplevelse, men det finns även andra skäl. Vi behandlar dina personuppgifter för nedan angivna syften:

 • Tillhandahålla våra Tjänster och skapa konton på nämnda Tjänster
 • Förbättra, optimera och personanpassa våra Tjänster och våra spelares upplevelser
 • Hjälpa dig att komma i kontakt med andra personer du känner och ansluta dig till andra tredjepartsplattformar du använder, inklusive att kommunicera med andra spelare
 • Kommunicera med dig om de Tjänster du använder och som vi tror du gillar inklusive uppdateringar i spelen, nya Tjänster, förregistreringar och marknadsföringserbjudanden
 • Kundtjänst och hantering av spelarkommunikationer inklusive teknisk support
 • Marknadsföring, forskning, analys och leverans av kontextuell och beteendebaserad reklam
 • Administrera belöningar, enkäter, lotterier, tävlingar eller andra kampanjaktiviteter eller evenemang som sponsras eller hanteras av oss eller våra affärspartner
 • Skydda våra spelares och andras säkerhet och välbefinnande
 • Om och när du lämnar känsliga eller särskilda typer av personuppgifter till oss
 • Bedriva vår affärsverksamhet inklusive affärsmässiga övergångar såsom en sammanslagning, ett förvärv av annat företag eller en försäljning av hela eller delar av våra tillgångar
 • Av säkerhetsskäl och för att förhindra bedrägeri eller potentiellt olagliga verksamheter och se till att tillämpliga Användarvillkor efterlevs
 • Samverka med offentliga och brottsbekämpande myndigheter där det är tillåtet eller krävs
 • Skydda Zyngas rättigheter inklusive att se till att gällande lagar och förordningar följs inklusive för att lösa eventuella tvister ‘och för att administrera våra avtal med tredje parter

Våra rättsliga grunder för att samla in och använda den information som beskrivs ovan beror på vad informationen är, i vilket sammanhang vi samlar in den och tillämplig sekretesslagstiftning. Grunderna är följande:

 • Upprätta och fullfölja vårt avtal med dig (dvs. de tillämpliga Användarvillkoren)
 • För våra och våra partners berättigade intressen
 • Samtycke (i förekommande fall)
 • Uppfyllande av ett rättsligt krav
 • Skydda dina eller annan persons rättmätiga intressen (till exempel en annan spelare)
 • Även om vi vanligtvis inte samlar in känsliga personuppgifter eller personuppgifter av särskild typ, men om vi gör det sker det på grundval av samtycke eller annan tillämplig laglig grund.

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om de juridiska grunderna för hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ta tillbaka ditt medgivande går du in på avsnittet Kontakta oss nedan.

4. Hur vi delar information

Vi delar din information med våra Koncernföretag, personer du känner, andra Zynga-spelare och vissa andra tredje parter när du använder våra Tjänster.

Vi kan dela dina personuppgifter från våra Tjänster med andra enligt vad som anges nedan.

A. Personer du känner och andra Zyngas-pelare

Zyngas spel och tjänster stödjer och uppmuntrar dig ofta att interagera med andra spelare. För de flesta Zynga-spel gäller, om du spelar via ett socialt nätverk eller ansluter till ett socialt nätverk (till exempel Facebook), att dina sociala nätverkskontakter som också spelar Zynga-spel kommer att se ditt namn, din bild och spelarprofil (som kan inkludera den information som beskrivs ovan under Information om dig som du delar med oss direkt) och beskrivningar av din aktivitet inne i spelet (inklusive vilka Zynga-spel du har spelat).

I många Zynga-spel kommer dessutom andra spelare, oavsett om de är dina vänner i det sociala nätverket eller inte, att kunna se din spelarprofil (som beskrivits ovan) och se beskrivningar av din aktivitet inne i spelet. De kan även kommunicera med dig i våra Tjänster och skicka spelförfrågningar eller vänförfrågningar till dig via våra Tjänster eller det aktuella sociala nätverket. När du spelar vid ett bord Zynga Poker gäller exempelvis att alla andra spelare vid bordet kan se din spelarprofil och skicka ett chattmeddelande till dig inne i spelet.

B. Våra Koncernföretag

Vi delar dina personuppgifter med andra företag i Zynga-koncernen.

Vi kan dela dina personuppgifter med företag inom Zynga-koncernen så att Zynga-koncernen kan förverkliga de syften som angetts i den här Integritetspolicyn. En lista över nämnda företag hittar du här.

