We are now part of the Take-Two group of companies. Our Privacy Policy will change on the 29th of June 2023. New Privacy Policy

Meddelande för Kalifornien

Gäller från 18 december, 2019

Tilläggsmeddelandets omfattning

Det här Tilläggsmeddelandet för Kalifornien ("Meddelandet") är ett tillägg till informationen i vår Sekretesspolicy och den gäller bara personer som bor i delstaten Kalifornien ("konsumenter" eller "du").

Meddelandet innehåller ytterligare information om hur vi samlar in, använder, offentliggör och på andra sätt behandlar personuppgifter för personer som bor i delstaten Kalifornien, antingen vi gör det online eller offline inom ramen för den kaliforniska lagen Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA").

Såvida inget annat uttryckligen anges har alla villkor i det här Meddelandet samma betydelse som i vår Sekretesspolicy eller som på annat sätt anges i CCPA.

Insamling och användning av personuppgifter

När vi använder uttrycket "personuppgifter" i det här Meddelandet menar vi information som identifierar, relaterar till, beskriver, rimligen kan hänföras till eller rimligen, direkt eller indirekt, kan länkas till en viss konsument eller hushåll.

Under de senaste 12 månaderna har vi samlat in följande uppgifter om konsumenter i följande syften.

Typ av personuppgift Typ av källor Kommersiellt- eller affärssyfte
Identifierare, som kontonamn, enhets-ID, E-postadress, IP-adress etc.
 • Spelare
 • Spelares enheter
 • Datatjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Intern analys och rapportering
 • Internutredning
 • Kundtjänst
 • Bedriva verksamhet och spel
 • Spelteknik och funktionalitet
 • Underlätta spelares sociala umgänge
 • Återställa befintlig avsedd funktionalitet
 • Produktutveckling / förbättring
 • Tillhandahålla och förbättra service
 • Utvärdera konsumentinteraktioner och transaktioner
 • Annonsering
 • Direktmarknadsföring (telefon, e-post etc.)
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Spelarrekrytering
Kaliforniskt kundregister (den kaliforniska civillagen nr. § 1798.80(e)) som namn, adress, telefonnummer.
 • Spelare
 • Spelares enheter
 • Datatjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Sociala nätverkstjänster
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Intern analys och rapportering
 • Internutredning
 • Kundtjänst
 • Bedriva verksamhet och spel
 • Spelteknik och funktionalitet
 • Underlätta spelares sociala umgänge
 • Återställa befintlig avsedd funktionalitet
 • Produktutveckling / förbättring
 • Tillhandahålla och förbättra service
 • Utvärdera konsumentinteraktioner och transaktioner
 • Annonsering
 • Direktmarknadsföring (telefon, e-post etc.)
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Spelarrekrytering
Skyddade egenskaper för klassificering, som ålder och kön.
 • Spelare
 • Spelares enheter
 • Datatjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Sociala nätverkstjänster
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Intern analys och rapportering
 • Internutredning
 • Kundtjänst
 • Bedriva verksamhet och spel
 • Spelteknik och funktionalitet
 • Underlätta spelares sociala umgänge
 • Återställa befintlig avsedd funktionalitet
 • Produktutveckling / förbättring
 • Tillhandahålla och förbättra service
 • Utvärdera konsumentinteraktioner och transaktioner
 • Annonsering
 • Direktmarknadsföring (telefon, e-post etc.)
Kommersiell information, som varor och tjänster som inköpts, erhållits, eller övervägts, eller annan inköps- eller konsumenthistorik eller tendenser.
 • Spelare
 • Spelares enheter
 • Datatjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Sociala nätverkstjänster
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Intern analys och rapportering
 • Internutredning
 • Kundtjänst
 • Bedriva verksamhet och spel
 • Spelteknik och funktionalitet
 • Underlätta spelares sociala umgänge
 • Återställa befintlig avsedd funktionalitet
 • Produktutveckling / förbättring
 • Tillhandahålla och förbättra service
 • Utvärdera konsumentinteraktioner och transaktioner
 • Annonsering
 • Direktmarknadsföring (telefon, e-post etc.)
 • Spelarrekrytering
Internet/nätverksinformation som webbplats-, program-, eller reklamsurfningshistorik.
 • Spelare
 • Spelares enheter
 • Datatjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Analystjänster
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Intern analys och rapportering
 • Internutredning
 • Kundtjänst
 • Bedriva verksamhet och spel
 • Spelteknik och funktionalitet
 • Underlätta spelares sociala umgänge
 • Återställa befintlig avsedd funktionalitet
 • Produktutveckling / förbättring
 • Tillhandahålla och förbättra service
 • Utvärdera konsumentinteraktioner och transaktioner
 • Annonsering
 • Direktmarknadsföring (telefon, e-post etc.)
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
Geografisk platsdata, IP-adress, delad plats för enhet och plats för Wi-Fi-anslutning.
 • Spelare
 • Spelares enheter
 • Datatjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Spelare
 • Spelares enheter
 • Datatjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Intern analys och rapportering
 • Internutredning
 • Kundtjänst
 • Bedriva verksamhet och spel
 • Spelteknik och funktionalitet
 • Underlätta spelares sociala umgänge
 • Återställa befintlig avsedd funktionalitet
 • Produktutveckling / förbättring
 • Tillhandahålla och förbättra service
 • Utvärdera konsumentinteraktioner och transaktioner
 • Annonsering
 • Direktmarknadsföring (telefon, e-post etc.)
 • Spelarrekrytering
Slutsatser som utvinning av information, data, antaganden eller slutsatser utifrån ovan angivna typer av personuppgifter.
 • Spelare
 • Spelares enheter
 • Datatjänster
 • Tjänsteleverantörer
 • Sociala nätverkstjänster
 • Analystjänster
 • Upptäcka/skydda mot säkerhetsrisker
 • Intern analys och rapportering
 • Internutredning
 • Kundtjänst
 • Bedriva verksamhet och spel
 • Spelteknik och funktionalitet
 • Underlätta spelares sociala umgänge
 • Återställa befintlig avsedd funktionalitet
 • Produktutveckling / förbättring
 • Tillhandahålla och förbättra service
 • Utvärdera konsumentinteraktioner och transaktioner
 • Annonsering
 • Direktmarknadsföring (telefon, e-post etc.)
 • Spelarrekrytering

