Våra juridiska villkor ändras den 28 februari 2024. ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkor

Gäller från den 16 juni, 2022
Senast ändrad den 16 juni, 2022

[Sammanfattning av våra senaste ändringar]

OBS: FÖR SPELARE FRÅN USA OCH KANADA GÄLLER, PÅ DET SÄTT SOM ANGES NEDAN, ATT TVISTER MELLAN DIG OCH ZYNGA MÅSTE LÖSAS I BINDANDE SKILJEDOM SÅVIDA INTE NÅGOT UNDANTAG GÄLLER. DU HAR RÄTT ATT VÄLJA BORT SKILJEDOMSAVTALET UNDER EN BEGRÄNSAD TID ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN.
Vill du veta mer, gå till avsnitt 15 (Skiljedomsöverenskommelse och avstående från grupptalan).

Zyngas vision är att förena världen genom spel. Vi levererar nöje och social underhållning till människor runt om i världen.

Läs dessa Användarvillkor innan du använder Zyngas tjänster. Dessa Användarvillkor beskriver de villkor som gäller när du använder våra tjänster (som beskrivs nedan). När du använder Tjänsterna går du med på att omfattas av dessa Villkor. Om du inte går med på samtliga Villkor kan du inte använda Tjänsterna. Förutom dessa Användarvillkor publicerar vi också en Integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa den för att förstå hur dina personuppgifter kan behandlas av Zynga.

”Zynga” eller ”vi”, ”vår” eller ”oss” i dessa Användarvillkor betyder Zynga Inc. och Zynga-enheter. Zynga Inc. har sitt huvudkontor på 1200 Park Place San Mateo, CA 94403. I samtliga fall omfattar "Zynga", "vi", "vår" eller "oss", Zyngas ombud, konsulter, anställda, tjänstemän och chefer.

1. DEFINITIONER

Med "Konto" menas ett konto som du skapar genom att gå in och använda Tjänsterna.

Med "Communityregler" menas de uppföranderegler som styr din interaktion med våra Tjänster och andra spelare som finns här.

Med "Övriga villkor" menas alla andra regler som hänför sig till särskilda tjänster som plattformar och api, program för mobila enheter, forum, tävlingar, prenumerationer eller lojalitetsprogram som vi kan offentliggöra och som är tillämpliga i fråga om din användning av dessa särskilda tjänster och som uttryckligen anges vara en del av dessa Tjänster.

Med "Erbjudanden" menas särskilda program, inklusive erbjudanden, utflykter och speciella gåvor, både i digital och fast form, som Zynga från tid till annan kan erbjuda vissa utvalda spelare.

Med "Tjänster" menas våra spel, produkter, tjänster, innehåll, Zynga.com och/eller andra domäner eller webbplatser som drivs av Zynga.

Med ”Användarvillkor” eller ”Villkor” menas dessa användarvillkor.

Med "Användarinnehåll" menas samtliga data som du laddar upp, överför, skapar eller tillverkar med hjälp av Tjänsterna. Här ingår sådant som din profilbild, din speltext eller videochatt och dina spelbilder eller annat innehåll som du skrivit eller designat.

Med "Virtuella objekt" menas a) virtuell valuta, inklusive och utan begränsning, virtuella mynt, kontanter, brickor eller poäng som används för Tjänsterna och b) virtuella objekt i spelen.

Med ”Zynga-enheter” menas Zyngas dotterbolag, joint ventures och andra företagsenheter som kontrolleras av Zynga samt deras agenter, konsulter, anställda, tjänstemän och styrelseledamöter.

Med ”Zynga-koncernen” menas Zynga-enheterna plus Zyngas moderbolag.

Med ”Zynga-partners” menas Zynga-enheterna samt Zyngas och Zynga-enheternas tredjepartsleverantörer av innehåll, distributörer, licenstagare eller licensgivare.

2. ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att efter egen bedömning när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av Villkoren, Communityreglerna eller Övriga villkor genom att lägga upp de ändrade Villkoren, Communityreglerna eller Övriga villkor på våra webbplatser eller i Tjänsterna (som meddelanden inne i spelen). Vid viktigare förändringar kan vi även lägga upp eller skicka ytterligare meddelanden i form av e-postmeddelanden eller meddelanden inne i Tjänsterna. Såvida vi inte anger något annat börjar ändringarna gälla när de läggs upp. Nya versioner av Villkoren, Communityreglerna och Övriga villkor och andra policyer, koder eller regler finns att tillgå på www.zynga.com eller inne i Tjänsterna. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter att en förändring lagts upp betyder det att du gått med på att dessa ändringar gäller för din fortsatta användning av Tjänsterna.

Du får inte göra några ändringar i Villkoren, Communityreglerna eller Övriga villkor såvida inte du och Zynga undertecknar ett skriftligt tillägg.

Vid en eventuell tvist med Zynga ska den version av Villkoren, Communityreglerna och Övriga villkor gälla i fråga om tvisten som gällde vid den tidpunkt då Zynga fick kännedom om den.

Om villkoren innehåller bestämmelser eller information som strider mot andra villkor eller policyer från Zynga ska dessa villkor gälla.

3. KONTOINFORMATION OCH SÄKERHET

För att du ska kunna använda våra Tjänster kan vi be dig skapa ett Konto och välja ett lösenord och/eller att du lämnar vissa personuppgifter till oss som kan innehålla namn, födelsedatum, e-postadress och i vissa fall betalningsinformation.

Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten på ditt Konto. Dela inte dina kontouppgifter med andra så att de kan gå in på eller använda ditt Konto. Alla handlingar som utförs på ditt Konto betraktar vi som att de utförts av dig. Du tar därför på dig ansvar för allt som görs på ditt Konto oavsett om du godkänt det eller inte, inklusive inköp som gjorts med någon betalningsmetod (som kontokort eller PayPal) och du är införstådd med att du kan hållas ansvarig för förluster som drabbar oss eller någon annan användare av Tjänsterna genom att någon annan använder ditt Konto.

Om du får kännedom om någon faktisk, möjlig eller misstänkt förlust eller stöld eller ett bedrägeri eller obehörig användning av ditt Konto eller Kontolösenord vill vi att du omedelbart underrättar oss om det.

4. ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER

Vem kan använda våra Tjänster: Vi är glada över att du börjat spela våra spel men det finns vissa begränsningar för vem som kan använda våra tjänster.

