Våre juridiske vilkår endres den 28. februar 2024. VILKÅR FOR BRUK

Vilkår for bruk

Trer i kraft 16. juni 2022
Sist endret 16. juni 2022

[Sammendrag av nylige endringer]

VIKTIG MERKNAD: FOR ALLE AMERIKANSKE OG KANADISKE SPILLERE, SOM BESKREVET NEDENFOR, MÅ UENIGHETER MELLOM DEG OG ZYNGA LØSES MED BINDENDE VOLDGIFT, SÅFREMT IKKE UNNTAK GJELDER. SOM BESKREVET NEDENFOR HAR DU RETT TIL Å VELGE BORT AVTALEN OM KONFLIKTLØSNING I EN BEGRENSET TIDSPERIODE.
Gå til paragraf 15 for mer informasjon (avtale om voldgift og avkall på mulighet for gruppesøksmål).

Zyngas oppdrag er å knytte verden sammen gjennom spill. Vi tilbyr morsomme, sosiale underholdningsopplevelser til personer rundt omkring i verden.

Les disse vilkårene for bruk før du tar i bruk Zyngas tjenester. Disse vilkårene for bruk inneholder vilkårene som gjelder når du bruker tjenestene våre (beskrevet nedenfor). Når du bruker tjenestene våre, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene, må du ikke bruke tjenestene våre. Utenom disse vilkårene for bruk publiserer vi også retningslinjer om personvern. Vi oppfordrer deg til å lese dem for å forstå hvordan Zynga kan behandle personopplysningene dine.

«Zynga», «vi», «våre», eller «oss» i disse vilkårene for bruk betyr Zynga Inc. og Zynga Entities. Zynga Inc. er situert på 1200 Park Place San Mateo, CA 94403. I alle tilfeller inkluderer «Zynga», «vi», «vår», «våre» eller «oss» agenter, konsulenter, ansatte, ledere og direktører.

1. Definisjoner

«Konto» betyr en konto du oppretter når du skal benytte deg av tjenestene.

«Regler for spillsamfunnet» betyr regler for oppførsel som styrer samhandlingen din med våre tjenester og andre spillere. Du finner disse reglene her.

«Vilkår for funksjoner» betyr andre regler knyttet til spesifikke tjenester, for eksempel plattformer og API-er, apper for mobile enheter, forum, konkurranser, abonnementer eller lojalitetsprogrammer som vi kan publisere, som gjelder for din bruk av disse spesifikke tjenestene og oppgir å være en del av disse vilkårene.

«Tilbud» betyr spesielle programmer, inkludert tilbud, ekskursjoner og spesielle gaver, både digitale og taktile, som Zynga kan tilby fra tid til annen til bestemte kvalifiserte spillere.

«Tjenester» betyr våre spill, våre produkter, våre tjenester, vårt innhold, Zynga.com og/eller andre domener eller nettsteder som drives av Zynga.

«Vilkår for bruk» eller «vilkår» betyr disse vilkårene for tjenesten.

«Brukerinnhold» betyr all data som du laster opp, sender, skaper eller genererer på eller gjennom tjenestene. Dette inkluderer ting som profilbildet ditt, tekst du skriver eller videochat i spillet, kunst du lager i spillet, og annet innhold laget eller designet av deg.

«Virtuelle gjenstander» betyr (a) virtuell valuta, inkludert, uten begrensning, virtuelle mynter, penger, polletter eller poeng, alt for bruk i tjenestene, og (b) virtuelle gjenstander i spillet.

«Zynga Entities» betyr Zyngas datterselskaper, delt foretak og andre bedriftsenheter kontrollert av Zynga samt deres agenter, konsulenter, ansatte, tjenestemenn og styremedlemmer.

«Zynga Corporate Family» betyr Zynga Entities og Zyngas morselskap.

«Zynga-partnere» refererer til Zynga Entities pluss Zynga og Zynga Entities’ tredjeparts innholdsleverandører, distributører, lisensinnehavere og lisensgivere.