Utlämning av personuppgifter

Under de senaste 12 månaderna har vi lämnat ut följande typer av personuppgifter.

Typ av personuppgift Utlämning i affärssyfte Såld*
Identifierare
Kaliforniskt kundregister (den kaliforniska civillagen nr. § 1798.80(e))
Skyddade egenskaper för klassificering
Kommersiell information
Internet/nätverksinformation
Geografisk platsdata
Slutsatser

*Zynga "säljer" inte sina spelares personuppgifter på det sätt de flesta människor typiskt uppfattar det uttrycket. Men vi låter vissa annonspartners från tredje part samla in information om konsumenter från våra spel och på vår webbplats för att nämnda partnerföretag ska kunna visa mer relevanta annonser, för mätning av kampanjers genomslag, för analys och för upptäckt av bedrägerier och rapportering. I den utsträckning den här rutinen kan tolkas som en "försäljning" enligt CCPA, kan du gå in på vårt avsnitt Annonsering online nedan, om du vill veta mer.

Till vilka vi lämnar ut personuppgifter

Som beskrivits i avsnittet Hur vi delar information i vår Sekretesspolicyså delar vi personuppgifter inom Zynga och med flera olika mottagare i affärssyften.

Utöver de typer av mottagare som anges i avsnittet Hur vi delar information i vår Sekretesspolicy, så lämnar vi ut eller ger åtkomst till personuppgifter till/för följande typer av mottagare:

 • Kundtjänstleverantörer
 • Kvalitetssäkringsleverantörer
 • Molnlagringsleverantörer
 • Betalnings- och bokföringshantering
 • Säkerhetsföretag och tjänsteleverantörer
 • Sociala mediatjänster
 • Annonserings- och marknadsföringspartners

Onlineannonsering

Vi låter vissa annonspartners från tredje part samla in de olika typer av information som angetts ovan för annonseringsändamål. Dessa annonsnätverk, sociala medieföretag och andra affärsverksamheter från tredje part samlar in personuppgifter direkt från en webbläsare eller en enhet med hjälp av kakor och liknande spårningstekniker när en konsument besöker eller interagerar med våra webbplatser, använder våra appar eller på annat sätt är i kontakt med oss online. Dessa tredje parter använder dina personuppgifter för att:

 • placera relevanta annonser på vår webbplats, på andra webbplatser eller mobila appar, eller på andra enheter en konsument kan använda;
 • personanpassa innehåll; och
 • bedriva andra annonseringsrelaterade tjänster som rapportering, tilldelning av egenskaper, analyser och marknadsundersökningar.

