We are now part of the Take-Two group of companies. Our Privacy Policy will change on the 29th of June 2023. New Privacy Policy

Kennisgeving voor Californië

Van kracht 18 december 2019

Bereik van aanvullende kennisgeving

Deze aanvullende kennisgeving voor Californië (de 'kennisgeving') vormt een aanvulling op de informatie in ons privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op individuele inwoners van de staat Californië ('consumenten' of 'u').

Deze kennisgeving biedt aanvullende informatie over de manier waarop we persoonlijke gegevens van individuele inwoners van de staat Californië verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken, hetzij online, hetzij offline, binnen het bereik van de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA').

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben alle begrippen in deze kennisgeving dezelfde betekenis als gedefinieerd in ons privacybeleid of zoals anders gedefinieerd in de CCPA.

Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer we in deze kennisgeving de term 'persoonlijke gegevens' gebruiken, bedoelen we informatie die verwijst naar, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met of redelijkerwijs direct of indirect kan worden gekoppeld aan een specifieke consument of specifiek huishouden, of een specifieke consument of specifiek huishouden identificeert of beschrijft.

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende informatie over consumenten verzameld voor de volgende doeleinden.

Categorie persoonlijke gegevens Categorieën bronnen Commercieel of zakelijk doel
Identificatiegegevens, zoals accountnaam, apparaat-ID, e-mailadres, IP-adres, enz.
 • Spelers
 • Apparaten van spelers
 • Gegevensdiensten
 • Serviceproviders
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Interne analyses en rapporten
 • Intern onderzoek
 • Klantenservice
 • Het runnen van ons bedrijf en onze games
 • Gamemechanismen of -functionaliteit
 • Het faciliteren van sociale interacties tussen spelers
 • Het debuggen van bestaande bedoelde functionaliteit
 • Productontwikkeling/-verbetering
 • Het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening
 • Het bewaken van consumenteninteracties en -transacties
 • Advertenties
 • Direct marketing (telefoon, e-mail, enz.)
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Aankopen door spelers
Gegevens van klanten in Californië (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), zoals adres, naam en telefoonnummer.
 • Spelers
 • Apparaten van spelers
 • Gegevensdiensten
 • Serviceproviders
 • Socialenetwerkdiensten
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Interne analyses en rapporten
 • Intern onderzoek
 • Klantenservice
 • Het runnen van ons bedrijf en onze games
 • Gamemechanismen of -functionaliteit
 • Het faciliteren van sociale interacties tussen spelers
 • Het debuggen van bestaande bedoelde functionaliteit
 • Productontwikkeling/-verbetering
 • Het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening
 • Het bewaken van consumenteninteracties en -transacties
 • Advertenties
 • Direct marketing (telefoon, e-mail, enz.)
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Aankopen door spelers
Beschermde classificerende kenmerken, zoals leeftijd en geslacht.
 • Spelers
 • Apparaten van spelers
 • Gegevensdiensten
 • Serviceproviders
 • Socialenetwerkdiensten
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Interne analyses en rapporten
 • Intern onderzoek
 • Klantenservice
 • Het runnen van ons bedrijf en onze games
 • Gamemechanismen of -functionaliteit
 • Het faciliteren van sociale interacties tussen spelers
 • Het debuggen van bestaande bedoelde functionaliteit
 • Productontwikkeling/-verbetering
 • Het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening
 • Het bewaken van consumenteninteracties en -transacties
 • Advertenties
 • Direct marketing (telefoon, e-mail, enz.)
Commerciële informatie, zoals aangekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of -tendensen.
 • Spelers
 • Apparaten van spelers
 • Gegevensdiensten
 • Serviceproviders
 • Socialenetwerkdiensten
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Interne analyses en rapporten
 • Intern onderzoek
 • Klantenservice
 • Het runnen van ons bedrijf en onze games
 • Gamemechanismen of -functionaliteit
 • Het faciliteren van sociale interacties tussen spelers
 • Het debuggen van bestaande bedoelde functionaliteit
 • Productontwikkeling/-verbetering
 • Het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening
 • Het bewaken van consumenteninteracties en -transacties
 • Advertenties
 • Direct marketing (telefoon, e-mail, enz.)
 • Aankopen door spelers
Internet-/netwerkgegevens, zoals de browsergeschiedenis van websites, applicaties of advertenties.
 • Spelers
 • Apparaten van spelers
 • Gegevensdiensten
 • Serviceproviders
 • Analytische diensten
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Interne analyses en rapporten
 • Intern onderzoek
 • Klantenservice
 • Het runnen van ons bedrijf en onze games
 • Gamemechanismen of -functionaliteit
 • Het faciliteren van sociale interacties tussen spelers
 • Het debuggen van bestaande bedoelde functionaliteit
 • Productontwikkeling/-verbetering
 • Het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening
 • Het bewaken van consumenteninteracties en -transacties
 • Advertenties
 • Direct marketing (telefoon, e-mail, enz.)
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
Geolocatiegegevens, IP-adres, gedeelde apparaatlocatie en locatie van de wifiverbinding.
 • Spelers
 • Apparaten van spelers
 • Gegevensdiensten
 • Serviceproviders
 • Spelers
 • Apparaten van spelers
 • Gegevensdiensten
 • Serviceproviders
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Interne analyses en rapporten
 • Intern onderzoek
 • Klantenservice
 • Het runnen van ons bedrijf en onze games
 • Gamemechanismen of -functionaliteit
 • Het faciliteren van sociale interacties tussen spelers
 • Het debuggen van bestaande bedoelde functionaliteit
 • Productontwikkeling/-verbetering
 • Het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening
 • Het bewaken van consumenteninteracties en -transacties
 • Advertenties
 • Direct marketing (telefoon, e-mail, enz.)
 • Aankopen door spelers
Deducties zoals het afleiden van informatie, gegevens, veronderstellingen of conclusies uit een van de hierboven vermelde categorieën persoonlijke gegevens.
 • Spelers
 • Apparaten van spelers
 • Gegevensdiensten
 • Serviceproviders
 • Socialenetwerkdiensten
 • Analytische diensten
 • Het opsporen van en bescherming bieden tegen beveiligingsincidenten
 • Interne analyses en rapporten
 • Intern onderzoek
 • Klantenservice
 • Het runnen van ons bedrijf en onze games
 • Gamemechanismen of -functionaliteit
 • Het faciliteren van sociale interacties tussen spelers
 • Het debuggen van bestaande bedoelde functionaliteit
 • Productontwikkeling/-verbetering
 • Het onderhouden en verbeteren van de dienstverlening
 • Het bewaken van consumenteninteracties en -transacties
 • Advertenties
 • Direct marketing (telefoon, e-mail, enz.)
 • Aankopen door spelers

