We are now part of the Take-Two group of companies. Our Privacy Policy will change on the 29th of June 2023. New Privacy Policy

Polityka prywatności

Obowiązuje od 15 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2022 r.

Misją Zyngi jest łączenie świata poprzez gry. Oferujemy zabawę i rozrywkę towarzyską ludziom na całym świecie. W celu realizacji naszej misji zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy, ujawniamy lub inaczej przetwarzamy („przetwarzanie”) określone dane naszych graczy. Zynga przykłada ogromną wagę do przejrzystości przetwarzania danych graczy i poszanowania ich prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje, gdy twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach naszego Serwisu (jak poniżej). Zapoznaj się z nią w celu uzyskania informacji na temat naszych metod przetwarzania twoich danych osobowych w czasie świadczenia dla ciebie usług Serwisu. Niniejsza Polityka prywatności nie stanowi umowy i nie rodzi praw ani obowiązków prawnych.

Jeśli masz pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub praktyk, skontaktuj się z nami.


1. Wstęp

Zynga oferuje różnorodne gry internetowe i komórkowe. Nasza Polityka prywatności obowiązuje w czasie, gdy twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach naszego „Serwisu”, obejmującego nasze gry, produkty, usługi i treści na Zynga.com oraz innych domenach i stronach obsługiwanych przez Zyngę. Opisuje ona sposoby, w jakie przetwarzamy twoje dane i opcje wyboru dotyczące danych użytkownika.

Zynga tworzy i wydaje gry na strony internetowe, urządzenia mobilne i inne platformy, za pośrednictwem których użytkownicy mogą korzystać z naszego Serwisu. Lista firm podlegających Zynga Inc. znajduje się tutaj. Nazywane są one „Firmami grupy”. „Zynga” oraz odmiany zaimków „my” i „nasze” występujące w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do tych Firm grupy, które przestrzegają niniejszej Polityki prywatności.

Zynga Inc. jest „administratorem” twoich danych osobowych w myśl prawa o ochronie danych, chyba że poniżej wskazano inaczej. Państwa Europejskiego Obszaru Geograficznego (EOG) oraz Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo nazywane są w niniejszej Polityce prywatności zbiorczo „Krajami europejskimi”

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w czasie, gdy twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach naszego „Serwisu”, obejmującego nasze gry, produkty, usługi i treści na Zynga.com oraz innych domenach i stronach obsługiwanych przez Zyngę. Opisuje sposób, w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe w trakcie świadczenia naszych usług oraz prawa i opcje wyboru dotyczące zarządzania twoimi danymi. Tytuły artykułów Polityki prywatności są wymienione w Spisie treści, który zawiera hiperłącza dla ułatwienia nawigacji.

Jeśli grasz w gry Zynga lub korzystasz z Serwisu w inny sposób, twoje dane są przetwarzane w sposób opisany w Polityce Prywatności.

2. Dane, które zbieramy, i sposób, w jaki je zbieramy

Przetwarzamy wszystkie dane osobowe, które nam podajesz, w tym również te podane przy zakładaniu konta czy profilu online.

A. Twoje dane, które udostępniasz nam bezpośrednio

W trakcie korzystania z naszego Serwisu możesz udostępniać nam dane osobowe bezpośrednio (np. przy zakładaniu i konfigurowaniu twojego konta), zachowujemy te dane w naszym systemie i przetwarzamy w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

W zależności od usługi dane osobowe, które zbieramy, są istotne dla świadczenia tej usługi w ramach Serwisu i obejmują kilka lub wszystkie z wymienionych poniżej:

 • twoje imię i nazwisko
 • twoją nazwę użytkownika lub nick
 • twoją płeć
 • twoją datę urodzenia, wiek, lub przedział wiekowy
 • twój adres e-mail
 • twoje zdjęcie profilowe lub awatar
 • twoją przybliżoną lokalizację
 • twoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres
 • hasło
 • informacje dotyczące gier i platform, z których korzystasz
 • odnośniki do twoich profili na różnych mediach społecznościowych i numer identyfikacyjny dla tych mediów
 • informacje dotyczące wszelkich zakupów w ramach naszego Serwisu (więcej informacji poniżej)
 • dane osobowe, które podajesz, w przypadku zgłoszenia się o pomoc do naszego działu obsługi klienta, w tym treść korespondencji z naszym zespołem
 • Uwagi dotyczące wrażliwych danych osobowych. Choć zasadniczo nie żądamy od ciebie danych wrażliwych ani danych szczególnych kategorii, możesz nam je udostępnić na własne życzenie. Definicja danych wrażliwych lub szczególnych kategorii danych osobowych różni się w zależności od regionu i może oznaczać informacje na temat twojego zdrowia, lub w niektórych miejscach, informacje finansowe czy precyzyjne dane dotyczące lokalizacji. Przy niektórych usługach możemy również poprosić cię o dobrowolne podanie danych dotyczących ewentualnych wymogów dostępności, aby lepiej zrozumieć potrzeby graczy i ulepszyć dostępność do naszego Serwisu.

B. Udostępniane informacje na temat osób trzecich

Zbieramy dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać odnośnie do znajomych ci osób trzecich, ale najpierw upewnij się, że zapytałeś je o zgodę. Inni gracze mogą również przekazywać twoje dane osobowe.

Możemy zaoferować ci możliwość zaproszenia znajomych do skorzystania z Serwisu Zynga, między innymi poprzez zaimportowanie książki adresowej lub ręczne wprowadzenie danych kontaktowych. Masz obowiązek zapewnić, że udostępnianie tych danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami. W niektórych krajach oznacza to, że musisz otrzymać zgodę od osób, które zapraszasz, na udostępnienie ich danych.