Dessa tredje parter kan använda personuppgifterna för sina egna kommersiella syften enligt sina egna sekretesspolicies som kan innehålla att den aktuella informationen lämnas till ytterligare tredje parter, inklusive andra annonsnätverk.

Se vårt meddelande Om kakor om du vill veta mer om hur tredje parter använder kakor och liknande tekniker för att samla in information automatiskt på våra webbplatser och på anda onlinetjänster och vilka valmöjligheter du har vad gäller de angivna rutinerna.

Din rätt till sekretess i Kalifornien

Om du bor i Kalifornien, kan du ha tillgång till följande rättigheter vad gäller dina personuppgifter som vi samlat in (föremål för vissa juridiska begränsningar):

Rätt till information

Du har rätt att begära information, fullständigt eller delvis, om följande typer av personuppgifter vi samlat in om dig eller som vi lämnat ut under se senaste 12 månaderna, under förutsättning att du legitimerar dig:

 • De faktiska personuppgifter vi samlat in om dig;
 • Vilka typer av personuppgifter vi samlat in om dig;
 • Vilka typer av källor de insamlade personuppgifterna avser;
 • Vilka typer av personuppgifter som vi lämnat ut om dig till tredje parter i ett affärssyfte och till vilka typer av mottagare informationen lämnats ut.
 • Vilka typer av personuppgifter vi sålt om dig och vilka typer av tredje parter informationen sålts till; och
 • Affärssyftet bakom insamlingen eller försäljningen av dina personuppgifter.
Rätt att begära borttagning Du har, med vissa undantag, rätt att begära borttagning av de personuppgifter vi samlat in om dig.
Rätten till undantag från försäljning av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi inte säljer personuppgifter vi samlat in om dig, varken nu eller i framtiden.

Om du är under 16 år har du rätt att godkänna, eller att din förälder eller vårdnadshavare, godkänner sådan försäljning för din räkning.

Rätt till icke-diskriminering

Du har rätt att inte bli utsatt för diskriminerande behandling om du använder dig av de rättigheter som beskrivits ovan.

Men du bör lägga märke till att om du använder dig av någon av de rättigheter som beskrivits ovan så kan vi inte längre behandla dina personuppgifter, vilket (som i fallet med en begäran om radering), medför att vi inte längre kan tillhandahålla produkterna eller tjänsterna eller samarbeta med dig på samma sätt som tidigare.

Lagen "Shine the Light" Om du bor i Kalifornien och har en etablerad affärsrelation med oss har du rätt att veta hur dina personuppgifter lämnas ut till tredje parter för direkta affärsändamål, enligt den kaliforniska lagen "Shine the Light" (kalifornisk civilrättslig lag § 1798.83).

Hur du utövar din rätt till sekretess i Kalifornien

För att utöva din rätt till information eller rätten att begära borttagning

För att utöva din rätt till information eller begära borttagning, skickar du in din begäran genom att:

Vi kräver att du styrker din identitet innan vi behandlar din begäran. För att kunna styrka din identitet kräver vi vanligtvis en framgångsrik inloggning till ditt konto eller att du tillhandahåller tillräcklig information för att matcha den information vi har om dig i våra system. Även om vi försöker begränsa mängden personuppgifter vi samlar in i samband med en begäran att få utöva rätten att få veta och rätten att radera de personuppgifter som angetts i vår blankett Personuppgiftsbegäran, så kan vissa krav medföra att vi begär ytterligare information från dig. I vissa fall kan vi neka en begäran om att utöva rätten till information och rätten till borttagning, särskilt i fall där vi inte kan fastställa din identitet.