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke gegevens openbaar gemaakt.

Categorie persoonlijke gegevens Openbaarmaking voor een zakelijk doel Verkocht*
Identificatiegegevens
Gegevens van klanten in Californië <(Cal. (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
Beschermde classificerende kenmerken
Commerciële informatie
Internet-/netwerkgegevens
Geolocatiegegevens
Deducties

*Zynga 'verkoopt' geen persoonlijke gegevens over onze spelers, in de zin waarin de meeste mensen die term begrijpen. We geven echter bepaalde externe reclamepartners toestemming om via onze games en websites informatie over klanten te vergaren met het doel relevantere advertenties te kunnen aanbieden, voor het meten van het effect en het analyseren van reclamecampagnes, en voor het opsporen en aangeven van frauduleus gedrag. Voor zover deze praktijk volgens de CCPA als 'verkopen' wordt beschouwd, kunt u hieronder de sectie 'Online advertenties' raadplegen voor meer informatie.

Aan wie we persoonlijke gegevens openbaar maken

Zoals wordt beschreven in de sectie Hoe wij informatie delen van ons privacybeleid, delen we persoonlijke gegevens binnen Zynga en diverse ontvangers voor zakelijke doeleinden.

Naast de categorieën ontvangers die worden gedefinieerd in de sectie Hoe wij informatie delen van ons privacybeleid, maken we persoonlijke gegevens openbaar aan, of geven we toegang tot persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Klantenservicemedewerkers
 • Kwaliteitsbewakingsmedewerkers
 • Cloudopslagproviders
 • Verwerkers van betalingen en auditgegevens
 • Veiligheidsmedewerkers en -serviceproviders
 • Socialemediadiensten
 • Reclame- en marketingpartners

Online advertenties

Bepaalde externe reclamepartners mogen de hierboven gedefinieerde categorieën persoonlijke gegevens verzamelen voor online advertentiedoeleinden. Deze advertentienetwerken, socialemediaondernemingen en andere externe bedrijven uit de reclamewereld kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks verzamelen van een browser of apparaat via cookies of vergelijkbare volgtechnologieën wanneer een klant onze websites bezoekt, onze apps gebruikt of een andere vorm van online interactie met ons heeft. Deze externe partijen gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • relevante advertenties op onze site, op andere websites of mobiele apps, of op andere apparaten die een consument zou kunnen gebruiken, te kunnen aanbieden;
 • content te personaliseren; en
 • andere reclamegerelateerde diensten uit te voeren, zoals rapportages, attributie, analyses en marktonderzoek.