Możemy również otrzymywać twoje dane osobowe od innych użytkowników Zynga. Przetwarzamy te dane osobowe w celu ułatwienia tobie i twoim kontaktom łączności za pomocą Serwisu. Jeśli chcesz usunąć przechowywane przez nas dane osobowe, postępuj zgodnie z instrukcją lub informacjami zawartymi w części Twoje prawa poniżej.

C. Dane, które generujesz, korzystając z naszego Serwisu

Gromadzimy dane osobowe odnośnie do sposobów łączenia się i korzystania z naszego Serwisu.

Gdy korzystasz z naszego Serwisu, zbieramy informacje dotyczące sposobu, w jaki łączysz się z naszym Serwisem i korzystasz z niego, np. o tym kiedy i jak długo grasz w nasze gry, z którymi funkcjami gry i innymi graczami wchodzisz w interakcje, dokonywanych zakupach, postępie i osiągniętych poziomach oraz o każdej innej czynności podjętej w grze. Możemy również utworzyć twój identyfikator gracza (ID) Zynga w celu identyfikowania twojego konta w grze (na Zyngagames.com, twój identyfikator gracza Zynga pojawiać się będzie w URL twojej strony profilowej).

Jeśli zdecydujesz się na używanie funkcji komunikacyjnych Serwisu Zynga, w celu komunikacji i udostępniania informacji innym graczom, w takim wypadku, również zachowujemy informacje na temat tego co komunikujesz i udostępniasz. Informacje te obejmują:

 • twój udział na forach graczy i tablicach ogłoszeń;
 • twoje publiczne posty i komentarze na profilu innych graczy lub planszach gry;
 • twoje niepubliczne wiadomości i zaproszenia, wysyłane bezpośrednio na naszych stronach lub przez mechanizmy w grze;
 • twoje rozmowy z innymi graczami (przez komunikator, czat na żywo lub video); i/lub
 • zamieszczone przez ciebie zdjęcia, rysunki i inne treści autorstwa użytkownika.

Możemy przechowywać archiwa tych konwersacji, komentarzy, zdjęć, rysunków i innych treści autorstwa użytkownika na serwerach Zyngi, w celu ochrony bezpieczeństwa i komfortu naszych graczy; w celu ochrony praw i własności Zyngi związanej z naszym Serwisem; do przeprowadzenia badań; do obsługi, polepszenia, personalizacji i optymalizacji naszego Serwisu i doświadczeń graczy, włącznie poprzez użycie analiz; i zarządzania oraz umieszczania reklam. W przypadku, gdy wymaga tego prawo, wystąpimy o twoją zgodę.

D. Informacje dotyczące płatności

Gromadzimy informacje dotyczące każdego dokonanego przez ciebie zakupu.

Jeśli kupujesz wirtualną walutę lub przedmioty w grze, w którą grasz na stronie internetowej Zynga, podmiot zewnętrzny przetwarzający płatności poprosi o dane do faktury i inne informacje finansowe potrzebne do przetworzenia twoich należności. Mogą one obejmować twój adres pocztowy, adres e-mail i informacje finansowe. W przypadku gdy korzystamy z zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, nie udostępniają one Zyndze twoich informacji finansowych, takich jak numer karty kredytowej, ale mogą udostępnić niefinansową informację związaną z zakupem, np. twoje imię, adres do faktury i zamówione przedmioty.

Jeśli grasz w gry Zyngi lub korzystasz z którejkolwiek z naszych usług za pośrednictwem aplikacji lub platform zewnętrznych (np. Facebook, Apple, Google, Snapchat, TikTok lub Amazon) wszystkie zakupy będą przetwarzane przez ww. aplikacje lub platformy zewnętrzne i podlegają regulaminowi i polityce prywatności tych aplikacji lub platrofm zewnętrznych. Zynga nie otrzymuje od nich twoich danych finansowych, ale może otrzymać niefinansowe informacje związane z dokonanym zakupem, takie jak twoje imię i nazwisko, przybliżoną lokalizację i zamówione przedmioty. Informacje, które otrzymuje Zynga, zależą od gry Zyngi, w którą grasz, i aplikacji lub platformy zewnętrznej. W obowiązującym Regulaminie znajdziesz szczegóły naszych zasad i warunków dotyczących należności, faktur, punktów zewnętrznych i wirtualnej waluty. Należy zwrócić uwagę, że zakup punktów lub waluty od podmiotu zewnętrznego podlega regulaminowi i polityce prywatności tego podmiotu.

E. Informacje na twój temat, które otrzymujemy od platform zewnętrznych

Zbieramy informacje osobowe od innych firm, w tym portali społecznościowych, jeśli za ich pośrednictwem kont na tych portalach uzyskujesz dostęp do naszych gier lub gdy łączysz się z kont u tych firm z naszymi grami.

Jeśli grasz w gry Zyngi lub łączysz się z naszym Serwisem za pośrednictwem portali społecznościowych typu Facebook lub innych platform zewnętrznych, Zynga może otrzymywać pewne informacje na twój temat od aplikacji zewnętrznej.

W zależności od gry Zynga, w którą grasz, aplikacji zewnętrznej, twoich ustawień prywatności i ustawień prywatności twoich znajomych w ramach tej aplikacji zewnętrznej, Zynga może zbierać i przechowywać niektóre lub wszystkie następujące dane od platformy zewnętrznej:

 • twoje imię i nazwisko;
 • twoje zdjęcie profilowe lub jego URL;
 • twój numer identyfikacji użytkownika (np. numer ID na Facebooku), który może być
  połączony z publicznie dostępną informacją, taką jak twoje imię lub zdjęcie profilowe;
 • numery identyfikacji twoich znajomych i inne publiczne dane;
 • adres e-mail podany aplikacji zewnętrznej;
 • twoje przybliżone położenie lub przybliżone położenie urządzenia, z którego łączysz się z Serwisem;
 • twoją płeć;
 • twoją datę urodzenia, wiek, lub przedział wiekowy;
 • informacje dotyczące twojej aktywności na lub za pośrednictwem platformy zewnętrznej;
 • inne publicznie dostępne informacje w ramach platformy zewnętrznej; lub
 • wszelkie inne dane, które ty lub platforma zewnętrzna udostępnicie Zyndze.