Du får inte använda våra Tjänster om:

 • Du kan inte kan ingå ett bindande avtal med Zynga.
 • Du är ett ”barn”, vilket innebär en person (a) under 13 år eller, om du är äldre, (b) mellan 13 och 18 år men under den ålder då du kan ge ett giltigt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, såvida inte en version av Zynga-tjänsten är specifikt tillgänglig för barn, vilket är tillåtet i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Du får inte ta emot varor, inklusive tjänster eller programvara, från USA om du till exempel bor i ett land mot vilket USA upprättat handelsförbud eller om du finns med på amerikanska finansdepartementet (U.S. Treasury Department) lista över särskilda namngivna medborgare.
 • Om du är en dömd sexualförbrytare.
 • Om du tidigare varit förbjuden att spela något Zynga-spel eller använda någon Zyngatjänst, såvida inte Zynga självt efter egen bedömning valt att häva detta förbud.

Om du är under 18 år eller under myndighetsåldern i det land där du är bosatt ska du intyga att din vårdnadshavare läst igenom och godkänner dessa Villkor.

Ytterligare viktiga Regler och Villkor

Om du använder våra Tjänster måste du följa Zyngas Communityregler och alla Övriga villkor som kan gälla. Dessa ytterligare regler och villkor gäller utöver dessa Villkor och är viktiga. Var vänlig och läs dem. Om du går in på Tjänsterna från ett socialt nätverk, som Facebook, eller laddar ner Tjänsterna från en annan plattform, som Apple eller Google, måste du följa tredje parts tjänstevillkor såväl som dessa Villkor.

Åtkomst till våra Tjänster

För att gå in på eller spela våra spel eller registrera ett Konto hos oss kan du behöva ett konto hos ett socialt nätverk som Facebook och om du använder våra mobila tjänster behöver du ett konto hos det företag som tillhandahåller dina mobila program till exempel ett Apple iTunes-konto. Det kan från tid till annan behöva förnya din programvara från tredje part för att kunna ta emot Tjänsterna och spela Zyngaspel.

Vi tillhandahåller spelen och andra Tjänster. Du tillhandahåller utrustningen (dator, telefon, surfplatta osv.) och betalar gällande avgifter för att ansluta till internet och till programbutiker och för de data- och telefonanslutningar som krävs för att ladda ner och använda Tjänsterna.

Ändringar och begränsningar av Tjänsten:

Våra Tjänster utvecklas hela tiden och vi kan kräva att du godkänner uppdateringar i Tjänsterna och även i Villkoren, Communityreglerna, Övriga villkor och Zyngas integritetspolicy eller andra policyer. Från tid till annan kan vi be dig att uppdatera spelet eller programvaran så att du kan fortsätta att använda våra Tjänster. Vi kan genomföra dessa uppdateringar på distans utan att först meddela dig, inklusive på Zynga-programvara som finns installerad på din dator eller mobila enhet.

Zynga förbehåller sig rätten att när som helst, antingen tillfälligt eller permanent, sluta erbjuda och/eller supporta Tjänsterna eller ett visst spel eller dela av Tjänsterna och din rätt att använda Tjänsterna eller någon del av dem upphör eller avbryts då tills vidare. I en sådan situation behöver Zynga, såvida gällande lag inte kräver annat, inte göra någon återbetalning, erbjuda någon förmån eller på annat sätt kompensera dig för de element i Tjänsterna som upphört eller för Virtuella objekt som tjänats in eller köpts.

ZYNGA KAN EFTER EGEN BEDÖMNING BEGRÄNSA, TILLS VIDARE AVSTÄNGA, UPPHÄVA, ÄNDRA ELLER RADERA KONTON, ELLER HELT ELLER DELVIS TA BORT ÅTKOMST TILL SINA SPEL OCH WEBBPLATSER; FÖRBJUDA ÅTKOMST TILL SINA SPEL OCH WEBBPLATSER OCH DERAS INNEHÅLL, TJÄNSTER OCH VERKTYG, ELLER FÖRSENA ELLER RADERA LAGRAT INNEHÅLL, OCH ZYNGA SKA INTE HA NÅGON SKYLDIGHET ATT KOMPENSERA DIG FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER KONSEKVENSER I SAMBAND MED DETTA.

Radering av ditt Konto:

Du kan när som helst sluta använda våra Tjänster och begära att vi raderar ditt Konto. Du kan besöka Zyngas Portal för begäran om personuppgifter eller kontakta oss via Kundsupporten för att begära att ditt konto raderas. Såvida inte gällande lagstiftning anger något annat, behöver vi inte göra någon återbetalning, erbjuda förmåner eller annan kompensation om du begär att ditt konto ska raderas.

5. ÄGANDE/BEGRÄNSAD LICENS

Spel och Tjänster:

Tjänsterna består av framtaget material som ägs eller licensieras av Zynga-enheterna och det skyddas av upphovsrätt, varumärken, handelsmärken, patent och annan internationell upphovsrätt och annan gällande lagstiftning, regler eller föreskrifter. Alla sådana rättigheter är förbehållna. Dessa Villkor ger inte dig eller någon annan part några rättigheter, ägande eller annat intresse i Tjänsterna eller i något av deras innehåll.

Så länge du följer dessa Villkor och alla andra regler inklusive Communityreglerna och eventuella Övriga villkor får du använda Tjänsterna enligt dessa Villkor för dina egna icke-kommersiella nöjessyften. Du går med på att inte använda Tjänsterna för några andra syften och du godkänner att Zynga inte ska ansvara gentemot dig för någon skada eller förlust på grund av obehörig användning.

Om du bryter mot dessa Villkor eller några andra villkor som gäller dig kan vi vidta åtgärder mot dig som i sista hand bland annat kan innebära att vi avslutar ditt konto. Du kan dessutom bryta mot allmän lag, inklusive brott eller intrång på Zyngas upphovsrätt. VARJE FÖRSÖK DU GÖR ATT AVBRYTA ELLER STÖRA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE UTAN NÅGON BEGRÄNSNING UNDERMINERAR ELLER MANIPULERAR ETT ZYNGASPELS BEHÖRIGA FUNKTION, ÄR ETT BROTT MOT ZYNGAS REGLER OCH KAN ÄVEN VARA ETT BROTT ELLER EN ÖVERTRÄDELSE AV STRAFFRÄTTSLIGA OCH CIVILRÄTTSLIGA LAGAR:

Ditt Konto och Virtuella objekt

Oavsett vad som annars anges i dessa Villkor, Communityreglerna eller eventuella Övriga villkor som kan gälla för de funktioner du vill använda så äger du inte det Konto du skapat med våra Tjänster och Kontot är inte din egendom. På samma sätt äger du inte heller några av de Virtuella objekt som du fått genom våra Tjänster oavsett om du "tjänat in" dessa Virtuella objekt eller "köpt" dem. Ditt Konto med tillhörande Virtuella objekt är Zyngas egendom. Zynga ger dig en begränsad rätt och licens att använda ditt Konto med tillhörande Virtuella objekt under den tid vi tillhandahåller Tjänsterna.