Deze externe partijen kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen commerciële doeleinden conform hun eigen privacybeleid, zoals voor het verstrekken van deze informatie aan andere externe partijen, waaronder andere advertentienetwerken.

Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over hoe externe partijen cookies en gerelateerde technologieën gebruiken om automatisch informatie te vergaren op onze websites en andere online diensten, en de eventuele keuzes die u met betrekking tot die praktijken hebt.

Uw privacyrechten in Californië

Als inwoner van Californië kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld (behoudens bepaalde wettelijke beperkingen):

Het recht om te weten

U hebt het recht om te allen tijde, nadat wij uw identiteit hebben kunnen verifiëren, een of alle van de volgende gegevens op te vragen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld of openbaar gemaakt:

 • de specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld;
 • de categorieën persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld;
 • de categorieën bronnen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld;
 • de categorieën persoonlijke gegevens die we over u aan derden openbaar hebben gemaakt voor een zakelijk doel, en de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens openbaar zijn gemaakt;
 • de categorieën persoonlijke gegevens over u die we hebben verkocht, en de categorieën externe partijen aan wie deze gegevens zijn verkocht; en
 • de zakelijke of commerciële doelen voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke gegevens over u.
Het recht om verwijdering aan te vragen Behoudens bepaalde uitzonderingen hebt u het recht om de verwijdering aan te vragen van persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld.
Het recht om de verkoop van persoonlijke gegevens te weigeren

U hebt het recht om ons op te dragen nu of in de toekomst geen persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld te verkopen aan derden.

Als u jonger bent dan 16, hebt u het recht om toestemming te geven of een ouder of verzorger namens u toestemming te laten geven voor het verkopen van zulke gegevens.

Het recht op non-discriminatie

U hebt het recht niet te worden gediscrimineerd wegens het uitoefenen van een of meer van de hierboven beschreven rechten.

Houd u er echter rekening mee dat als de uitoefening van de hierboven beschreven rechten onze mogelijkheden om persoonlijke gegevens te verwerken beperkt (bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot verwijdering), we u niet langer onze producten of diensten kunnen aanbieden, of op dezelfde manier interacties met u kunnen hebben.

'Shine the Light' Inwoners van Californië die een vastgestelde zakelijke relatie met ons hebben, hebben het recht te weten hoe hun gegevens openbaar worden gemaakt aan derden voor hun directmarketingdoeleinden conform de Californische 'Shine the Light'-wet (Civ. Code § 1798.83).

Hoe u uw privacyrechten in Californië kunt uitoefenen

Het uitoefenen van uw recht om te weten of het recht op verwijdering

Voor het uitoefenen van uw recht om te weten en het recht op verwijdering kunt u een verzoek indienen door:

Voordat we uw aanvraag kunnen verwerken, moeten we uw identiteit verifiëren. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vereisen we doorgaans ofwel dat u zich kunt inloggen bij uw account ofwel dat er een afdoende overeenkomst is tussen de informatie die u ons verstrekt en de informatie die we over u in onze systemen hebben. Ook al proberen we de hoeveelheid persoonlijke gegevens te beperken die worden verzameld in verband met een aanvraag om het recht om te weten of het recht op verwijdering uit te oefenen met betrekking tot die persoonlijke gegevens die u hebt aangegeven op het formulier Aanvraag persoonlijke gegevens, is het bij bepaalde aanvragen voor ons noodzakelijk om extra persoonlijke gegevens van u te vragen. Verzoeken om het recht om te weten of het recht op verwijdering uit te oefenen kunnen we onder bepaalde omstandigheden afwijzen, met name wanneer we niet in staat zijn uw identiteit te verifiëren.