2. ENDRINGER AV DISSE VILKÅRENE

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av vilkårene, reglene for spillsamfunnet eller vilkårene for funksjoner når som helst. Dette gjøres ved å legge inn de endrede vilkårene, reglene for spillsamfunnet eller vilkårene for funksjoner på våre nettsteder eller i tjenestene (for eksempel gjennom varsler i spillene). Vi kan gi ytterligere varsel, for eksempel en e-postmelding eller meldinger i tjenestene, om eventuelle vesentlige endringer. Med mindre annet er oppgitt, trer endringer i kraft når de legges ut. Nye versjoner av vilkårene, reglene for spillsamfunnet og vilkårene for funksjoner, og alle andre retningslinjer, koder eller regler, får du tilgang til på www.zynga.com eller i selve tjenesten. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter at endringene er lagt ut, godtar du at endringene gjelder for din fortsatte bruk av tjenestene.

Du kan ikke gjøre endringer i vilkårene, reglene for spillsamfunnet eller vilkårene for funksjoner såfremt ikke både du og Zynga skriver under på en slik skriftlig endring.

Hvis du har en tvist med Zynga, gjelder versjonen av vilkårene, reglene for spillsamfunnet og vilkårene for funksjoner da Zynga mottok faktisk varsel om tvisten, for en slik tvist.

Hvis vilkårene inneholder bestemmelser eller informasjon som er i konflikt med andre av Zyngas vilkår eller retningslinjer, er det disse vilkårene som skal gjelde.

3. KONTOINFORMASJON OG SIKKERHET

For at du skal kunne bruke tjenestene våre, kan vi be deg om å opprette en konto og velge et passord og/eller gi oss visse personlige opplysninger, som kan inkludere navn, fødselsdato, e-postadresse og i noen tilfeller betalingsinformasjon.

Du er ansvarlig for å ivareta sikkerheten til kontoen din. Ikke del kontoinformasjonen din med andre eller la andre få tilgang til eller bruke kontoen din. Vi behandler alle handlinger som utføres med kontoen din som utført av deg. Du godtar derfor ansvar for alle handlinger som gjøres ved bruk av kontoen din, uansett om handlingene er autorisert av deg, inkludert kjøp gjort med et hvilket som helst betalingsinstrument (for eksempel betalingskort eller PayPal), og du forstår at du kan holdes ansvarlig for tap som påføres oss eller enhver annen bruker av tjenestene som er forårsaket av noen andre som bruker kontoen din.

Hvis du blir oppmerksom på faktisk eller mistenkt tap, tyveri, bedrageri eller uautorisert bruk av kontoen eller kontoens passordet, må du fortelle oss det umiddelbart.

4. BRUK AV TJENESTENE VÅRE

Disse kan bruke tjenestene våre: Vi er selvfølgelig glade for enhver person som ønsker å spille spillene våre, men det er noen grenser for hvem som kan bruke tjenestene våre.

Du kan ikke bruke tjenestene våre hvis:

 • Du ikke kan inngå en bindende kontrakt med Zynga.
 • Du er et «barn» som betyr at du er (a) under 13 år gammel, eller hvis eldre, (b) mellom 13 og 18 år gammel, men ikke gammel nok til at du kan gi gyldig samtykke til behandling av personopplysningene under gjeldende lover for data og personvern, med mindre en versjon av Zyngas tjenester er laget bestemt for barn, slik gjeldende regler for data og personvern tillater.
 • Du har ikke lov til å motta produkter, inkludert tjenester eller programvare, fra USA hvis du for eksempel befinner deg i et land som USA har en embargo mot eller du er på US Treasury Departments liste over Specially Designated Nationals.
 • Du er en dømt sexforbryter.
 • Du har tidligere blitt utestengt fra å spille Zyngas spill eller bruke Zyngas tjenester, så fremt ikke Zynga har reversert denne utestengelsen, etter eget skjønn.

Hvis du er under 18 år, eller under myndighetsalderen der du befinner deg, bekrefter du at din juridiske verge har vurdert og godkjent disse vilkårene.