FÖR ATT UNDVIKA ATT BEHÅLLA DATA SOM INTE LÄNGRE BEHÖVS OCH/ELLER FÖR ATT FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER, KAN VI RADERA ELLER AVSLUTA KONTON SOM INTE VARIT AKTIVA, (DVS. DÄR INGEN INLOGGNING GJORTS) PÅ 180 DAGAR.

Du får inte flytta Virtuella objekt utanför Tjänsterna (dvs. till den "verkliga världen") till exempel genom att sälja, skänka eller byta bort dem. Vi ser inte sådana överföringar som legitima. Du får inte underlicensiera, handla med, sälja eller försöka sälja Virtuella objekt för "riktiga" pengar eller byta Virtuella objekt mot något av värde utanför ett spel. Varje sådan överföring eller försök till överföring är förbjuden och ogiltig, och kan leda till att vi avslutar ditt konto.

Användarinnehåll

Om du lägger upp, publicerar, överför eller laddar upp Användarinnehåll på Tjänsterna går du med på att innehållet:

 1. ska vara korrekt,
 2. inte är sekretessbelagt,
 3. inte strider mot lagen,
 4. inte strider mot några begränsningar i något avtal eller andra parters rättigheter och att du har rätt att använda Användarinnehållet från någon annan part vars personuppgifter och annan information eller upphovsrätt finns i Användarinnehållet.
 5. är fritt från virus, adware, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod;
 6. är förenligt med våra Communityregler.

Du är själv ansvarig för att säkerhetskopiera ditt innehåll.

Allt Användarinnehåll som du lägger upp, publicerar eller överför ska anses vara fritt tillgängligt och inte sekretessbelagt. Du behåller alla äganderättigheter till ditt Användarinnehåll men i den mån det är tillåtet enligt gällande lagar ger Zynga en evig och oåterkallelig (förutom i fall som anges nedan) världsomfattande, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, mångfaldiga, distribuera, ta fram härlett material ur och visa ditt Användarinnehåll samt verks som är modifierade och härledda från det i anslutning till Tjänsterna, inklusive för marknadsförings- och kampanjändamål. I den utsträckning det medges enligt gällande lag frånsäger du dig all ideell rätt som du kan ha till något Användarinnehåll (som rätten att anges som upphovsman till Användarinnehållet eller rätten att motsätta sig en viss användning av det aktuella Användarinnehållet).

Vi ska ha rätt att radera ditt Användarinnehåll om det enligt vår uppfattning inte är förenligt med dessa Villkor, våra Communityregler eller Övriga villkor som kan gälla. Vi har också rätt att lämna ut din identitet till tredje parter som hävdar att något av ditt Användarinnehåll innebär ett brott mot deras upphovsrätt eller rätt till sekretess. Vi kommer också att lämna ut ditt Användarinnehåll till andra tredje parter eller myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Zyngas licens till ditt Användarinnehåll upphör när du begär radering av ditt Konto (vilket du kan göra genom att skicka in en begäran via vår Portal för begäran om personuppgifter eller kontakta oss via Kundsupporten), med följande undantag:

 1. Användarinnehåll som skickats in till Zynga-kampanjer för vilka Övriga villkor eller andra kampanjvillkor gäller;
 2. Användarinnehåll, även sådant som delas med andra, som inte raderats eller redan använts offentligt enligt vad som medges enligt dessa Villkor; samt
 3. Användarinnehåll som är föremål för en särskild licens från Zynga omfattas av villkoren för den licensen.

Om du begär radering av ditt Användarinnehåll gör vi vårt bästa för att ta bort innehållet från aktiv användning, vilket kan innebära att ditt Användarinnehåll stängs ner i våra system. Användarinnehåll kan dock fortfarande finnas kvar i våra system och i säkerhetskopior. Vi kan också behålla kopior av Användarinnehåll om vi bedömer att det krävs av juridiska skäl.

När du lägger upp, publicerar eller överför dina åsikter och kommentarer på Tjänsterna på forum, bloggar och chattfunktioner kan vi inte garantera att inte andra spelare använder de idéer och den information som du delar. Om du har idéer och information som du vill hålla privat och/eller inte vill att andra ska använda ska du inte lägga upp det. ZYNGA ANSVARAR INTE FÖR NÅGON ANNAN PERSONS ANVÄNDNING ELLER ÖVERTAGANDE AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU LÄGGER UPP, PUBLICERAR ELLER ÖVERFÖR PÅ NÅGRA FORUM, BLOGGAR ELLER CHATTRUM.

6. ÖVERVAKNING AV ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER OCH ANVÄNDARINNEHÅLL

Vi är inte skyldiga att kontrollera att Tjänsterna inte innehåller något olämpligt eller olagligt Användarinnehåll eller hur andra spelare uppför sig och vi tar inget ansvar för sådant uppträdande. Vi är heller inte skyldiga att se till att information, material, produkter eller tjänster som lämnas av andra spelare (till exempel i deras spelarprofiler) och deras Användarinnehåll är godkänt av oss. När du använder våra Tjänster är du införstådd med att du kan råka ut för beteenden som du kan uppleva som stötande eller på annat sätt olämpliga. Vi förhandsgodkänner inget Användarinnehåll och vi garanterar inte heller att innehållet är sant eller riktigt. Men om någon bryter mot dessa Villkor eller missbrukar Tjänsterna, meddela det till oss genom att använda länken "Rapportera missbruk" som finns i Tjänsterna eller genom att kontakta oss på Kundsupport. (Vid brott mot reglerna i Empires & Puzzles, kontakta oss på https://support.smallgiantgames.com/). För frågor/begäran om Puzzle Combat, kontakta oss på https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/.

Även om vi inte har någon skyldighet att övervaka Tjänsterna har vi rätt att efter egen bedömning övervaka, spela in eller lagra dina kommunikationer med Zynga eller någon annan spelare när du använder Tjänsterna (inklusive och utan någon begränsning dina kommunikationer i text inne i spelen eller i videochatt), i enlighet med tillämplig sekretesslagstiftning. Vi kan också själva välja att redigera, vägra att publicera eller radera något Användarinnehåll eller annat material som vi själva bedömer är olämpligt. Om vi anser att dina kommunikationer eller ditt Användarinnehåll bryter mot dessa Villkor, Övriga villkor eller Communityreglerna har vi rätt att enligt egen bedömning och utan förvarning avaktivera din möjlighet att lägga upp Användarinnehåll eller kommunicera med andra spelare eller avsluta din åtkomst till Tjänsterna helt och hållet.