Jeśli uzyskujesz dostęp do Serwisu przez platformę zewnętrzną lub łączysz się za pośrednictwem naszego Serwisu z platformą zewnętrzną, należy zapoznać się również z regulaminem i polityką prywatności tej platformy.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące informacji, które platforma zewnętrzna nam przekazuje, prosimy o skierowanie się do tej platformy i sprawdzenie ich polityki prywatności i wszystkich twoich opcji dotyczących udostępniania twoich danych.

F. Pliki cookie i inne sposoby automatycznego zbierania danych

Zbieramy dane na temat twojego urządzenia i sposobu korzystania z Serwisu, również za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Możesz sprawdzić opcje zarządzania plikami cookie i rezygnacji z nich w Informacjach na temat plików cookie.

Używamy plików cookie i podobnych technologii (np. beacons, pixel tags, clear gifs i identyfikatorów urządzenia) do rozpoznawania ciebie i twoich urządzeń przekrojowo we wszystkich usługach (zarówno w Serwisie Zynga jak i serwisach zewnętrznych) w tym w celach reklamowych. Wyjaśniamy, w jaki sposób ich używamy oraz w jaki sposób zarządzać plikami cookie i podobnymi technologiami w obowiązującej Informacji na temat plików cookie.

My, nasi dostawcy i partnerzy biznesowi używają plików cookie oraz podobnych technologii do przetwarzania danych, które obejmują:

 • adres IP;
 • rodzaj komputera i urządzenia mobilnego, którego używasz;
 • rodzaj platformy (np. Apple iOS lub Android);
 • wersję systemu operacyjnego;
 • identyfikatory twoich urządzeń mobilnych, np. MAC Address, Apple Identifier For Advertising (IDFA), i/lub Android Advertising ID (AAID);
 • działanie aplikacji i informacje o debugowaniu;
 • rodzaj i język przeglądarki;
 • odnośniki i strony wyjścia i URL;
 • liczbę kliknięć w funkcje aplikacji lub na stronie;
 • ilość czasu spędzana w funkcji aplikacji lub na stronie;
 • nazwy domen;
 • strony docelowe;
 • oglądane strony i kolejność tych stron; lub
 • twoje aktualne postępy w naszym Serwisie oraz data i godzina ostatniej aktywności.

W niektórych przypadkach, przypiszemy dane zebrane za pomocą plików cookie i podobnych technologii do twojego identyfikatora na portalu społecznościowym lub do identyfikatora użytkownika Zyngi.

Jeśli grasz w gry Zyngi na urządzeniu mobilnym, poza danymi zbieranymi za pomocą plików cookie i podobnych technologii, możemy również zbierać następujące dane:

 • imię powiązane z twoim urządzeniem;
 • twój kraj;
 • twój numer telefonu (jeśli go podasz);
 • twoją konkretną geolokalizację (za twoim zezwoleniem);
 • twoją listę kontaktów telefonicznych (za twoim zezwoleniem, zgodnie z treścią Informacji udostępnianych na temat osób trzecich); lub
 • informacje o grach Zyngi i innych aplikacjach zewnętrznych z wbudowanym Serwisem, które przechowujesz na twoim urządzeniu.

Jeśli chcesz ustawić własne preferencje dotyczące prywatności na swoim urządzeniu, sprawdź zakładkę Twoje prawa poniżej.

G. Inne źródła

Możemy zbierać dane z innych źródeł zewnętrznych.

Możemy zbierać lub otrzymywać informacje o tobie z innych źródeł, np. od zewnętrznych dostawców informacji. Wykorzystujemy te informacje razem z danymi, które nam podajesz, na przykład, aby pomóc ci połączyć się z twoimi znajomymi lub wyświetlać reklamy specjalnie dopasowane do twoich zainteresowań.

3. Dlaczego przetwarzamy twoje dane oraz podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy twoje dane osobowe z wielu powodów, w tym, aby móc świadczyć usługi i ulepszać Serwis; chronić ciebie i innych, dla celów marketingowych i reklamowych produktów i usług oferowanych przez nas jak i przez naszych partnerów zewnętrznych, w celach ciągłości biznesowej oraz aby wypełniać prawa i obowiązki.

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie Serwisu, którego od nas oczekujesz, i zwiększenie twojej przyjemności z grania, ale mamy również inne powody. Przetwarzamy twoje dane w wymienionych poniżej celach:

 • do świadczenia usług Serwisu i tworzenia kont w ramach tych usług
 • do ulepszania, optymalizacji i personalizacji Serwisu oraz doświadczenia naszych graczy
 • do umożliwienia ci połączenia z innymi osobami i innymi platformami zewnętrznymi, z których korzystasz, w tym komunikację z innymi graczami
 • do komunikowania się z tobą w temacie usług Serwisu, z których korzystasz lub uważamy, że mogą cię zainteresować, nowych usług Serwisu, wczesnych rejestracji i promocyjnych ofert marketingowych
 • do obsługi klienta i zarządzania korespondencją z graczem, w tym do pomocy technicznej
 • do marketingu, badań, analiz i dostarczania reklam kontekstowych i behawioralnych
 • do zarządzania nagrodami, ankietami, loteriami, konkursami i innymi działaniami lub wydarzeniami promocyjnymi sponsorowanymi lub kierowanymi przez nas lub naszych partnerów biznesowych;
 • do ochrony bezpieczeństwa i komfortu naszych graczy
 • w przypadkach, gdy podajesz nam wrażliwe lub szczególnej kategorii dane osobowe
 • do prowadzenia naszej działalności biznesowej, w tym przekształceń przedsiębiorstwa, takich jak fuzja, wykupienie przez inne przedsiębiorstwo, lub sprzedaż wszystkich lub części naszych aktyw
 • w celach bezpieczeństwa i do zapobiegania oszustwom i potencjalnej nielegalnej aktywności oraz do egzekwowania obowiązującego Regulaminu
 • do współpracy z władzą państwową i służbami porządkowymi tam gdzie jest to dozwolone lub wymagane przez prawo
 • do ochrony praw Zyngi, w tym do przestrzegania stosownych obowiązków prawnych, rozwiązywania ewentualnych sporów lub do zarządzania naszymi umowami z podmiotami zewnętrznymi