Het uitoefenen van het recht om de 'verkoop' van persoonlijke gegevens te weigeren

Tenzij u uw recht om de 'verkoop' van persoonlijke gegevens te weigeren hebt uitgeoefend, kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden 'verkopen', zoals die term is gedefinieerd onder het Californisch recht. De externe partijen aan wie we persoonlijke gegevens verkopen kunnen dergelijke persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden conform hun eigen privacyverklaringen, zoals voor het 'doorverkopen' van deze informatie aan andere externe partijen.

Voor het uitoefenen van uw recht om te weigeren kunt u een verzoek indienen door op de volgende link te klikken: https://privacy.zynga.com/portal/#/?page=ccpa&locale=nl

Verkoop mijn gegevens niet

U hoeft geen account bij ons aan te maken om uw recht om te weigeren uit te oefenen. We kunnen u echter wel vragen ons aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken aan de hand waarvan we u in onze dataset afdoende kunnen identificeren en de naleving van uw verzoek tot weigering kunnen verzekeren. We gebruiken persoonlijke gegevens die zijn verstrekt in een verzoek tot weigering uitsluitend voor het beoordelen van en voldoen aan het verzoek. Als u deze informatie niet wilt geven, kunnen we uw verzoek alleen verwerken voor zover we in staat zijn u te identificeren in onze datasystemen en u als geautoriseerd kunnen aanmerken om de informatie te ontvangen.

Zodra u een verzoek tot weigering hebt gedaan, kunt u nog van gedachten veranderen en op elk moment weer instemmen met de verkoop van uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen via privacy@zynga.com.

'Shine the Light'

Als u bericht van ons wilt ontvangen met een beschrijving van de categorieën persoonlijke gegevens die Zynga deelt met derden of met bij die derden aangesloten ondernemingen of diens directmarketingdoeleinden, en met een opgave van de naam en het adres van de externe partijen die dergelijke persoonlijke gegevens hebben ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan het adres uit de sectie Contactgegevens van ons bovenstaande Privacybeleid, waarbij u aangeeft een exemplaar te willen ontvangen van uw 'Shine the Light'-privacyerchtenverklaring voor Californië.

Minderjarigen onder de 16

We verkopen de persoonlijke gegevens niet van consumenten van wie we weten dat ze jonger dan 16 jaar oud zijn, tenzij we een machtiging hiertoe ontvangen (het 'recht om in te stemmen') van de minderjarige als die tussen de 13 en 16 jaar oud is, of van de ouder of verzorger van een minderjarige van jonger dan 13.

Gemachtigd vertegenwoordiger

Onder bepaalde omstandigheden is het toegestaan dat u met een gemachtigd vertegenwoordiger werkt voor het indienen van verzoeken namens u, mits (i) u afdoende kunt bewijzen dat de aanvrager een gemachtigd vertegenwoordiger is met schriftelijke toestemming om namens u te handelen (ii) u uw eigen identiteit bij ons kunt verifiëren.

Financiële prikkels

We kunnen een premie bieden in ruil voor het mogen bewaren of verkopen van persoonlijke gegevens:

 • In-game beloningen en geld: we bieden nominaal in-game geld en beloningen aan gebruikers wanneer ze aangeven in-game videoreclames te willen bekijken of hun Facebook-account koppelen. Wanneer een gebruiker ervoor kiest in-game geld en beloningen te ontvangen, gebruiken Zynga en onze reclamepartners de verzamelde gegevens om de gebruiker te kunnen voorzien van relevantere advertenties. Video- en andere relevante reclames ondersteunen mede de werking van de game. Een gebruiker kan ervoor kiezen geen in-game beloningen en geld te ontvangen door de in-game advertenties niet te bekijken of door diens Facebook-account los te koppelen via de gebruikersinstellingen van Facebook.

Updates

Van tijd tot tijd kunnen we deze kennisgeving voor Californië bijwerken. Wanneer we veranderingen aanbrengen in deze kennisgeving voor Californië, wijzigen we de datum bij 'Laatst bijgewerkt' aan het begin van deze kennisgeving. Als we substantiële veranderingen aanbrengen aan deze kennisgeving voor Californië, brengen we u hiervan op de hoogte door een e-mail te sturen aan uw geregistreerde e-mailadres, door op een prominente plaats een mededeling te posten in onze online diensten, of via andere relevante communicatiekanalen. Alle wijzigingen worden van kracht vanaf de datum van publicatie, tenzij in de kennisgeving anders is bepaald.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@zynga.com (klik op de link om een e-mail te sturen). Voor alle andere zaken kunt u contact opnemen met Zynga via onze klantenservicepagina