7. DITT FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA SPELARE

Du ansvarar för dina interaktioner med andra spelare. Om du har problem med någon annan spelare är vi inte skyldiga att agera, men vi kan göra det om vi vill.

Om du har en tvist med en annan spelare friskriver du Zynga, Zyngakoncernen och samtliga Zyngapartners från ansvar, yrkanden, krav och/eller skadeståndsansvar (faktiska skador och följdskador) av alla sorter, vare sig kända eller okända, som är ett resultat av eller har samband med den aktuella tvisten. Det inkluderar skadestånd för uteblivna vinster, goodwill, användning eller data. Detta gäller inte användare inom EES eller i Brasilien. Om du bor inom EES eller i Brasilien regleras ditt ansvar gentemot Zynga enligt den lagstiftning som gäller i det land där du bor.

Som en del av Tjänsterna kan vi erbjuda dig att spela med dina vänner eller andra lämpliga motståndare. För att se till att du alltid har tillgång till motståndare på rätt svårighetsnivå kan dessa matchade motståndare vara automatgenererade spelare som ser ut som och uppför sig som riktiga spelare.

Om du bor i Kalifornien så avstår du från att åberopa California Civil Code avsnitt 1542 som fastställer: "En allmän friskrivning omfattar inte anspråk som borgenären inte känner till eller hade anledning att misstänka att hen hade rätt till vid tidpunkten då friskrivningen godkändes, som väsentligen skulle ha påverkat borgenärens avtal med gäldenären, om omständigheten hade varit känd vid avtalets ingående."

Vi kan ge dig rätt att använda Tjänsterna för att skicka sms- eller mms-textmeddelanden till släkt och vänner eller andra kontakter. Du måste inte skicka sådana textmeddelanden, det ligger på ditt ansvar och du är införstådd med att standardavgifter för textmeddelanden och data kan gälla beroende på vilket avtal du har med din telekomleverantör. Du är också införstådd med att Zynga inte styr över mottagarna, innehållet eller när sådana textmeddelanden skickas. Om du väljer att skicka textmeddelanden med hjälp av Tjänsterna intygar du för oss att mottagarna lämnat sitt vederbörliga medgivande till att ta emot meddelandena.

8. BETALNINGSVILLKOR

Vår tjänst innehåller åtkomst till spel, Virtuella objekt och andra tjänster. Inom ramen för Tjänsterna kan du använda ”riktiga” pengar för att få en begränsad licens och rätt att använda Virtuella objekt och/eller andra varor och tjänster.

Så fungerar det:

Du får en begränsad rätt och licens att använda Virtuella objekt genom att gå in på inköpssidan i något av våra spel eller Tjänster och du har tillgång till onlinefakturering via den plattform du spelar på (som Facebook, Apple, Google).

När du köper något på Zyngagames.com, zyngapoker.com, gotslotscasino.zynga.com eller på någon annan Zyngaägd webbplats framgår det på betalningssidan vilka betalningssätt som finns. Priset på varan är det pris som anges på beställningssidan när du beställer. När köpet är genomfört kan vi skicka ett e-postmeddelande med en bekräftelse på vilka objekt du har beställt. Kontrollera att uppgifterna i bekräftelsemeddelandet är korrekta och behåll en kopia för din egen dokumentation. Zynga bokför transaktioner på Zyngagames.com för att kunna hantera framtida frågor om den aktuella transaktionen.

När du köper Virtuella objekt i våra spel på andra plattformar, som Facebook, Apple eller Google, är Zynga inte part i transaktionen. Ditt inköp regleras istället av betalningsvillkoren på tredjepartsplattformen. Läs igenom plattformens användarvillkor om du vill veta mer. Du kan också kontakta vårt Fakturasupportteam enligt vad som anges nedan om återbetalning av inköp som gjorts på Facebook eller Google.

När det gäller Virtuella objekt innebär din beställning ett erbjudande till dig att få en begränsad rätt och licens att använda den aktuella Tjänsten/Tjänsterna eller Virtuella objekt som godkänns av oss när vi tar emot din betalning. Då börjar den begränsade licensen gälla.

För beställningar av en begränsad rätt och licens att använda Virtuella objekt gäller när du klickar på köp/beställningsknappen att du:

 1. går med på att vi ska ge dig de Virtuella objekten så snart vi godkänt din beställning och
 2. att, om du bor inom EU, är införstådd med att du inte längre har någon rätt att reklamera med stöd av EU:s konsumenträttsdirektiv (som det tolkas i det land där du bor) när vi börjat leverera det Virtuella objektet.

Du är införstådd med att även om du "tjänar in", "köper" eller "införskaffar" Virtuella objekt i våra Tjänster så "äger" du inte de Virtuella objekten juridiskt och de belopp som anger ett Virtuellt objekts värde avser inte någon kreditsaldo i verkliga pengar eller motsvarande. Ett konto i "virtuell valuta" som visas på ditt Konto är ingen verklig balans som visar något verkligt värde, utan bara ett mått på omfattningen av din begränsade licens.

ALL FÖRSÄLJNING ÄR SLUTGILTIG: DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DET INTE KAN KRÄVAS ATT ZYNGA TILLHANDAHÅLLER ÅTERBETALNING AV NÅGON ANLEDNING OCH ATT DU INTE KAN FÅ PENGAR ELLER ANNAN KOMPENSATION FÖR OANVÄNDA VIRTUELLA OBJEKT NÄR ETT KONTO STÄNGS, VARE SIG STÄNGNINGEN VAR FRIVILLIG ELLER OFRIVILLIG ELLER OM BETALNING GJORTS VIA ZYNGAGAMES.COM ELLER NÅGON ANNAN PLATTFORM, SOM APPLE, GOOGLE ELLER FACEBOOK, ELLER NÅGRA ANDRA WEBBPLATSER ELLER PLATTFORMAR DÄR VI ERBJUDER VÅRA TJÄNSTER.

INKÖP SOM GÖRS FÖR ATT FÅ EN BEGRÄNSAD RÄTT OCH LICENS ATT ANVÄNDA VIRTUELLA OBJEKT ÄR ICKE-ÅTERBETALNINGSPLIKTIGA I DEN FULLA UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT LAG.