Podstawa prawna do zbierania i wykorzystywania opisanych powyżej danych zależy od tego, jakie są to dane i w jakim kontekście je zbieramy oraz od obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Podstawy prawne są następujące:

 • Zawarcie i wykonanie naszej umowy z tobą (np. obowiązującego Regulaminu)
 • Uzasadniony interes nasz lub naszych partnerów
 • Zgoda (w odpowiednich przypadkach)
 • Wypełnianie obowiązków prawnych
 • Ochrona naszych istotnych interesów lub tych innych osób (na przykład innego gracza)
 • Chociaż zwykle nie zbieramy danych wrażliwych lub szczególnej kategorii danych osobowych, robimy to, w przypadkach, gdy podstawą do tego jest zgoda lub inne obowiązujące przepisy prawne.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszych informacji na temat podstaw prawnych przetwarzania twoich danych osobowych, lub chcesz wycofać swoją zgodę, przejdź do sekcji Skontaktuj się z nami poniżej.

4. Jak udostępniamy informacje

Udostępniamy dane Firmom grupy, osobom, które znasz, innym graczom Zyngi i określonym podmiotom zewnętrznym, gdy korzystasz z naszego Serwisu.

Możemy udostępniać twoje dane osobowe z naszego Serwisu w sposób opisany poniżej.

A. Osoby, które znasz i inni gracze Zyngi

Gry i Serwis Zyngi wspierają i często zachęcają do interakcji z innymi graczami. W większości gier Zyngi jeśli grasz za pośrednictwem lub łączysz się z portalem społecznościowym (np. Facebook), twoi znajomi z portalu społecznościowego, którzy również grają w grę Zyngi będą mogli zobaczyć twoje imię, zdjęcie, profil gracza (który może zawierać informacje wymienione w akapicie Informacje, które udostępniasz nam wprost) i opisy twojej aktywności w grze (również w innych grach Zyngi, w które grałeś).

Ponadto w wielu grach Zyngi inni gracze, bez względu na to czy są twoimi znajomymi na portalu społecznościowym, będą mogli zobaczyć twój profil gracza (jak opisano powyżej); zobaczyć opisy twojej aktywności w grze; komunikować się z tobą w ramach Serwisu; oraz wysłać ci zaproszenia do gry lub nawiązania znajomości za pośrednictwem Serwisu lub powiązanego portalu społecznościowego. Na przykład w Zynga Poker jeśli grasz przy stole, wszyscy inni gracze przy tym samym stole mogą zobaczyć twój profil i wysłać ci wiadomość na wewnętrznym czacie gry.

B. Firmy z naszej grupy

Przekażemy twoje dane innym firmom w grupie Zynga.

Możemy przekazywać twoje dane osobowe firmom z Grupy, aby umożliwić grupie Zynga realizację celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Lista tych firm znajduje się tutaj.

C. Reklamy zewnętrzne, w tym reklamy behawioralne i analizy

Udostępnimy niektóre twoje dane reklamodawcom w celu dopasowania reklam wyświetlanych w trakcie korzystania z Serwisu do twoich zainteresowań.

Udostępnimy niektóre twoje dane reklamodawcom w celu dopasowania reklam wyświetlanych w trakcie korzystania z Serwisu do twoich zainteresowań. Reklamy dopasowane do twoich zainteresowań mogą obejmować bannery reklamowe na planszach gier lub w Serwisie, takie jak pełnoekranowe reklamy między ruchami lub grami, lub reklamy udostępniane przez naszą „tablicę z ofertami” (na której reklamodawcy oferują graczom walutę wirtualną lub inne przedmioty w grze w zamian za obejrzenie reklamy lub zarejestrowanie konta, wypełnienie ankiety czy wykonanie innego działania). Tablice z ofertami są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców tablic z ofertami, a oferty są składane przez reklamodawców zewnętrznych, nie przez Zyngę.

W celu umożliwienia reklamodawcom, pośrednikom reklamowym i dostawcom tablic z ofertami, wyświetlania odpowiednich reklam, gdy korzystasz z naszego Serwisu, ww. podmioty lub my możemy zbierać i udostępniać im następujący rodzaj informacji:

 • dane dotyczące wydajności (liczba kliknięć w reklamę);
 • niektóre dane urządzenia (takie jak adres IP, stały identyfikator urządzenia, np. IDFA i niepozwalający na identyfikację stały identyfikator urządzenia, np. zaszyfrowany Android ID);
 • jednoznaczny identyfikator, taki jak identyfikator na portalu społecznościowym lub gracza Zyngi; i/lub
 • inne dane kontekstowe o tobie i twoich grach (np. twój poziom i długość sesji).

Poza dostarczaniem odpowiednich reklam, zebrane dane mogą nam służyć do:

 • pomiaru skuteczności kampanii reklamowych;
 • oferowania ci ukierunkowanych reklam w serwisach podmiotów zewnętrznych dotyczących produktów i usług, które prawdopodobnie będą dla ciebie bardziej interesujące;
 • przeprowadzania analizy strony, w celu analizy ruchu na stronie i innych aktywności gracza; lub
 • ulepszenia Serwisu.

