We are now part of the Take-Two group of companies. Our Privacy Policy will change on the 29th of June 2023. New Privacy Policy

Merknad for bosatte i California

Trer i kraft 18. desember 2019

Omfang til supplerende merknad

Denne ekstra merknaden for California («merknaden») supplerer informasjonen i våre retningslinjer om personvern og gjelder kun for privatpersoner som bor i staten California («forbruker» eller «deg»).

Denne merknaden inneholder ekstra informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, dele og ellers behandler personlig informasjon til innbyggere i staten California, enten online eller offline, innenfor omfanget til California Consumer Privacy Act of 2018 («CCPA»).

Så fremt ikke noe annet er eksplisitt oppgitt, vil alle uttrykkene i denne merknaden ha samme mening som definert i våre retningslinjer om personvern eller som ellers definert i CCPA.

Innsamling og bruk av personlig informasjon

Når vi bruker uttrykket «personlig informasjon» i denne merknaden, mener vi informasjon som identifiserer, forholder seg til, beskriver, er rimelig i stand til å bli assosiert med, eller med rimelighet kan være koblet, direkte eller indirekte, med en bestemt forbruker eller husholdning.

I løpet av de siste 12 månedene har vi samlet følgende om forbrukere til følgende formål.

Kategori med personlig informasjon Kategorier med kilder Kommersielt formål eller forretningsformål
Identifikatorer, som kontonavn, enhets-ID, e-postadresse, IP-adresse osv.
 • Spillere
 • Spilleres enheter
 • Datatjenester
 • Tjenestetilbydere
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Intern analyse og rapportering
 • Intern research
 • Kundestøtte
 • Drive vår virksomhet og våre spill
 • Spillmekanikker eller funksjonalitet
 • Legge til rette for spillernes sosiale interaksjoner
 • Feilsøke eksisterende tiltenkt funksjonalitet
 • Produktutvikling/-forbedring
 • Vedlikeholde og forbedre tjeneste
 • Gjennomgang av forbrukerinteraksjon og transaksjoner
 • Reklame
 • Direkte markedsføring (telefon, e-post osv.)
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Spilleroppkjøp
California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) som adresse, navn, telefonnummer.
 • Spillere
 • Spilleres enheter
 • Datatjenester
 • Tjenestetilbydere
 • Sosiale nettverk-tjenester
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Intern analyse og rapportering
 • Intern research
 • Kundestøtte
 • Drive våre virksomhet og våre spill
 • Spillmekanikker eller funksjonalitet
 • Legge til rette for spillernes sosiale interaksjoner
 • Feilsøke eksisterende tiltenkt funksjonalitet
 • Produktutvikling/-forbedring
 • Vedlikeholde og forbedre tjeneste
 • Gjennomgang av forbrukerinteraksjon og transaksjoner
 • Reklame
 • Direkte markedsføring (telefon, e-post osv.)
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Spilleroppkjøp
Beskyttede klassifiseringsegenskaper, som alder og kjønn.
 • Spillere
 • Spilleres enheter
 • Datatjenester
 • Tjenestetilbydere
 • Sosiale nettverk-tjenester
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Intern analyse og rapportering
 • Intern research
 • Kundestøtte
 • Drive våre virksomhet og våre spill
 • Spillmekanikker eller funksjonalitet
 • Legge til rette for spillernes sosiale interaksjoner