Ytterligare betalningsvillkor

Du går med på att betala alla avgifter och tillämpliga skatter som kan gälla för dig eller någon som använder ett konto som är registrerat på dig. Zynga kan när som helst ändra prissättningen för de varor och tjänster som företaget licensierar till dig via Tjänsterna.

För prenumerationer gäller även våra Prenumerationsvillkor.

Fakturasupport

Om du behöver fakturasupport, kontakta oss på via Kundsupport eller ring vårt fakturasupportteam på 1-800-762-2530 (Nordamerika) eller på din landskod + 80011551398 (alla övriga länder). Observera att telefonsupport för fakturarelaterade ärenden och frågor bara finns på engelska. Angivna telefonnummer avser ENDAST fakturarelaterade ärenden och frågor. Den person som svarar i telefon på angivna telefonnummer på fakturasupporten kan INTE hjälpa dig med tekniska frågor, spelfrågor eller frågor om inköp inne i spelen. För frågor som inte har med fakturering att göra måste du kontakta oss via Kundsupporten.

9. KAMPANJER OCH SPECIALERBJUDANDEN

Då och då kan vi ha olika tidsbegränsade kampanjer. Läs gärna de officiella reglerna eller erbjudandevillkoren (om aktuellt) som gäller för en viss kampanj. De gäller utöver dessa Villkor.

Vi kan dessutom då och då ha specialerbjudanden. Vi måste inte erbjuda och du behöver inte heller acceptera något erbjudande. Erbjudanden är inte överlåtbara, återlösbara eller utbytbara mot något av värde, såvida inte vi godtar det. Om du accepterar ett Erbjudande kan du behöva skriva under ett papper som förklarar att du är berättigad till erbjudandet och en ansvarsfriskrivning eller annat papper för att få Erbjudandet. För vissa Erbjudanden gäller att de kan vara skattepliktiga eller avgiftsbelagda och innebära resor eller aktiviteter i den verkliga världen, vilket du får meddelande om innan du accepterar erbjudandet. Om du accepterar ett Erbjudande tar du på dig allt ansvar kopplat till Erbjudandet.

10. REKLAM FRÅN TREDJE PART

Ibland kan vi ha länkar i våra spel eller i Tjänsterna till webbplatser som tillhör tredje part eller till företag som bjuder in dig att delta i någon kampanj eller erbjuder någon funktion i Tjänsterna eller någon uppgradering (som spelvaluta) som motprestation. Alla kostnader eller skyldigheter som du åtar dig i kontakten med dessa andra företag är ditt ansvar.

Vi ansvarar inte för någon tredjepartswebbplats som vi länkar till i våra Tjänster och en sådan länk betyder inte att vi stödjer eller godkänner webbplatsen eller innehåll du hämtar därifrån. Vi ansvarar inte för något krav för något innehåll, någon vara och/eller tjänst från tredje part.

Observera också att vi inte kontrollerar de länkade tredjepartswebbplatserna och att de kan samla in data eller be dig att lämna personuppgifter eller annan information eller automatiskt samla in den från dig. När du använder webbplatser och tjänster från tredje part kan tredjepartsföretaget be att få tillgång till din information och ditt innehåll. Vi ansvarar inte för dessa andra företags innehåll, affärsrutiner eller sekretessregler eller för hur de samlar in, använder och delar den information de tar in från dig.

11. UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDEN/KLAGOMÅL

Vi respekterar andras upphovsrätt och det vill vi att du också gör. Vi reagerar på meddelanden om påstått upphovsrättsintrång enligt den amerikanska lagen US Digital Millennium upphovsrätt Act (DMCA), e-handelsdirektivet med tillhörig lagstiftning inom EU och liknande lokala lagregler som kan gälla. Vill du veta mer, gå in på Zyngas Upphovsrättssida och läs om våra Meddelanderiktlinjer. Vi förbehåller oss rätten att avsluta en spelares åtkomst till Tjänsterna om användaren upprepat begår upphovsrättsintrång. Innan vi gör det behöver vi inte meddela spelaren.

12. ÅTERKOPPLING OCH EGET MATERIAL

Vi kan begära återkoppling från dig i vissa programfunktioner i en kampanj eller i vårt kundinsiktsprogram. Du måste inte svara på en sådan begäran. För all återkoppling du lämnar på begäran av oss i en kampanj eller något program gäller reglerna för den särskilda kampanjen eller programmet. Och för alla idéer, information eller återkoppling som du frivilligt skickar till oss gäller vår Policy för eget material.

13. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET/GARANTIFRISKRIVNING

Zynga, Zyngakoncernen och Zyngas partners utfärdar inga löften eller garantier om att Tjänsterna eller något innehåll i dem alltid ska vara tillgängligt eller fungera störnings- eller felfritt. Vi kan återkalla, tills vidare avstänga eller begränsa tillgängligheten till hela eller delar av Tjänsterna av affärs- eller driftsskäl.

DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. DE TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT GÄLLANDE LAG UTFÄRDAR ZYNGA, ZYNGAKONCERNEN OCH ZYNGAS PARTNERS INGA GARANTIER, INTYGANDEN OM EN VARAS SKICK ELLER ANDRA VILLKOR AV NÅGOT SLAG OM TJÄNSTERNA, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ZYNGA, ZYNGAKONCERNEN OCH ZYNGAS PARTNERS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, KVALITETSINTYGANDEN ELLER ANDRA VILLKOR FÖR ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, NJUTBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

Om din delstat eller ditt land inte tillåter sådana friskrivningar är de inte tillämpliga på dig. Om din delstat eller ditt land kräver att en garanti ska avse en viss tidsperiod gäller den under den kortaste tidsperioden av antingen 30 dagar från det du började använda Tjänsterna eller den kortaste tid lagen anger.

14. BEGRÄNSNINGAR/FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT ZYNGA, Zyngakoncernen OCH ZYNGAS PARTNERS INTE ANSVARAR

(1) FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, INKLUSIVE FÖR UTEBLIVNA VINSTER, GOODWILL ELLER DATA, PÅ NÅGOT SOM HELST SÄTT SOM BEROR PÅ ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, ELLER

(2) FÖR NÅGON TREDJE PARTS BETEENDE, INKLUSIVE ANDRA ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA OCH FÖRETAG SOM DRIVER EXTERNA WEBBPLATSER.