Reklamodawcy lub pośrednicy reklamowi mogą zbierać informacje za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii śledzących, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w naszej Informacji o plikach cookie.

Należy pamiętać, że po kliknięciu na reklamę lub ofertę pochodzącą od podmiotu zewnętrznego możesz opuścić stronę lub aplikację obsługiwane przez Zyngę lub portal społecznościowy, przez który łączysz się z grami Zynga.

Jeśli nie chcesz otrzymywać dopasowanych reklam w aplikacji, zobacz twoje prawa poniżej lub zobacz obowiązującą Informację na temat plików Cookie.

Należy pamiętać, że praktyki firm zewnętrznych wyświetlających reklamy w ramach naszego Serwisu podlegają własnej polityce prywatności i praktykom w tym zakresie tych poszczególnych firm. Jeśli masz pytania odnośnie do sposobu, w jaki ww. serwisy zewnętrzne wykorzystują twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności lub skontaktuj się z nimi bezpośrednio.

D. Bezpieczeństwo, zabezpieczenia i zgodność z prawem

Udostępnimy twoje informacje, gdy będzie to konieczne, aby utrzymać bezpieczeństwo, zabezpieczenia i wypełnić obowiązki prawne.

Twoje dane i treści całej twojej korespondencji w ramach Serwisu między tobą a Zyngą może być udostępniona i monitorowana dla potrzeb Serwisu i może zostać ujawniona:

 • w celu wypełnienia stosownych obowiązków prawnych;
 • gdy jesteśmy przekonani, w dobrej wierze, o obowiązku ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie władz publicznych, w tym organów bezpieczeństwa i porządkowych lub na potrzeby procesu sądowego (na przykład nakazu sądowego, nakazu przeszukania lub wezwania);
 • gdy uznamy, że naszym zdaniem, Serwis jest wykorzystywany do popełnienia przestępstwa, również w celu złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa lub poinformowania innych firm i organizacji, w celach ochrony przed oszustwem, redukcji ryzyka kredytowego oraz do zapewnienia innych środków ostrożności;
 • gdy jesteśmy przekonani, w dobrej wierze, że zaistniała sytuacja wyjątkowa, która zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu twojemu, innej osoby, lub społeczeństwa ogółem; i/lub
 • w celu ochrony praw i własności Zyngi lub odpowiednich podmiotów zewnętrznych, włącznie z egzekwowaniem obowiązującego Regulaminu.

E. Usługodawcy zewnętrzni

Udostępnimy twoje dane zewnętrznym usługodawcom i partnerom biznesowym, z którymi pracujemy nad Serwisami i którzy wspierają nas w naszym przedsięwzięciu.

Udostępnimy twoje dane:

 • podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak przetwarzanie płatności, analityki, analizy, usługi hostingowe, obsługa klienta, marketing i usługi reklamowe, na przykład: Amazon Web Services i Helpshift
 • zewnętrznym partnerom biznesowym, którzy pomagają nam w dostarczaniu i optymalizacji Serwisu, np. naszym platformom partnerskim (w tym na przykład: Apple, Google i Facebook)

F. Sprzedaż lub fuzja

Możemy udostępnić twoje informacje podmiotowi zewnętrznemu w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa, np. fuzja lub wykupienie.

W przypadku, gdy rozważamy przekształcenie przedsiębiorstwa typu fuzja, wykupienie przez inną firmę, sprzedaż wszystkich lub części swoich aktywów (np. sprzedaż gry), możemy ujawnić lub przekazać twoje dane, włącznie z twoimi danymi osobowymi, nabywcy.

5. Twoje prawa

W zależności od tego, jakim przepisom dotyczącym prywatności podlegasz, tobie lub twojemu pełnomocnikowi przysługują określone prawa w związku z twoimi danymi osobowymi.

Przysługujące ci prawa zostały wyjaśnione poniżej. Te prawa dotyczą informacji na twój temat, a ich zakres oraz obowiązywanie mogą się różnić w różnych regionach. Na przykład mogą być rozszerzone o twoje gospodarstwo domowe lub podmiot prawny lub może je egzekwować w twoim imieniu twój pełnomocnik. Przestrzegamy wszelkich obowiązujących praw dotyczących prywatności, w tym wymaganych terminów odpowiedzi.

Poza określonymi wyjątkami przysługuje ci prawo do:

 • Zażądania kopii swoich danych osobowych (czyli „dostępu” do danych).
 • Usunięcia swoich danych. W przypadku, gdy poprosisz nas o usunięcie twoich danych osobowych, pamiętaj, że to prawo może podlegać prawnym ograniczeniom. Na przykład musimy przechowywać rejestry płatności lub rejestry obsługi klienta, których możemy potrzebować ze względów prawnych lub księgowych. Zachowamy informacje również w celu egzekwowania, ochrony, obrony i ustanowienia naszych praw lub praw osób trzecich.
 • Sprostowanialub aktualizacji twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe. Aby przejrzeć i aktualizować informacje powiązane z twoim profilem gracza Zyngi w pewnych grach, wejdź na stronę „ustawień” tej gry.
 • Zrezygnowania z otrzymywania wiadomości marketingowych. postępując według instrukcji zawartych w sekcji „Rezygnacja z wiadomości promocyjnych od Zyngi" poniżej
 • W odpowiednich przypadkach możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bezpośrednio w Serwisie lub kontaktując się z nami. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które zostało już rozpoczęte przed wycofaniem zgody. Również nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych ze względu na inne prawne przyczyny.
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, wystąpienia do nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub żądania przeniesienia twoich danych osobowych.
 • Zapytania, czy nie podlegasz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, które może rodzić skutki prawne lub mieć jakikolwiek inny znaczący wpływ na ciebie.
 • Złożenia skargi do organu ochrony danych. Lista organów ochrony danych jest dostępna tutaj. W określonych regionach przysługuje ci również prawo do żądania odszkodowania w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania twoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat dodatkowych praw dla mieszkańców Kalifornii w naszych Informacjach dla mieszkańców Kalifornii. Więcej informacji dla mieszkańców stanu Nevada znajduje się w akapicie nr 6 poniżej.