 • Feilsøke eksisterende tiltenkt funksjonalitet
 • Produktutvikling/-forbedring
 • Vedlikeholde og forbedre tjeneste
 • Gjennomgang av forbrukerinteraksjon og transaksjoner
 • Reklame
 • Direkte markedsføring (telefon, e-post osv.)
Kommersiell informasjon, for eksempel produkter eller tjenester som er kjøpt, innhentet, eller vurdert, eller annen innkjøps- eller forbrukshistorikk eller tendenser.
 • Spillere
 • Spilleres enheter
 • Datatjenester
 • Tjenestetilbydere
 • Sosiale nettverk-tjenester
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Intern analyse og rapportering
 • Intern research
 • Kundestøtte
 • Drive våre virksomhet og våre spill
 • Spillmekanikker eller funksjonalitet
 • Legge til rette for spillernes sosiale interaksjoner
 • Feilsøke eksisterende tiltenkt funksjonalitet
 • Produktutvikling/-forbedring
 • Vedlikeholde og forbedre tjeneste
 • Gjennomgang av forbrukerinteraksjon og transaksjoner
 • Reklame
 • Direkte markedsføring (telefon, e-post osv.)
 • Spilleroppkjøp
Internett-/nettverksinformasjon, for eksempel nettsted eller applikasjon eller nettleserhistorikk for reklame.
 • Spillere
 • Spilleres enheter
 • Datatjenester
 • Tjenestetilbydere
 • Analytiske tjenester
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Intern analyse og rapportering
 • Intern research
 • Kundestøtte
 • Drive våre virksomhet og våre spill
 • Spillmekanikker eller funksjonalitet
 • Legge til rette for spillernes sosiale interaksjoner
 • Feilsøke eksisterende tiltenkt funksjonalitet
 • Produktutvikling/-forbedring
 • Vedlikeholde og forbedre tjeneste
 • Gjennomgang av forbrukerinteraksjon og transaksjoner
 • Reklame
 • Direkte markedsføring (telefon, e-post osv.)
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
Geolokasjonsdata, IP-adresse, enhets delte plassering og plassering av Wi-Fi-tilkobling.
 • Spillere
 • Spilleres enheter
 • Datatjenester
 • Tjenestetilbydere
 • Spillere
 • Spilleres enheter
 • Datatjenester
 • Tjenestetilbydere
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Intern analyse og rapportering
 • Intern research
 • Kundestøtte
 • Drive våre virksomhet og våre spill
 • Spillmekanikker eller funksjonalitet
 • Legge til rette for spillernes sosiale interaksjoner
 • Feilsøke eksisterende tiltenkt funksjonalitet
 • Produktutvikling/-forbedring
 • Vedlikeholde og forbedre tjeneste
 • Gjennomgang av forbrukerinteraksjon og transaksjoner
 • Reklame
 • Direkte markedsføring (telefon, e-post osv.)
 • Spilleroppkjøp
Innblanding, som avledning av informasjon, data, antagelser eller konklusjoner fra noen av de ovennevnte kategoriene av personlig informasjon.
 • Spillere
 • Spilleres enheter
 • Datatjenester
 • Tjenestetilbydere
 • Sosiale nettverk-tjenester
 • Analytiske tjenester
 • Oppdage/beskytte mot sikkerhetshendelser
 • Intern analyse og rapportering
 • Intern research
 • Kundestøtte
 • Drive våre virksomhet og våre spill
 • Spillmekanikker eller funksjonalitet
 • Legge til rette for spillernes sosiale interaksjoner
 • Feilsøke eksisterende tiltenkt funksjonalitet
 • Produktutvikling/-forbedring
 • Vedlikeholde og forbedre tjeneste
 • Gjennomgang av forbrukerinteraksjon og transaksjoner
 • Reklame
 • Direkte markedsføring (telefon, e-post osv.)
 • Spilleroppkjøp