Ekstra viktige regler og vilkår:

Hvis du bruker tjenestene våre, må du følge Zyngas regler for spillsamfunnet og alle andre vilkår for funksjoner, som kan være gjeldende. Disse ekstra reglene og vilkårene gjelder i tillegg til disse vilkårene og er viktige. Vennligst les dem. Hvis du bruker tjenestene via et sosialt nettverk, for eksempel Facebook, eller laster ned tjenestene fra en annen plattform, for eksempel Apple eller Google, må du også overholde tredjepartenes tjenestevilkår/bruksvilkår samt disse vilkårene.

Tilgang til tjenestene våre:

For å få tilgang til eller spille våre spill, eller opprette en konto hos oss, trenger du kanskje en konto hos et sosialt nettverk, som Facebook. Hvis du bruker våre mobile tjenester, kan du måtte ha en konto hos firmaet som tilbyr mobilappen, eksempelvis en Apple iTunes-konto. Du må kanskje oppdatere tredjeparters programvare fra tid til annen, for å motta tjenestene og spille Zyngas spill.

Vi tilbyr spillene og andre tjenester. Du må ha utstyret (datamaskin, telefon, nettbrett osv.) og betale prisen det koster å bruke Internett og handle i app-butikker samt for data- og/eller mobilbruk for å laste ned og bruke tjenestene.

Endringer av tjenesten og begrensninger:

Tjenestene våre utvikler seg, og vi kan kreve at du godtar eller anerkjenner oppdateringer av tjenestene samt vilkårene, reglene for spillsamfunnet, vilkårene for funksjoner, Zyngas retningslinjer om personvern eller andre retningslinjer. Fra tid til annen kan vi kreve at du oppdaterer spillet eller programvaren din for å fortsette å bruke tjenestene våre. Vi kan utføre disse oppdateringene eksternt, inkludert for Zynga-programvare som ligger på datamaskinen eller mobilenheten din, uten å varsle deg.

Zynga forbeholder seg retten til å slutte å tilby og/eller støtte tjenestene, et bestemt spill eller en del av tjenestene til enhver tid, enten permanent eller midlertidig, og da vil din rett til å bruke tjenestene, eller en del av dem, automatisk bli avsluttet eller suspendert. Hvis det skjer, er ikke Zynga pålagt å gi refusjon, fordeler eller annen kompensasjon til deg i forbindelse med utgåtte elementer av tjenestene eller for virtuelle gjenstander som tidligere er opptjent eller kjøpt, med mindre loven krever noe annet.

ZYNGA KAN, ETTER EGET SKJØNN, BEGRENSE, SUSPENDERE, TERMINERE, ENDRE ELLER SLETTE KONTOER ELLER TILGANG TIL TJENESTENE ELLER NOEN DEL AV DEM; FORBY TILGANG TIL SPILLENE VÅRE, SIDER OG INNHOLDET PÅ DEM, TJENESTER OG VERKTØY; ELLER FORSINKE ELLER FJERNE OPPBEVART INNHOLD. ZYNGA HAR INGEN FORPLIKTELSE TIL Å KOMPENSERE DEG FOR EVENTUELLE TAP.

Sletting av kontoen din:

Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene våre samt be om at vi sletter kontoen din. Du kan besøke Zyngas portal for dataforespørsel eller kontakte oss på kundestøtte for å be om at vi sletter kontoen din. Med mindre loven krever noe annet, er vi ikke pålagt å gi refusjon, fordeler eller annen kompensasjon hvis du ber om å få kontoen din slettet.

5. EIERSKAP; BEGRENSET LISENS

Spill og tjenester:

Tjenestene består av verker som eies eller er lisensiert av Zynga Entities, og de er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerker og patent, og andre verdensomspennende lover om immaterielle rettigheter og andre gjeldende lover, regler eller forskrifter. Vi har enerett på alle slike rettigheter. Disse vilkårene gir ikke deg eller noen annen part noen rett, eierskap eller interesse i tjenestene eller noe innhold i tjenestene.