Ty lub twój pełnomocnik możecie egzekwować te prawa poprzez wysłanie wniosku za pośrednictwem naszego Portalu Danych Osobowych lub za pomocą kanałów opisanych w sekcji Skontaktuj się z nami poniżej. Dla Empires & Puzzles skontaktuj się z Pomocą, a dla Puzzle Combat z Obsługą klienta lub użyj funkcji pomocy w grze.

Zarządzanie danymi osobowymi otrzymanymi z aplikacji/platform zewnętrznych i twojego urządzenia mobilnego

Aby zarządzać informacją, którą otrzymujemy z aplikacji lub platform zewnętrznych i z twojego urządzenia mobilnego, użyj narzędzi i opcji ustawień dostępnych w tych aplikacjach zewnętrznych i na twoich urządzeniach.

Możesz zarządzać danymi osobowymi otrzymanymi z aplikacji lub platform zewnętrznych i twojego urządzenia mobilnego w następujący sposób:

 • Aby zarządzać twoimi danymi osobowymi, które otrzymujemy od aplikacji lub platform zewnętrznych, na których grasz w gry, np. Facebook, Apple, Google, lub Amazon, możesz aktualizować swoje ustawienia prywatności za pośrednictwem menu ustawień aplikacji lub platformy zewnętrznej.
 • Dla urządzeń mobilnych wejdź do ustawień strony lub przeglądarki internetowej i sprawdź zezwolenia dostępu dla każdej z usług naszego Serwisu.

Gdy otrzymujemy twoje dane z aplikacji lub platformy zewnętrznej lub z twojego urządzenia mobilnego, informacja ta jest gromadzona i przetwarzana przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Rezygnacja z wiadomości promocyjnych od Zyngi

Możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili promocyjnych, klikając odnośnik „cofnij subskrypcję” lub otwierając naszą stronę Ustawienia poczty elektronicznej. Możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień push na stronie ustawień twojego urządzenia. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS, wysyłając wiadomość o treści STOP.

Aby przestać otrzymywać e-maile promocyjne od Zyngi, kliknij odnośnik „cofnij subskrypcję” znajdujący się na końcu każdego e-maila promocyjnego otrzymanego od Zyngi lub wejdź na stronę Ustawień poczty elektronicznej. W przypadku Empires & Puzzles skontaktuj się z pomocą, a w przypadku Puzzle Combat z obsługą klienta lub użyj funkcji pomocy w grze. W przypadku Socialpoint wyślij e-mail unsubscribe@socialpoint.es z tego samego konta e-mail, którego użyto do zapisania się na tę listę, wpisując słowo „Unsubscribe” w linii tematu, skontaktuj się z obsługą klienta lub użyj funkcji pomocy w grze. W przypadku Dots skontaktuj się z obsługą klienta lub użyj funkcji pomocy w grze. W przypadku Nordeus skontaktuj się z obsługą klienta lub użyj funkcji pomocy w grze. Twój wniosek o cofnięcie subskrypcji lub zmiany ustawień poczty elektronicznej zostanie wprowadzony natychmiast, nie dłużej niż po upływie dziesięciu dni roboczych. W czasie, w którym wnioski są przetwarzane, możesz otrzymywać od nas e-maile promocyjne, które zostały już wcześniej zaprogramowane.

Jeśli chcesz przestać otrzymywać od nas powiadomienia typu push, czyli wiadomości, które aplikacja wysyła na twoje urządzenie mobilne, nie tylko jeśli aplikacja jest włączona, możesz wyłączyć powiadomienia w menu ustawień twojego urządzenia mobilnego. Wiele z naszych gier oferuje możliwość wyłączenia powiadomień push w menu ustawień gry.

Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS przez wysłanie zwrotnej wiadomości o treści STOP na numer, z którego wysyłamy wiadomości, lub przez zakładkę Skontaktuj się z nami. Dla Empires & Puzzles skontaktuj się z Pomocą, a dla Puzzle Combat z Obsługą klienta lub użyj funkcji pomocy w grze.

W momencie, w którym otrzymamy wiadomość SMS o rezygnacji z otrzymywania wiadomości, możemy wysłać wiadomość potwierdzającą odbiór.

W przypadku, gdy zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, możemy czasem wysyłać ci informacje niemarketingowe na temat naszego Serwisu lub wiadomości z prośbą o informacje zwrotne na temat świadczenia przez nas usług Serwisu.

Rezygnacja z zewnętrznej reklamy behawioralnej

Możesz zrezygnować z otrzymywania zewnętrznych reklam behawioralnych na swoim urządzeniu lub za pomocą innych zewnętrznych narzędzi do rezygnacji.

Nasza Informacja o plikach cookie wyjaśnia, w jaki sposób kontrolować pliki cookie i inne podobne technologie stosowane w celach reklamowych. Ponadto więcej informacji na temat reklam behawioralnych i twoich opcji wyboru, o rezygnacji z otrzymywania reklam behawioralnych na stronach internetowych lub urządzeniu mobilnym możesz znaleźć na następujących stronach:

Powyższe możliwości rezygnacji z usług dotyczą tylko konkretnej przeglądarki i urządzenia, lecz nie będą miały wpływu na korzystanie przez ciebie z Serwisu Zyngi za pomocą innych przeglądarek lub urządzeń.