C. Tredjepartsreklam inklusive beteendebaserad reklam och analys.

Vi delar vissa av dina personuppgifter med annonsörer för att anpassa den reklam du ser utifrån dina intressen när du använder Tjänsterna.

Vi delar vissa av dina personuppgifter med annonsörer för att anpassa den reklam du ser utifrån dina intressen när du använder Tjänsterna. Annonser som är skräddarsydda för dina intressen kan inkludera banners på spelplaner eller i Tjänsterna i form av helskärmsannonser mellan drag eller spel, eller annonser som tillhandahålls på en "erbjudandevägg" (där annonsörer erbjuder spelare virtuella valutor eller andra objekt i spelen i utbyte mot att de tittar på en annons, registrerar sig för ett konto, genomför en undersökning eller utför någon annan aktivitet). Sådana erbjudandeväggar drivs av externa leverantörer och erbjudandena kommer från tredjepartsannonsörer, inte från Zynga.

För att annonsörer, reklamnätverk och leverantörer av erbjudandeväggar ska kunna erbjuda dig en mer anpassad reklam när du använder våra Tjänster kan de eller vi för deras räkning samla in följande typer av information när du använder våra Tjänster:

 • prestationsdata (som antalet klick på en annons);
 • viss enhetsinformation (som IP-adress, icke-beständig enhetsidentifierare som IDFA och avidentifierad beständig enhetsidentifierare som kan fånga upp ett dolt Android-ID);
 • en unik identifierare, som ditt sociala nätverks-ID eller spelar-ID på Zynga; och/eller
 • andra kontextuella data om ditt spelande (som din spelnivå och sessionslängd).

Förutom att den används för att ge dig relevanta annonser kan den också användas för att:

 • mäta hur effektiva reklamkampanjer är;
 • ge dig riktad reklam i tredjepartstjänster för produkter och tjänster som du troligtvis gillar;
 • genomföra webbanalyser för att analysera trafik och övrig spelaraktivitet; och/eller
 • förbättra våra Tjänster.

Annonsörer eller annonsförmedlare kan samla in den här typen av information med hjälp av kakor och liknande spårningstekniker enligt vad som anges i vårt Meddelande om kakor.

Observera att när du klickar på en annons eller ett erbjudande från tredje part inte längre befinner dig på en webbplats eller i ett program som kontrolleras av Zynga eller det sociala nätverk genom vilket du spelar Zyngas spel.

Om du inte vill få skräddarsydda annonser i programmen kan du gå in på Dina rättigheter nedan eller se tillämpligt Meddelande om kakor.

Observera att det sätt på vilket tredjepartsföretagen levererar annonser i våra Tjänster regleras av företagens egna integritetspolicyer och sekretessrutiner. Om du har frågor om hur dessa tredjepartstjänster använder dina personuppgifter ska du läsa igenom deras policyer och kontakta dem direkt.

D. Säkerhet, trygghet och efterlevnad av lagar

Vi delar din information om det erfordras av säkerhetsskäl eller för att följa gällande lag.

Dina personuppgifter och innehållet i all din onlinekommunikation i våra Tjänster och mellan dig och Zynga kan hållas tillgängliga och övervakas om det krävs för att erbjuda våra Tjänster och kan lämnas ut:

 • för att uppfylla tillämpliga rättsliga skyldigheter;
 • när vi i god tro har anledning att tro att vi måste lämna ut personuppgifter för att uppfylla juridiska krav och önskemål från offentliga myndigheter, inklusive för nationell säkerhet, brottsbekämpning eller något rättsligt förfarande (som domstolsbeslut, husrannsakan eller stämning);
 • när vi efter eget gottfinnande anser att våra Tjänster används för att begå brott, inklusive för att rapportera om sådan brottslig verksamhet eller för att dela information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier, minska kreditrisker och för andra säkerhetssyften;
 • när vi har god anledning att anta att en krissituation uppstått som innebär ett hot mot din, en annan persons eller allmänhetens hälsa och säkerhet; och/eller
 • för att skydda Zyngas eller tillämpliga tredje parters rättigheter och egendom, inklusive för att se till att tillämpliga Tjänstevillkor efterlevs.

E. Tredje parts tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med externa tredjepartsleverantörer och affärspartner som stödjer oss i vår verksamhet och som vi samarbetar med för att tillhandahålla Tjänsterna till dig.