Deling av personlig informasjon

I løpet av de siste 12 månedene har vi delt følgende kategorier av personlig informasjon.

Kategori med personlig informasjon Deling for et forretningsformål Solgt*
Identifikatorer
California Customer Records <(Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
Beskyttede klassifiseringsegenskaper
Kommersiell informasjon
Internett-/nettverksinformasjon
Geolokasjonsdata
Innblanding

*Zynga «selger» ikke personlig informasjon om spillerne våre, på den måten som folk flest forstår det begrepet. Imidlertid tillater vi visse tredjeparts annonseringspartnere å samle informasjon om forbrukere gjennom våre spill og nettstedet vårt, for å vise annonser som er mer relevante, for måling og analyse av annonsekampanjer, og for registrering og rapportering av annonsesvindel. I den grad denne praksisen blir tolket til å utgjøre et «salg» under CCPA, ber vi deg lese delen vår om nettannonsering nedenfor for mer informasjon.

Med hvem vi deler personlig informasjon

Som beskrevet i delen Hvordan vi deler informasjon i retningslinjene om personvern, deler vi personlig informasjon innad i Zynga og med en rekke mottakere i forretningsformål.

I tillegg til kategoriene med mottakere identifisert i delen Hvordan vi deler informasjon i retningslinjene om personvern, deler vi personlig informasjon til, eller gir tilgang til personlig informasjon til, følgende kategorier med mottakere:

 • Kundestøtteleverandører
 • Leverandører av kvalitetssikring
 • Tilbydere av nettskylagring
 • Betalings- og revisjonsbehandlere
 • Sikkerhetsleverandører og tjenesteleverandører
 • Sosiale medier-tjenester
 • Annonserings- og markedsføringspartnere

Annonsering på nett

Vi lar visse tredjeparts annonseringspartnere samle inn kategoriene med personlig informasjon som er identifisert ovenfor for annonseringsformål på nett. Disse annonsenettverkene, sosiale medieselskapene og andre tredjepartsbedriftene i annonseøkosystemet kan samle inn personlig informasjon direkte fra en nettleser eller enhet gjennom informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologier når en forbruker besøker eller samhandler med våre nettsteder, bruker appene våre, eller på annen måte samhandler med oss på nettet. Disse tredjepartene bruker din personlige informasjon til å:

 • vise relevante annonser på nettstedet vårt, på andre nettsteder eller mobilapper, eller på andre enheter en forbruker kan bruke;
 • til å tilpasse innhold; og
 • til å utføre andre annonseringsrelaterte tjenester, som rapportering, attribusjon, analyser og markedsundersøkelser.

Disse tredjepartene kan bruke denne personlige informasjonen til sine egne kommersielle formål i samsvar med deres egne retningslinjer om personvern, som kan omfatte å gi denne informasjonen til ytterligere tredjeparter, inkludert andre annonsenettverk.

Se varselet vårt om informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan tredjeparter bruker informasjonskapsler og relatert teknologi til å samle inn informasjon automatisk på våre nettsteder og andre tjenester på nett, og valgene du kan ha i forhold til denne fremgangsmåten.

Dine personvernrettigheter i California

Som innbygger i California, kan du ha muligheten til å utøve følgende rettigheter i henhold til personlig informasjon om deg som vi har samlet inn (underlagt visse begrensninger i loven):

Retten til å vite

Du har rett til å be om hva som helst av følgende opplysninger relaterte til personlig informasjon vi har samlet om deg eller delt i løpet av de siste 12 månedene, etter at identiteten din er bekreftet:

 • De spesifikke delene med personlig informasjon vi har samlet inn om deg;
 • Kategoriene med personlig informasjon vi har samlet inn om deg;
 • Kategoriene med kilder til personlig informasjon vi har samlet inn om deg;
 • Kategoriene med personlig informasjon som vi har utlevert om deg til tredjepart i et forretningsformål, og kategoriene av mottakere som denne informasjonen ble delt med;
 • Kategoriene med personlig informasjon vi har solgt om deg, og kategoriene av tredjeparter som denne informasjonen ble solgt til; og
 • De forretningsmessige eller kommersielle formålene for innsamling eller salg av personlig informasjon om deg.
Retten til å be om sletting Du har rett til å be om sletting av personlig informasjon som vi har samlet inn fra deg, underlagt visse unntak.
Retten til å velge bort salg av personlig informasjon

Du har rett til å be oss ikke selge personlig informasjon vi har samlet om deg til tredjeparter nå eller i fremtiden.

Hvis du er under 16 år, har du rett til å melde deg inn, eller få foreldre eller foresatte til å melde deg inn på dine vegne, til slikt salg.

Retten til ikke å diskrimineres

Du har rett til ikke å motta diskriminerende behandling for å utøve rettighetene beskrevet ovenfor.

Vær imidlertid oppmerksom på at hvis utøvelsen av rettighetene beskrevet over begrenser vår evne til å behandle personlig informasjon (for eksempel ved en forespørsel om sletting), kan det hende at vi ikke lenger kan tilby deg våre produkter eller tjenester, eller at vi kan samhandle med deg på samme måte.

«Shine the Light» Innbyggere i California som har et etablert forretningsforhold med oss, har rett til å vite hvordan informasjonen deres blir gitt til tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål i henhold til Californias «Shine the Light»-lov (Civ. Code § 1798.83).

Hvordan utøve dine personvernrettigheter i California

For å utøve din rett til å vite eller rett til å slette

For å utøve din rett til å vite og rett til å slette, sender du inn en forespørsel ved å:

Vi må bekrefte identiteten din før vi kan behandle forespørselen din. For å bekrefte identiteten din, vil vi vanligvis enten kreve en vellykket innlogging på kontoen din eller tilstrekkelig samsvarende informasjon du gir oss med informasjonen vi har om deg i våre systemer. Selv om vi prøver å begrense den personlige informasjonen som samles inn i forbindelse med en forespørsel om å utøve retten til å vite og retten til å slette den personlige informasjonen som er identifisert på skjemaet om personlig data, kan visse forespørsler kreve at vi innhenter ytterligere personlig informasjon fra deg. Under visse omstendigheter kan vi avvise en forespørsel om å utøve retten til å vite og retten til å slette, spesielt når vi ikke kan bekrefte identiteten din.