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam w aplikacji od podmiotów zewnętrznych na twoim urządzeniu mobilnym, możesz skorzystać z możliwości wyboru, wchodząc na menu ustawień i konfigurując ustawienia śledzenia urządzenia (na przykład wyłączenie funkcji „Zezwalaj aplikacji na żądanie śledzenia”). Określone aplikacje, na przykład aplikacja „AppChoices” Digital Advertising Alliance, mogą pozwolić ci na skorzystanie z możliwości wyboru dotyczącego reklam behawioralnych są dostępne u niektórych dostawców platform (na przykład Apple czy Google).

Wszystkie narzędzia umożliwiające rezygnację opisane w tej sekcji są dostarczane przez podmioty zewnętrzne, a nie przez Zyngę. Zynga nie sprawuje kontroli oraz nie obsługuje narzędzi ani opcji wyboru, które reklamodawcy oferują tobie za pośrednictwem tych narzędzi.

Możesz nadal widzieć reklamy podmiotów zewnętrznych w Serwisie Zynga po skorzystaniu z ww. narzędzi rezygnacji, lecz będą one mniej dopasowane do twoich zainteresowań.

6. Prawa dotyczące ochrony danych w Stanach Zjednoczonych

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, prosimy o zapoznanie się z naszymi Informacjami dla mieszkańców Kalifornii. Jeśli mieszkasz w Nevadzie, przeczytaj ten rozdział dotyczący twoich praw.

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, możesz korzystać z dodatkowych praw przyznanych przez prawo kalifornijskie w związku z przetwarzanymi przez nas twoimi danymi osobowymi (podlega ograniczeniom). Więcej informacji znajduje się w naszych Informacjach dla mieszkańców Kalifornii.

Jeśli mieszkasz w stanie Nevada, mogą przysługiwać ci dodatkowe prawa rezygnacji z ewentualnej sprzedaży pewnych chronionych informacji, które operator strony zebrał lub zbierze na twój temat. Jeśli mieszkasz w Nevadzie, możesz egzekwować te prawa poprzez wysłanie wniosku za pośrednictwem naszego Portalu Danych Osobowych lub za pomocą kanałów opisanych w sekcji Skontaktuj się z nami poniżej. Dla Empires & Puzzles skontaktuj się z Pomocą, a dla Puzzle Combat z Obsługą klienta lub użyj funkcji pomocy w grze. Użytkownik powinien zawrzeć we wniosku informacje umożliwiające nam zidentyfikowanie go, takie jak informacje o poprzednich grach, w które grał, lub, jeżeli dotyczy, dane konta, w tym ID Zynga. Pamiętaj, że możemy podjąć uzasadnione kroki, aby zweryfikować twoją tożsamość lub autentyczność twojego wniosku.

7. Nasza polityka dotycząca dzieci

Dokładamy wszelkich starań, aby mieć pewność, że nie zbieramy danych od dzieci.

Nasz Serwis nie jest skierowany, ani przeznaczony dla dzieci. W związku z tym określamy terminem „dzieci” osoby, które: (a) mają mniej niż 13 lat, lub jeśli mają więcej (b) między 13 lub 18 lat, to mniej, niż wiek, w którym mogą wyrazić ważną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prywatności. Zynga stara się przestrzegać wszystkich wytycznych minimalnego wieku określonych przez przepisy poszczególnych regionów, przy ustalaniu wieku, w którym dzieci mogą uzyskać dostęp do niektórych funkcji Serwisu.

Dzieci nie mogą korzystać z Serwisu i nie zbieramy od nich świadomie danych osobowych. Chociaż nasz Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci jako głównego odbiorcy, możemy zebrać informacje o wieku, zanim pozwolimy użytkownikowi kontynuować użytkowanie Serwisu. Jeśli użytkownicy identyfikują się jako dzieci przez naszą witrynę z kontrolą wieku w ramach Serwisu, a zezwalamy dzieciom na korzystanie z Serwisu, zostanie im przedstawiona wersja Serwisu, która nie będzie zbierała, wykorzystywała ani ujawniała żadnych „danych osobowych” (zgodnie z treścią Ustawy o ochronie prywatności dzieci w sieci („COPPA”)), za wyjątkiem przypadków, gdy jest to przewidziane w COPPA lub za prawomocną zgodą rodziców.

Jeśli uzyskamy informację o tym, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe dziecka niepodlegające żadnemu wyjątkowi COPPA lub innemu mającemu zastosowanie przepisowi prywatności, podejmiemy stosowne kroki, aby jak najszybciej usunąć wszelkie takie informacje z naszych rejestrów.

8. Operacje i transfery międzynarodowe

Gdy używasz naszego Serwisu, twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

W ramach naszych operacji międzynarodowych możemy przekazywać dane osobowe Firmom grupy, naszym partnerom biznesowym oraz dostawcom usług zlokalizowanym w różnych krajach, w uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celach wymienionych w sekcji Dlaczego przetwarzamy twoje dane i podstawy prawne. Gromadzimy twoje dane osobowe na serwerach znajdujących sie w Stanach Zjednoczonych lub tam, gdzie prowadzą działalność Firmy grupy, nasi partnerzy biznesowi i dostawcy usług.

Należy pamiętać, że mogą istnieć różnice w prawie w różnych jurysdykcjach, zatem obowiązujące prawo dotyczące ochrony prywatności w miejscu, w którym są przetwarzane twoje dane osobowe, może różnić się od praw dotyczących prywatności w miejscu twojego stałego miejsca zamieszkania. Gdy przekazujemy twoje dane osobowe na skalę międzynarodową, przetwarzamy twoje dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i zgodnie z naszymi zobowiązaniami w zakresie ochrony prywatności. Na przykład w krajach europejskich może to obejmować przekazywanie danych osobowych do krajów uznawanych jako bezpieczne przez Komisję Europejska, wprowadzanie opracowanych przez Komisję Europejską Standardowych klauzul umownych lub używanie innych zaakceptowanych mechanizmów do przekazywania danych osobowych między Firmami grupy, partnerzy biznesowi i dostawców usług (w odpowiednich przypadkach).