Vi delar dina personuppgifter med:

 • tredje parter som utför tjänster för vår räkning, som betalningshantering, analys, värdtjänster, kundtjänst, marknadsföring och annonsering, till exempel med aktörer som Amazon Web Services och Helpshift
 • våra tredjepartsaffärspartner som hjälper oss att leverera och optimera våra Tjänster, som våra plattformspartner (som Apple, Google och Facebook osv.)

F. Försäljning av vår verksamhet eller sammanslagning

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part i samband med en affärsövergång som ett sammanslagning eller ett förvärv.

I de fall vi överväger en affärsövergång som en sammanslagning eller ett förvärv av ett annat företag, eller att vi säljer alla eller delar av våra tillgångar (som att sälja ett spel) kan vi lämna ut eller överföra dina personuppgifter och annan information om dig till köparen.

5. Dina rättigheter

Beroende på vilka sekretesslagar som gäller för dig så har du och/eller ditt juridiska ombud vissa juridiska rättigheter vad gäller dina personuppgifter.

Dina sekretessrättigheter förklaras nedan. Dessa rättigheter gäller för dina personuppgifter och annan information om dig, och deras omfattning och tillämplighet kan variera från område till område. De kan till exempel utvidgas att gälla för ditt hushåll eller en juridisk person eller att de kan överlåtas till ett juridiskt ombud som agerar för din räkning. Vi följer gällande sekretesslagstiftning inklusive alla svarstider som kan gälla.

Med vissa undantag har du rätt att:

 • Begära en kopia av dina personuppgifter (något som brukar kallas "åtkomst till dina uppgifter").
 • Radera dina personuppgifter. Om du ber oss att ta bort dina personuppgifter ska du komma ihåg att det kan finnas juridiska begränsningar i den rätten. Vi kan till exempel behålla vissa betalnings- eller kundtjänstuppgifter där vi kan behöva dem för juridiska syften eller bokföringssyften. Vi behåller också personuppgifter för att utöva, skydda, försvara eller fastställa våra eller någon tredje parts rättigheter.
 • Rätta eller uppdatera dina personuppgifter om de inte stämmer. Om du vill granska och uppdatera personuppgifter som är kopplade till din spelarprofil på vissa Zynga-spel går du till sidan "inställningar" i det spelet.
 • Välja bort marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig genom att du följer instruktionerna i "Välja bort marknadsföringsmeddelanden från Zynga" nedan.
 • I förekommande fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke direkt i själva Tjänsten eller genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte den behandling som redan utförts före återkallandet. Det påverkar heller inte behandling av dina personuppgifter som utförs på andra rättsliga grunder.
 • Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter genom att be oss att begränsa behandling av dina personuppgifter eller begära en överföring av dina personuppgifter.
 • Du kan begära att slippa vara föremål för automatiskt beslutsfattande som påverkar dig juridiskt eller på annat tydligt sätt.
 • Du kan överklaga till en dataskyddsmyndighet. En lista över integritetsskyddsmyndigheter finns här. I vissa områden har du också rätt att begära ersättning om du skadats på grund av en otillåten behandling av dina personuppgifter.

Om du bor i Kalifornien kan du också läsa igenom vårt Meddelande för Kalifornien där det kan finnas ytterligare rättigheter. Om du bor i delstaten Nevada ska du se avsnitt 6 nedan.

Du och/eller ditt juridiska ombud kan utöva nämnda rättigheter genom att skicka in en begäran via vår Personuppgiftsportal eller via kanalen Kontakta oss nedan. Gäller det Empires & Puzzles kontaktar du Support och gäller det Puzzle Combat kontaktar du Kundsupport eller att du använder supportfunktionen i spelet.

Hantering av personuppgifter som vi får från program och plattformar från tredje part och från din mobila enhet

Om du vill hantera de personuppgifter som vi får från program och plattformar från tredje part och från din mobila enhet använder du de verktyg och inställningar som tillhandahålls av de nämnda tredjepartsprogrammen och enheterna.

Du kan hantera de personuppgifter som vi får från program och plattformar från tredje part och från din mobila enhet på följande sätt:

 • Om du vill hantera de personuppgifter Zynga får om dig från ett program och en plattform från tredje part där du spelar våra spel, såsom på Facebook, Apple, Google eller Amazon, kan du uppdatera dina sekretessinställningar via menyn "inställningar" i programmet eller plattformen.
 • Om det gäller din mobila enhet går du in på sidan "inställningar" eller i webbläsaren för att se vilka åtkomstbehörigheter som gäller för var och en av våra Tjänster.