För att utöva rätten till undantag från "försäljning" av personuppgifter gäller följande

Såvida du inte utövat din rätt till undantag från "försäljning" av personuppgifter, kan vi "sälja" personuppgifter till tredje parter på det sätt begreppet definierats i Kalifornisk lag. De tredje parter vi säljer personuppgifterna till kan använda uppgifterna för sina egna syften enligt sina egna sekretesspolicies som kan innebära att uppgifterna säljs vidare till ytterligare tredje parter.

För att utöva rätten till undantag kan du skicka in en begäran om det på följande länk: https://privacy.zynga.com/portal/#/?page=ccpa&locale=sv

Sälj inte min info

Du behöver inte registrera något konto hos oss för att utöva rätten till undantag. Men vi kan be dig lämna ytterligare personuppgifter så att vi kan hitta dig ordentligt i vår datauppsättning och se att du följer reglerna i din begäran om undantag. Vi använder bara de personuppgifter som lämnats i en begäran om undantag, när vi går igenom och agerar enligt begäran. Om du väljer att inte lämna den här informationen, kan vi bara hantera din begäran i den mån vi kan hitta dig i våra datasystem och därmed få bekräftat att du är en person som har rätt att få informationen.

Om du har lämnat en begäran om undantag, kan du ändra dig och välja tillbaka till försäljning av personuppgifter när som helst genom att kontakta oss på privacy@zynga.com.

Lagen "Shine the Light"

Om du begär ett meddelande från oss som visar vilka typer av personuppgifter Zynga delar med tredje parter eller partners för direkta marknadsföringsändamål och som anger namn och adress på de tredje parter som fick sådana personuppgifter, kan du skicka in en skriftlig begäran till den adress som angetts i avsnittet med kontaktinformation i vår Sekretesspolicyovan och ange att du vill ha en kopia av vårt Kaliforniska "Shine the Light" -rättighetsmeddelande.

Omyndiga upp till 16 år

Vi säljer inte personuppgifter beträffande konsumenter vi vet är under 16 år, såvida vi inte får ett uttryckligt samtycke (så kallad "opt-in") från antingen den minderårige mellan 13 och 16 års ålder eller från förälder eller vårdnadshavare till den minderårige, om denne är under 13 år.

Behörigt ombud

I vissa fall kan du använda dig av ett behörigt ombud för att skicka in begäran för din räkning om du (i) tillhandahåller tillräckligt bevismaterial som visar att den som skickar in begäran är ett behörigt ombud som har skriftligt medgivande att agera på dina vägnar och (ii) du korrekt styrkt din egen identitet för oss.

Ekonomiska stimulanser

Vi kan erbjuda stimulanser i utbyte mot att vi får behålla eller sälja personuppgifter:

 • Belöningar i spelen och valutor: Vi erbjuder nominell valuta i spelen och belöningar till användare som väljer att se videoannonser i spelen eller ansluter sitt Facebook-konto. När en användare väljer att acceptera spelvalutor och belöningar, använder Zynga och dess annonspartners informationen som samlats in för att visa mer relevanta annonser. Videoannonser och andra relevanta annonser bidrar till att förbättra spelens funktion. En användare kan välja att inte ta emot belöningar och valutor i spelen genom att välja bort annonser i spelen eller genom att koppla bort sitt Facebook-konto i Facebooks användarinställningar.

Uppdateringar

Vi kan uppdatera det här meddelandet (CA Notice) regelbundet. När vi gör ändringar i det här meddelandet, ändrar vi datumet i "Uppdaterat senast" i början av meddelandet. När vi gör större ändringar i det här meddelandet, meddelar vi dig via e-post till din registrerade e-postadress, genom tydlig publicering i våra onlinetjänster eller via andra lämpliga kommunikationskanaler. Alla ändringer börjar gälla från datum för publicering, såvida inte annat angivits i meddelandet.

Kontakta oss

Har du frågor, kommentarer eller åsikter om vår Sekretesspolicy och/eller våra sekretessrutiner, skicka ett e-postmeddelande till privacy@zynga.com (länk skickar e-post). I alla andra ärenden, kontakta Zynga på vår Kundtjänstsida