9. Okres przechowywania twoich danych

Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia tobie Serwisu, do wypełnienia naszych zobowiązań lub egzekwowania, obrony i ustanowienia naszych praw.

Czas przechowywania twoich danych osobowych zależy od sposobu, w jaki je zbieramy i wykorzystujemy, ale nie dłużej, niż to konieczne do dostarczania Serwisu lub wymagane przez prawo.

Zachowamy twoje dane osobowe związane z twoim kontem lub Serwisem, z którego korzystasz, dopóki masz na nim aktywne konto. Podejmiemy środki, aby usunąć twoje dane osobowe jeśli usuniesz konto. Jednakże przyjmujesz do wiadomości, że możemy zachować pewne informacje nawet po zamknięciu przez ciebie konta lub jego usunięciu przez nas, w przypadkach, gdy jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić nasze prawne zobowiązania lub egzekwować, bronić lub ustanowić nasze prawa.

10. Bezpieczeństwo twoich danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić twoje dane, ale zależy to również od ciebie.

Stosujemy racjonalne i odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić bezpieczeństwo twoich danych zarówno w internecie jaki i poza nim i mieć pewność, że twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z Polityką prywatności. Powyższe środki mogą różnić się w zależności od stopnia delikatności twoich danych.

Jeśli masz konto zarejestrowane bezpośrednio u Zyngi, twój profil chroniony jest przez hasło służące do uzyskania dostępu do twojego konta na portalu Zynga. Ważne jest, abyś chronił(a) i utrzymywał(a) bezpieczeństwo twojego konta Zyngi i niezwłocznie poinformował(a) nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym jego użyciu. Jeśli zapomnisz hasła do konta Zyngi, Serwis pozwala ci na zażądanie wysłania instrukcji wyjaśniających, w jaki sposób zresetować hasło. W przypadkach, gdy uzyskujesz dostęp do naszego Serwisu poprzez inne konto (na przykład portal społecznościowi), prosimy abyś zabezpieczył(a) także dane tego konta. Prosimy zawsze wylogować się z konta Zyngi lub konta na portalu społecznościowym, z którego łączysz się z Serwisem, jak tylko zakończysz korzystanie z niego.

Chociaż zachowujemy wszystkie środki zapobiegawcze, aby nie dopuścić do włamania do naszego Serwisu, naszych baz danych klientów i rejestrów, żadna strona ani przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny. Nie możemy gwarantować, że niepowołany dostęp, włamanie, wyciek danych lub inne naruszenie nigdy się wydarzy i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa twoich danych w momencie przekazywania ich do Serwisu. Każdego przekazu dokonujesz na własne ryzyko.

11. Zmiany naszej Polityki prywatności

Poinformujemy cię o wszelkich istotnych zmianach wprowadzonych w naszej Polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania Polityki prywatności. Wprowadzenie aktualizacji będzie sygnalizowane zmianą daty ostatniej aktualizacji widocznej na początku dokumentu polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, które uznamy za istotne, dołożymy wszelkich starań, aby cię o nich poinformować (np. poprzez umieszczenie ogłoszenia w grze lub w witrynie www.zynga.com lub przesłanie powiadomienia na adres e-mail podany przez ciebie przy rejestracji, jeśli w ogóle). Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji w witrynie  www.zynga.com i niniejszej Polityce prywatności. Jeśli chcesz otrzymać kopię wcześniejszej polityki, zwróć się do nas za pomocą informacji w zakładce Skontaktuj się z nami poniżej.

12. Skontaktuj się z nami

Możesz skierować do nas wszelkie pytania, uwagi lub wątpliwości.

Jeśli masz pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub naszych praktyk odnośnie do prywatności, wyślij e-mail na adres privacy@zynga.com lub skontaktuj się z:

Marką Inspektorem Przedstawicielem krajowym Przedstawicielem
Zynga Zynga Inc. (USA) EOG Zynga Game Ireland Limited at 25-28, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia
Wielka Brytania NaturalMotion Games Limited at 6 Agar Street, 1st Floor, London Wc2n 4HN, Wielka Brytania
Turcja Zynga Turkey Oyun Anonim Sirketi, przy Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Evleri Sit. A (Kule) Blok Apt. No: 25A / 5, PK: 34660 Üsküdar, İstanbul, Turcja
Socialpoint Social Point S.L. (Hiszpania) Wielka Brytania Take Two Interactive Software Europe Limited at Take-Two House, 30 Cleveland Street, Fitzrovia, London, W1T 4JD, UK
Dots Take Two Interactive Software Europe Limited (UK) (dla graczy w EOG) EOG Take-Two Interactive Software Ireland Limited at 5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Dublin 4, Irlandia D04 C2N4
Take-Two Interactive Software, Inc. (USA)
Nordeus Nordeus Limited (Irlandia) Wielka Brytania Take Two Interactive Software Europe Limited at Take-Two House, 30 Cleveland Street, Fitzrovia, Londyn, W1T 4JD, Wielka Brytania

We wszystkich innych sprawach dla którejkolwiek z tych marek, skontaktuj się z Zyngą za pośrednictwem strony obsługi klientalub pocztą pod adresem Zynga Inc., 1200 Park Place, San Mateo, CA 94403. We wszystkich innych sprawach dotyczących Empires & Puzzles skontaktuj się z pomocą, a dla Puzzle Combat z obsługą klienta lub użyj funkcji pomocy w grze.