Så snart vi får dina personuppgifter från en tredje parts program eller plattform eller från din mobila enhet så lagras och behandlas uppgifterna enligt denna Integritetspolicy.

Att välja bort kampanjmeddelanden från Zynga

Du kan avregistrera dig från kampanjmeddelanden via e-post genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" eller genom att besöka vår sida för e-postinställningar. Du kan välja bort mobila push-notiser på din enhets sida för inställningar. Du kan välja bort sms-meddelanden genom att texta STOP.

Om du inte längre vill ta emot reklam via e-post från Zynga kan du klicka då länken "avsluta prenumeration" längst ner i ett sådant e-postmeddelande från Zynga eller gå in på vår sida för e-postinställningar. Gäller det Empires & Puzzles kontaktar du Support och gäller det Puzzle Combat kontaktar du Kundsupport eller använder supportfunktionen i spelet. Gäller det Socialpoint skickar du ett mejl till unsubscribe@socialpoint.es från det e-postkonto du använde för att registrera dig på den listan och anger “Avsluta prenumeration” i ämnesraden, kontaktar Kundsupport eller använder supportfunktionen i spelet. Gäller det Dots kontaktar du Kundsupport eller använder supportfunktionen i spelet. Gäller det Nordeus kontaktar du Kundsupport eller använder supportfunktionen i spelet. Din begäran om att avsluta prenumerationen eller ändringar av e-postinställningar behandlas omgående och i inget fall längre än 10 arbetsdagar. Under hanteringstiden kan du få ytterligare kampanjmeddelanden via e-post från oss som redan var schemalagda.

Om du inte längre vill ta emot push-notiser, som är meddelanden som ett program skickar till dig på din mobila enhet även när programmet är avstängt, kan du stänga av dem genom att gå in på den mobila enhetens inställningar. Många av våra spel erbjuder också möjligheten att stänga av push-notiser på spelets sida för inställningar.

Du kan avstå från att få sms-textmeddelanden genom att texta tillbaka STOP till det nummer vi skickar meddelandet från eller genom att Kontakta oss. Gäller det Empires & Puzzles kontaktar du Support och gäller det Puzzle Combat kontaktar du Kundsupport eller att du använder supportfunktionen i spelet.

När vi får ett avanmälningsmeddelande från dig som gäller sms-meddelanden, kan du få ett meddelande som bekräftar att vi mottagit det.

I fall där du valt bort att få kampanjmeddelanden från oss kan det ändå hända att du någon gång får ett meddelande från oss om vi behöver tillhandahålla icke-marknadsföringsinformation till dig om våra Tjänster eller att vi begär information från dig som har samband med våra tjänster.

Att välja bort beteendebaserad annonsering från tredje part

Du kan välja bort beteendebaserad annonsering från tredje part i din enhet och genom att använda andra avanmälningsverktyg från tredje part.

I vårt Meddelande om kakor förklarar vi hur du kan kontrollera kakor och liknande tekniker som används i marknadsföringssyften. Dessutom gäller att om du vill veta mer om beteendebaserad annonsering och vilka val du kan göra för att förhindra beteendebaserad webb- och mobilwebbannonsering från tredje part, kan du gå in på följande webbplatser:

Dessa avanmälningsverktyg från tredje part är enhets- och webbläsarspecifika och är inte tillämpliga när du använder Zyngas Tjänster via andra webbläsare och enheter.

Om du inte vill få personanpassade annonser i programmen från tredje part i din mobila enhet, kan du göra det valet genom att gå in din mobila enhets meny för inställningar och justera enhetens annonsspårningsinställningar (som att stänga av funktionen "Medge att appar begär spårning"). Vissa appar som "AppChoices" från Digital Advertising Alliance kan hjälpa dig att hantera dina val vad gäller personanpassad annonsering och de finns hos vissa plattformsleverantörer (som Apple eller Google).

Alla avanmälningsverktyg som beskrivs i den här underavdelningen tillhandahålls av tredje parter, inte av Zynga. Zynga kontrollerar och driver inte dessa verktyg eller de val som annonsörer och andra tillhandahåller med hjälp av verktygen.

Observera att du fortfarande kan få tredjepartsannonser i Zyngas tjänster efter att du använt avanmälningsverktygen, men de annonser du ser kommer inte att vara anpassade efter dina intressen.