DU TAR SJÄLV PÅ DIG HELA RISKEN NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA OCH EXTERNA WEBBPLATSER OCH MOTSVARANDE GÄLLER RISKEN FÖR SKADA FRÅN TJÄNSTERNA OCH EXTERNA WEBBPLATSER.

I DEN FULLA UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA FRISKRIVNINGARNA I DESSA VILLKOR GÄLLA FÖR ALLA SKADOR ELLER OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV TJÄNSTERNA ELLER SOM HAR SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ENLIGT NÅGOT RÄTTSMEDEL I NÅGON JURISDIKTION, INKLUSIVE OCH OBEGRÄNSAT RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER VID GARANTIÖVERTRÄDELSE, AVTALSBROTT ELLER ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET).

I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG MEDGER SKA DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR ZYNGA, ZYNGAKONCERNEN OCH/ELLER ZYNGAS PARTNERS BEGRÄNSAS TILL DET TOTALA BELOPP SOM DU HAR BETALAT ZYNGA, ZYNGAKONCERNEN OCH/ELLER ZYNGAPARTNERS UNDER DE ETTHUNDRAÅTTIO (180) DAGAR SOM OMEDELBART FÖREGÅTT DET DATUM DÅ DU FÖRST GJORDE ETT SÅDANT KRAV GÄLLANDE.

OM DU INTE HAR BETALAT ZYNGA, ZYNGAKONCERNEN ELLER NÅGON ZYNGAPARTNER NÅGOT BELOPP UNDER DE ETTHUNDRAÅTTIO (180) DAGAR SOM OMEDELBART FÖREGICK DET DATUM DÅ DU FÖRST GJORDE ETT SÅDANT KRAV GÄLLANDE ÄR DITT ENDA OCH EXKLUSIVA RÄTTSMEDEL I EN TVIST MED ZYNGA, ZYNGAKONCERNEN OCH/ELLER NÅGON ZYNGAPARTNER ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH AVSLUTA DITT KONTO.

Vissa delstater eller länder medger inte att vissa garantier eller ovan angivna typer av ansvarsbegränsningar eller undantag inte ska gälla, vilket betyder att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig om du bor i en av dessa delstater eller länder. Dessa begränsningar eller undantag gäller fullt ut för bosatta i New Jersey.

Dessa begränsningar gäller inte för användare som är bosatta i EES eller i Brasilien. För sådana användare gäller att om Zynga bryter mot dessa Villkor så ansvarar Zynga för förlust eller skada om det är en förutsägbar följd av Zyngas brott mot Villkoren eller beror på Zyngas försumlighet, men Zynga ansvarar inte för förlust eller skada som inte kunnat förutses. Förlust eller skada ska anses förutsägbar om den är en uppenbar följd av vårt brott mot Villkoren eller om saken avhandlades mellan dig och Zynga vid den tidpunkt Villkoren började gälla.

15. SKILJEDOMSÖVERENSKOMMELSE OCH AVSTÅENDE FRÅN RÄTT TILL GRUPPTALAN

DETTA AVSNITT GÄLLER BARA SPELARE I USA OCH KANADA.

Om du har problem med Tjänsterna kan många av dem lösas på något av våra spelarforum.

Innan du inleder ett formellt rättsligt förfarande måste du skicka ett skriftligt meddelande till ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATT: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403, USA, för att ge Zynga möjlighet att lösa tvisten med dig på ett informellt sätt genom förhandling. Om Zynga har en tvist med dig kommer Zynga att meddela detta till den adress och/eller e-postadress som finns registrerad för dig, om sådan finns. Du och Zynga är överens om att förhandla om tvisten i god tro under minst 30 dagar efter det att tvisten har meddelats. Om tvisten inte har lösts inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om tvisten kan Zynga eller du ta det till skiljeförfarande i enlighet med vad som anges i detta avsnitt. Du och Zynga är överens om att en tvist inte kan överlämnas till skiljedom såvida inte och tills den part som överlämnar tvisten till skiljedom har uppfyllt kraven i denna punkt i den mån det är möjligt.

Du och Zynga är överens om att tvisten ska lösas genom skiljdeom

Genom att frivilligt godkänna dessa Villkor samtycker du, Zynga och eventuella medlemmar i Zynga-enheterna, i den utsträckning gällande lag medger, till att samtliga krav och yrkanden som har samband med Villkoren, Övriga villkor och Communityreglerna, ditt förhållande till oss eller Zyngas tjänster, inklusive – men inte begränsat till – din användning av Tjänsterna och den information du lämnat i Tjänsterna, ska lösas i ett slutligt och bindande skiljedomsförfarande. Detta gäller alla krav och yrkanden såvida inte dessa omfattas av de Undantag i skiljedomsöverenskommelsen som anges nedan. Överenskommelsen om skiljeförfarande gäller även efter att du slutat använda ditt Zyngakonto eller raderat det. (I detta Avsnitt 15 och i Avsnitt 17 kallas du, Zynga och medlemmar i Zynga-enheterna individuellt för "en part" och gemensamt för "parterna").

Ett skiljedomsförfarande hålls inför en neutral skiljeman i stället för inför domare och jury, så genom att frivilligt gå med på dessa villkorgår du, Zynga och alla medlemmar i Zynga-enheterna frivilligt med på att avstå från rätten till förhandling inför domare och jury. Skiljedomsförfaranden är mindre formella än processer i domstolar och ger begränsade möjligheter att tvinga den andra sidan att dela med sig av information som rör tvisten. Skiljemannen kan besluta om samma skadestånd och ersättning på individuell basis som en domstol kan tilldöma en individ, såvida det inte finns någon begränsning i dessa Villkor. Om någon part emellertid inte är nöjd med skiljemannens beslut har domstolarna bara begränsad möjlighet att ändra utfallet.

Om någon part är oenig om huruvida skiljedomsavtalet i detta avsnitt 15 (eller någon del av det) kan verkställas eller om det gäller för tvisten, är parterna överens om att en skiljeman kommer att ha ensam behörighet att avgöra dessa frågor.

Dessutom gäller att om du, Zynga eller en medlem i Zynga-koncernen framställer ett yrkande till domstol i en fråga som ska lösas i skiljenämnd eller om någon part vägrar att gå med på ett skiljeförfarande om ett yrkande som ska tas upp i skiljenämnd kan den andra parten be en domstol att tvinga parterna att lösa tvisten genom skiljeförfarande (så kallat framtvingat skiljeförfarande). Du, Zynga eller en medlem i Zynga-enheterna kan också begära att en domstol stoppar en domstolsförhandling (det vill säga bordlägger förhandlingarna) medan ett skiljedomsförfarande pågår.