For å utøve retten til å velge bort salg av personlig informasjon

Med mindre du har utnyttet din rett til å velge bort «salg» av personlig informasjon, kan vi «selge» personlig informasjon til tredjeparter, slik det uttrykket er definert i Californias lov. Tredjepartene som vi selger personlig informasjon til, kan bruke slik informasjon til sitt eget formål i samsvar med sine egne retningslinjer om personvern, som kan omfatte å «selge» denne informasjonen til ytterligere tredjeparter.

For å utøve retten din til å melde deg ut, ber vi deg sende inn en forespørsel ved å klikke på følgende kobling: https://privacy.zynga.com/portal/#/?page=ccpa&locale=nb

Ikke selg informasjonen min

Du trenger ikke å opprette en konto hos oss for å utøve din rett til å melde deg ut. Vi kan imidlertid be deg om å oppgi ytterligere personlig informasjon slik at vi kan identifisere deg på riktig måte i datasettet vårt og for å sjekke at forespørselen din blir innfridd. Vi vil kun bruke personlig informasjon gitt i en slike forespørsel om å melde seg ut til å gjennomgå og etterkomme forespørselen. Hvis du velger å ikke gi denne informasjonen, kan det hende at vi bare kan behandle forespørselen din i den grad vi er i stand til å identifisere deg i våre datasystemer og autentisere deg som autorisert til å motta informasjonen.

Når du har sendt inn en forespørsel om å melde deg ut, kan du når som helst ombestemme deg og melde deg inn igjen for salg av personlig informasjon, noe du gjør ved å kontakte oss på privacy@zynga.com.

«Shine the Light»

For å be oss om et varsel som beskriver hvilke kategorier av personlig informasjon Zynga deler med tredjeparter eller tilknyttede selskaper for disse tredjepartene eller tilknyttede selskaper direkte markedsføringsformål, og identifiserer navnet og adressen til tredjepartene som mottok slik personlig informasjon, vennligst send en skriftlig forespørsel til adressen som er oppgitt i Kontaktinformasjon-delen i retningslinjene om personvern ovenfor, og spesifiser at du vil ha en kopi av «Shine the Light» California Privacy Rights Notice.

Mindreårige under 16 år

Vi selger ikke personlig informasjon til forbrukere vi vet er under 16 år, med mindre vi får bekreftende autorisasjon («Rett til å melde deg inn») fra enten den mindreårige som er mellom 13 og 16 år, eller foreldre eller foresatt for mindreårig under 13 år.

Autorisert agent

Under visse omstendigheter har du lov til å bruke en autorisert agent til å sende inn forespørsler på dine vegne der (i) du fremskaffer tilstrekkelig bevis til å vise at forespørselen er en autorisert agent med skriftlig tillatelse til å opptre på dine vegne, og (ii) du har bekreftet din egen identitet hos oss.

Økonomiske insentiver

Vi kan tilby insentiver i bytte mot oppbevaring eller salg av personlig informasjon:

 • Belønning i spillet og valuta: Vi tilbyr nominell valuta i spillet og belønninger til brukerne når de velger å se videoannonser i spillet eller koble til Facebook-kontoen sin. Når en bruker velger å motta valutaen i spillet og belønningene, bruker Zynga og dets annonsepartnere informasjonen som er samlet inn til å gi brukeren mer relevante annonser. Video og andre relevante annonser er med på å støtte spillets drift. En bruker kan velge å ikke motta belønninger og valuta i spillet ved å velge å ikke se reklame i spillet eller ved å koble fra sin Facebook-konto gjennom Facebooks brukerinnstillinger.

Oppdateringer

Vi kan oppdatere denne merknaden om CA fra tid til annen. Når vi gjør endringer i denne CA-merknaden, vil vi endre datoen i «Sist oppdatert» i begynnelsen av denne CA-merknaden. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne CA-merknaden, vil vi varsle deg via e-post til din registrerte e-postadresse, ved fremtredende innlegg på våre tjenester på nett, eller gjennom andre relevante kommunikasjonskanaler. Alle endringer trer i kraft fra datoen for publiseringen, med mindre annet er oppgitt i varselet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer angående våre retningslinjer om personvern og praksis for personvern, er det bare å sende en e-post til privacy@zynga.com (kobling sender e-post). For alle andre saker, vennligst kontakt Zynga via kundestøttesiden vår