6. Sekretesslagar i USA

Om du bor i Kalifornien kan du gå in på vårt Meddelande om Kalifornien. Om du är bosatt i delstaten Nevada ska du se detta avsnitt för information om dina rättigheter.

Om du bor i Kalifornien, kan du ha tillgång till ytterligare rättigheter enligt kalifornisk lag vad gäller de personuppgifter vi samlat in om dig (med förbehåll för vissa begränsningar). Vill du veta mer, läs igenom vårt Meddelande om Kalifornien.

Om du är bosatt i Nevada kan du utöva ytterligare rättigheter för att välja bort framtida försäljning av viss täckt information som en webbplatsoperatör har samlat in eller kommer att samla in om dig. Om du är bosatt i delstaten Nevada kan du utöva denna rättighet genom att skicka in en begäran via vår Personuppgiftsportal eller via kanalen Kontakta oss nedan. Gäller det Empires & Puzzles kontaktar du Support och gäller det Puzzle Combat kontaktar du Kundsupport eller att du använder supportfunktionen i spelet. Inkludera tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera dig, t.ex. information om spel du har spelat tidigare, eller, om tillämpligt, din kontoinformation, inklusive Zynga ID. Observera att vi gör vårt bästa för att bekräfta din identitet och att din begäran är korrekt.

7. Våra policyer vad gäller barn

Vi strävar efter att säkerställa att vi aldrig samlar in information från barn.

Våra Tjänster marknadsförs inte och är inte avsedda för barn. I detta sammanhang använder vi uttrycket "barn" för att hänvisa till någon som är: (a) under 13 år eller om barnet är (b) mellan 13 och 18 år men under den ålder då de kan lämna medgivande att deras personuppgifter får behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Zynga gör sitt bästa för att följa de riktlinjer vad gäller ålder som anges i lagarna i olika regioner som bestämmer vid vilken ålder barn kan få åtkomst till vissa funktioner i våra Tjänster.

Barn får inte använda Tjänsterna och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn. Även om våra Tjänster i första hand inte är avsedda för barn kan vi samla in information om ålder innan vi låter en användare gå vidare till vissa Tjänster. För användare som legitimerar sig som barn i vår ålderssluss på aktuella Tjänster gäller att om vi låter barnen använda Tjänsterna så tillhandahåller vi antingen en version av Tjänsten som inte samlar in, använder eller sprider "personuppgifter" (som de definieras i lagen om sekretesskydd för barn online ("COPPA")) förutom där det medges av COPPA eller annan sekretesslagstiftning (i förekommande fall) eller att vårdnadshavaren lämnat sitt samtycke.

Om vi får reda på att vi felaktigt samlat in personuppgifter från ett barn som inte omfattas av något COPPA-undantag eller annan tillämplig sekretesslagstiftning, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att omgående radera informationen från våra register.

8. Internationell verksamhet och informationsöverföring

När du använder våra Tjänster kan dina personuppgifter behandlas i USA och andra länder.

Vi kan som ett led i vår internationella verksamhet överföra personuppgifter till våra Koncernföretag, affärspartner och tjänsteleverantörer i andra länder för våra egna berättigade affärssyften, inklusive de ändamål som anges i avsnittet Varför vi behandlar dina personuppgifter och Våra rättsliga grunder ovan. Vi lagrar dina personuppgifter på servrar i USA eller där våra Koncernföretag, affärspartner och tjänsteleverantörer bedriver verksamhet.

Observera att lagar varierar från jurisdiktion till jurisdiktion, vilket innebär att den sekretesslagstiftning som gäller på de platser där dina personuppgifter behandlas kan vara annorlunda än den sekretesslagstiftning som gäller där du bor. När vi överför dina personuppgifter internationellt behandlar vi dem säkert, lagligt och enligt gällande sekretessbestämmelser. I europeiska länder kan detta till exempel innebära att vi överför personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen anser vara säkra, tillämpar Europeiska kommissionens Standardavtalsklausuler eller använder en annan godkänd mekanism för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag, affärspartners och tjänsteleverantörer (i tillämpliga fall).

9. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att du ska få del av Tjänsterna och för att vi ska kunna upprätthålla våra rättsliga skyldigheter och/eller utöva, försvara eller fastställa våra rättigheter.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på varför vi samlat in dem och hur vi använder dem, men vi behåller inte uppgifterna längre än som är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna till dig eller för att uppfylla våra rättsliga krav.