Skiljedomsförfarandet

New Era ADR (”New Era”) kommer att administrera alla skiljedomsförfaranden mellan dig och Zynga eller Zynga-enheternas medlem. Parterna är överens om att New Eras regler och förfaranden för virtuellt påskyndat skiljeförfarande, liksom alla dess allmänna regler och förfaranden som är tillämpliga, kommer att användas. Du kan läsa mer om New Eras regler och förfaranden på deras webbplats www.neweraadr.com/rules-and-procedures/. (Adressen till denna webbsida kan komma att ändras.) Om något i dessa Villkor skiljer sig från New Eras regler och förfaranden går parterna med på att i stället följa dessa Villkor.

För att inleda ett skiljedomsförfarande skickar du in en begäran om skiljedomsförfarande och en kopia av dessa villkor via New Eras webbplats (app.neweraadr.com).

Du och Zynga går med på att låta en federal domstol eller delstatsdomstol i San Francisco County i Kalifornien avgöra i målet för att framtvinga skiljedom eller bordlägga förhandlingar i avvaktan på skiljedom eller för att bekräfta, ändra, slutreglera eller fastställa ett beslut från skiljemannen. Du och Zynga är överens om att för att inleda ett skiljedomsförfarande med New Era, måste följande information tillhandahållas utöver vad som krävs av New Era: (1) identifieringsinformation kopplad till alla dina Zynga-konton som kan identifieras (tidigare eller nuvarande), inklusive Zynga-id, Facebook-id och e-postadresser, och (2) en specifik förklaring av hur du eller Zynga påstår sig ha skadats av den andres beteende och de fakta som stödjer eventuella krav på ekonomisk ersättning. När ditt skiljedomsyrkande har lämnats in ska en skiljeman väljas ut i enlighet med den process som anges i New Eras allmänna regler och förfaranden.

Kostnader och avgifter för skiljedomsförfarandet

Om du inleder ett skiljedomsförfarande i enlighet med villkoren måste du betala New Eras avgift för inlämnande av ärendet på 300 USD, med förbehåll för tillämpliga lagar om betalning av skiljedomsavgifter. Du är inte ansvarig för att betala några andra avgifter för skiljedomsförfarandet. Alla andra avgifter och kostnader som New Era tar ut kommer att betalas av Zynga. Dessutom gäller att om New Era fastställer att du inte kan betala någon del av avgiften för inlämnande av ärendet kommer Zynga dessutom att betala även den delen. Om skiljemannen fastställer att alla de krav som den part som väcker talan i skiljedomsförfarandet har gjort gällande är oseriösa, går den förlorande parten med på att ersätta den vinnande parten för alla skiljedomsavgifter samt rimliga advokatarvoden och kostnader som den vinnande parten ådragit sig i samband med skiljedomsförfarandet.

Begränsad rätt att överklaga

Om New Era fastställer att dess regler och förfaranden för massförlikning är tillämpliga på ditt krav och ditt krav väljs ut som ett ”Bellwether-fall” (enligt definitionen i New Eras regler och förfaranden för massförlikning) har du och Zynga en begränsad rätt att överklaga en skiljemans beslut i det Bellwether-fallet. Inom 60 dagar efter skiljemannens slutliga beslut i ett Bellwether-fall kan du eller Zynga överklaga beslutet till Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (”JAMS”), i enlighet med följande förfarande:

 • Överklagandet kommer att ske i enlighet med JAMS fakultativa förfarande för överklagande av skiljeförfaranden, som finns på www.jamsadr.com.
 • För att inleda ett överklagande måste en part lämna in ett formulär för begäran om skiljedom som finns på www.jamsadr.com, och även skriftligen underrätta den andra parten.
 • Den part som överklagar är ansvarig för att betala alla tillämpliga JAMS-avgifter, inklusive arvoden för överklagan och skiljeman.
 • JAMS panel för överklaganden kommer att bestå av skiljemän som antingen (a) är pensionerade statliga eller federala domare eller (b) licensierade advokater med minst 20 års aktiv erfarenhet av rättstvister och stor sakkunskap om de materiella lagar som är tillämpliga på tvistens innehåll.
 • JAMS panel för överklaganden kommer att göra en de novo-granskning av skiljemannens beslut.
 • Med undantag för vad som föreskrivs i FAA finns det ingen rätt att överklaga beslut tagna av JAMS panel för överklaganden

Undantag i överenskommelsen om skiljeförfarande

Samtliga parter är ense om att allmän domstol ska lösa tvister

 1. som hänför sig till din, Zyngas eller någon Zynga-enhets medlems immateriella rättigheter (till exempel varumärken, trade dress, domännamn, affärshemligheter, upphovsrätt eller patent), och
 1. där den enda form av gottgörelse som begärs är ett föreläggande.

Parterna är överens om att inte begära förelägganden (dvs. ett föreläggande om att den andra parten ska göra eller låta bli att göra något, förutom att betala skadestånd) i skiljedomsförfarandet. Sådan hjälp måste i stället sökas i domstol. Om en Part har en tvist i vilken denne ansöker om både inhibition och annan typ av befrielse, måste Parten gå till domstol för att ansöka om inhibition och använda skiljeförfarandet för annan typ av befrielse.

Om du har använt tjänsterna i delstaten Washington och är medlem i den grupp som påstås ingå i Ferrando et al. v. Zynga Inc. (Ärende nr. 22-cv-214-RSL, W.D. Wash.), gäller inte Avsnitt 15 i dessa villkor dig med avseende på föremålet för de krav som påstås i denna talan, men ska gälla för dig i alla andra avseenden.

Vill du veta mer om vilka domstolar parterna kan välja för att lösa tvister som inte är föremål för skiljedom, gå in på Avsnitt 17 (plats för tvister som inte ska lösas genom skiljeförfarande).

Ingen rätt till grupptalan

Genom att frivilligt godkänna dessa Villkor samtycker du, Zynga och Zynga-enheterna till att parterna endast kan väcka talan mot varandra på individnivå.

Det innebär att:

Parterna går med på att varken du eller Zynga eller någon i Zynga-enheterna kan framställa yrkande som målsägande eller som gruppmedlem i en grupptalan, en gemensam talan eller en kollektiv talan, eller på annat sätt försöka återhämta förluster som en tredje part har ådragit sig.

För att undvika tvivel ska denna bestämmelse inte hindra tillämpningen av New Eras regler och förfaranden för massförlikning, om dessa regler och förfaranden annars är tillämpliga.