Vi behåller de av dina personuppgifter som är kopplade till ditt konto och/eller till de Tjänster som du använder så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vi gör vårt bästa för att radera de aktuella personuppgifterna när du raderar ditt konto. Du är dock införstådd med att vi kan behålla viss information efter att du har stängt eller vi har raderat ditt konto hos oss där det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att utöva, försvara eller fastställa våra rättigheter.

10. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter men du har också en viktig roll att spela.

Vi vidtar rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att hjälp dig skydda dina personuppgifter både on- och offline och för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Åtgärderna varierar beroende på dina uppgifters känslighet.

Om du har ett konto som är registrerat direkt hos Zynga, skyddas din profilinformation av det lösenord som du använder för att få åtkomst till kontot. Det är viktigt att du skyddar och underhåller säkerheten på ditt Zynga-konto och att du omgående meddelar oss om någon obehörig använder ditt konto. Om du glömmer bort lösenordet till Zynga-kontot kan du med hjälp av Tjänsten begära att instruktioner skickas till dig som förklarar hur du återställer lösenordet. I de fall du får åtkomst till våra Tjänster via ett annat konto (till exempel ett socialt nätverk) bör du även hålla den kontoinformationen skyddad. Vi rekommenderar att du loggar ut från det Zynga-konto som du använt för att få åtkomst till Tjänsterna när du har slutat använda dem.

Även om vi vidtar åtgärder mot möjliga säkerhetsöverträdelser vad gäller våra Tjänster och våra kunddatabaser och register, så är ingen webbplats eller internetöverföring helt säker. Vi kan inte garantera att en obehörig åtkomst, hackerattack, dataförlust eller annan överträdelser aldrig kommer att inträffa och vi kan inte garantera säkerheten för dina personuppgifter medan de överförs till vår Tjänst. All dataöverföring sker på egen risk.

11. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi informerar dig om alla större ändringar i Integritetspolicyn.

Vi kan från tid till annan uppdatera vår Integritetspolicy. När vi gör det ändrar vi datumet för "senast uppdaterad" längst upp i policyn. Om vi gör ändringar av större betydelse gör vi vårt bästa för att meddela dig (som att vi lägger in ett meddelande i spelet eller på www.zynga.com, eller genom att vi skickar ett meddelande till dig på den e-postadress du har registrerad hos oss). Vi uppmanar dig att då och då gå in på www.zynga.com och den här Integritetspolicyn för att se om uppdateringar har gjorts. Om du vill ha en kopia av tidigare policyer kan du kontakta oss med hjälp av Kontakta oss-informationen nedan.

12. Kontakta oss

Du kan kontakta oss med frågor, kommentarer eller annat du tycker är viktigt.

Har du frågor, kommentarer eller åsikter om vår Integritetspolicy och/eller våra sekretessrutiner kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@zynga.com eller kontakta:

Bolag Personuppgiftsansvarig Representantland Representant
Zynga Zynga Inc. (USA) EES Zynga Game Ireland Limited på 25-28, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
Storbritannien NaturalMotion Games Limited på 6 Agar Street, 1st Floor, London Wc2n 4HN, UK
Turkiet Zynga Turkey Oyun Anonim Sirketi, på Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Evleri Sit. A (Kule) Blok Apt. Nr: 25A / 5, PK: 34660 Üsküdar, İstanbul, Turkey.
Socialpoint Social Point S.L. (Spanien) Storbritannien Take Two Interactive Software Europe Limited, Take-Two House, 30 Cleveland Street, Fitzrovia, London, W1T 4JD, UK
Dots Take Two Interactive Software Europe Limited (Storbritannien) (för spelare i EEA) EES Take-Two Interactive Software Ireland Limited at 5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Dublin 4, Ireland D04 C2N4
Take-Two Interactive Software, Inc. (USA)
Nordeus Nordeus Limited (Irland) Storbritannien Take Two Interactive Software Europe Limited, Take-Two House, 30 Cleveland Street, Fitzrovia, London, W1T 4JD, UK

I alla andra ärenden rörande något av dessa bolag kan du kontakta Zynga Inc. via vår Kundsupportsida eller per reguljärpost till Zynga Inc., 1200 Park Place, San Mateo, CA 94403. I alla andra ärenden rörande Empires & Puzzles kontaktar du Support och gäller det Puzzle Combat kontaktar du Kundsupport eller använder supportfunktionen i spelet.