Att välja bort Överenskommelse om skiljeförfarande och avstående från rätt till grupptalan

Du har rätt att välja bort och inte vara bunden av denna överenskommelse om skiljeförfarande genom att du skriftligen meddelar oss ditt beslut via vår Kundsupport eller vanlig post enligt vad som anges i Avsnitt 23 (Meddelanden). Meddelandet måste skickas antingen inom trettio (30) dagar från att du börjat använda Tjänsterna eller från att du valt att välja bort rätten, beroende på vilket som inträffade senast, och om så inte sker är du bunden att lösa tvister genom skiljeförfarande enligt vad som anges i detta Avsnitt 15. Om du väljer bort reglerna om skiljeförfarande kommer inte heller Zynga att vara bundna av dem.

Kvarstående villkor

Detta Avsnitt 15 ska kvarstå efter att Villkoren har upphör att gälla.

16. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Om du bor i USA går du med på att dessa Villkor påverkar affärsverksamhet över delstatsgränserna och att den federala lagen om skiljeförfarande (Federal Arbitraton Act) inklusive dess processregler reglerar tolkningen och tillämpningen av Avsnitt 15 (Skiljedomsöverenskommelse och Avstående från rätt till grupptalan). Dessutom är lagarna i staten Kalifornien tillämpliga på dessa Villkor och för vårt förhållande, med undantag för dess lagvalsprinciper.

Om du bor utanför USA eller Brasilien gäller lagarna i landet Irland för dessa Villkor och vårt förhållande, med undantag för dess lagvalsprinciper. Om du bor i Brasilien gäller brasiliansk lag.

17. FORUM FÖR TVISTER SOM INTE SKA LÖSAS GENOM SKILJEFÖRFARANDE

Om du bor i USA ska juridiska förhandlingar som är undantagna från skiljedomsavtalet i avsnitt 15 föras vid en delstatlig eller federal domstol i San Francisco i Kalifornien, såvida parterna inte kommer överens om en annan plats. Du, Zynga och Zynga-enheterna samtycker alla till att platsen och den personliga jurisdiktionen ligger i San Francisco, Kalifornien.

Om du bor utanför USA ska juridiska förhandlingar hållas i en behörig domstol i den stat där du stadigvarande bor (”Tillämplig jurisdiktion”), såvida inte samtliga parter överenskommer om annan plats. Du, Zynga och Zynga-enheterna går samtliga med på att plats och personlig jurisdiktion ska vara i den Tillämpliga jurisdiktionen.

18. VILLKORSKONFLIKTER

Paragraferna i dessa Villkor tillämpas separat. Om någon del av dessa Villkor, Övriga villkor eller Communityregler inte går att tillämpa eller genomföra ska övriga delar av dessa Villkor, Övriga villkor och Communityregler fortsätta att gälla och vara bindande och ett villkor som inte kan tillämpas ersätts med ett Villkor som kommer så ekonomiskt nära det ogiltiga eller icke genomförbara villkoret som möjligt.

19. ÖVERLÅTELSE

Vi kan överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, Övriga villkor eller Communityregler till någon person eller organisation när som helst och med eller utan din tillåtelse. Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor, Övriga villkor eller Communityregler till någon utan att först ha fått Zyngas skriftliga medgivande och samtliga försök att göra det utan sådant medgivande ska vara utan verkan.

20. DET FULLSTÄNDIGA AVTALET

Dessa Villkor och alla andra policyer som vi hänvisar till i Villkoren utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss vad gäller innehållet i Villkoren och de ska ha företräde framför alla tidigare överenskommelser mellan parterna vad gäller innehållet i Villkoren, vare sig dessa tidigare överenskommelser var i elektronisk, muntlig eller skriftlig form och/eller upprättades genom sedvana, praxis, policy eller prejudikat mellan dig och oss. Denna regel gäller inte användare inom EES.

21. SPRÅK I VILLKOREN

Om vi tillhandahåller en översatt version av dessa Villkor, Övriga villkor, Communityregler, Sekretesspolicy eller några andra regler eller policyer är det bara i informationssyfte. Om något i den översatta versionen har en annan betydelse än i den engelska versionen ska den engelska versionen gälla. Denna regel gäller inte användare inom EES och i Brasilien.

22. ICKE-AVSTÅENDEKLAUSUL

Om vi inte genomdriver våra rättigheter enligt dessa Villkor, Övriga villkor eller Communityregler innebär inte det att vi frånsäger oss vår rätt att göra det vid ett senare tillfälle. Och om vi uttryckligen häver en regel i Villkoren, Övriga villkor eller Communityregler innebär inte det att regeln är upphävd för all framtid. Om vi bortser från en felanvändning eller överträdelse av villkoren av dig så gör vi det bara i skriftlig form men det betyder inte att vi automatiskt bortser från någon felanvändning eller överträdelse från din sida i framtiden.

23. MEDDELANDEN

Om vi behöver meddela dig något enligt Villkoren, Övriga villkor eller Communityreglerna kan vi välja att meddela dig via www.zynga.com eller inuti det eller de Zynga-spel som du spelar, eller genom att vi skickar ett e-postmeddelande till dig eller på annat sätt utifrån de kontaktuppgifter som du lämnat till oss.

Om du måste meddela oss något enligt Villkoren, Övriga villkor eller Communityregler ska meddelandet vara i skriftlig form och adresserat till Zynga Inc., Att: LEGAL DEPARTMENT,1200 Park Place San Mateo, CA 94403, USA, såvida vi inte angett ett mer specifikt sätt att meddela oss på.

24. FORCE MAJEURE

Vi ansvarar inte för några förändringar eller problem som ligger utanför vår kontroll, som till exempel förändringar och problem orsakade av naturkatastrofer, krig, terrorism, upplopp, embargon, problem med nätverksinfrastrukturen, strejker eller brist på transportmedel, anläggningar, bränsle, energi, arbetskraft eller material. Denna bestämmelse gäller inte för användare bosatta inom EES.


Sammanfattning av våra senaste ändringar

 • Vi har gjort några ändringar angående hur tvister ska lösas om de uppstår. Vi har lagt till en bestämmelse som kräver att tvister mellan Zynga och spelare i USA och/eller Kanada ska lösas genom bindande skiljedom om inget undantag gäller. Detta innebär att spelare i USA och Kanada avstår från sin rätt att delta i grupptalan mot Zynga.
 • Vi har förtydligat vilka Zynga-anslutna enheter som omfattas av dessa villkor.
 • Vi har också gjort några ändringar för att effektivisera dessa villkor.