Så lenge du overholder disse vilkårene og eventuelle andre regler, inkludert reglene for spillsamfunnet og vilkårene for funksjoner, kan du bruke tjenestene i samsvar med disse vilkårene til ditt eget underholdningsformål, så fremt det ikke er i kommersiell sammenheng. Du samtykker i at du ikke vil bruke tjenestene til andre formål, og du er enig i at Zynga ikke har noe ansvar ovenfor deg i forbindelse med skade eller tap som følge av uautorisert bruk av tjenestene.

Hvis du bryter disse vilkårene eller noen av våre andre vilkår som gjelder for deg, kan vi iverksette tiltak mot deg, som blant annet omfatter oppsigelse av kontoen din. I tillegg kan det hende du bryter loven, inkludert brudd på Zyngas immaterielle rettigheter. ALLE FORSØK AV DEG PÅ Å AVBRYTE ELLER FORSTYRRE TJENESTENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DET Å UNDERGRAVE ELLER MANIPULERE DEN LEGITIME DRIFTEN AV HVILKET SOM HELST ZYNGA-SPILL, ER ET BRUDD PÅ ZYNGAS RETNINGSLINJER OG KAN VÆRE ET BRUDD ELLER EN OVERTREDELSE AV STRAFFELOVEN ELLER SIVILE LOVER.

Din konto og virtuelle gjenstander:

Uavhengig av eventuelle andre utsagn i disse vilkårene, reglene for spillsamfunnet eller vilkårene for funksjoner som gjelder for funksjoner du velger å bruke, eier du ikke noen konto du oppretter på våre tjenester, inkludert i våre spill, og kontoen din er ikke din eiendom. På samme måte eier du ikke noen virtuelle elementer som du har skaffet gjennom tjenestene våre, uansett om du «tjente» de virtuelle elementene eller «kjøpte» dem. Kontoen din og alle virtuelle gjenstander tilknyttet den eies av Zynga. Zynga gir deg en begrenset lisens og rett til å bruke kontoen og de virtuelle elementene tilknyttet den mens vi tilbyr tjenestene.

FOR Å UNNGÅ Å OPPBEVARE DATA SOM IKKE LENGER TRENGS OG/ELLER FOR Å FORBEDRE TJENESTENE VÅRE, KAN VI SLETTE ELLER TERMINERE KONTOER SOM HAR VÆRT INAKTIVE (IKKE LOGGET INN PÅ) I 180 DAGER.

Du har ikke lov til å overføre virtuelle elementer utenfor tjenestene (for eksempel i den «virkelige verden»), eksempelvis ved å selge, gi bort eller kjøpe dem. Vi anser ikke disse overføringene som legitime. Du har ikke lov til å viderelisensiere, handle, selge, eller forsøke å selge, virtuelle gjenstander for «ekte» penger, eller bytte virtuelle elementer mot noe verdi utenfor et spill. Enhver slik overføring eller slikt forsøk på overføring er forbudt og ugyldig, og det fører til at vi terminerer kontoen din.

Brukerinnhold:

Hvis du legger ut, publiserer, overfører eller laster opp brukerinnhold til tjenestene, godtar du at det vil være:

 1. nøyaktig beskrevet;
 2. ikke konfidensielt;
 3. i samsvar med lovverket;
 4. ikke i strid med restriksjoner i kontrakter eller andre parters rettigheter, og at du har tillatelse til å bruke brukerinnholdet fra en annen part hvis personlige opplysninger, annen informasjon eller immaterielle rettigheter er en del av brukerinnholdet;
 5. uten virus, annonseprogrammer, spionprogramvare, ormer eller annen ondsinnet kode;
 6. i samsvar med våre regler for spillsamfunnet.

Du er ene og alene ansvarlig for å sikre og sikkerhetskopiere innholdet ditt.

Alt brukerinnhold som du legger ut, publiserer eller overfører blir vurdert som ikke å være beskyttet eller konfidensielt. Du beholder alle eierskapsrettighetene til brukerinnholdet ditt, såfremt loven tillater det. Men du gir Zynga en evigvarende og ugjenkallelig (unntatt som angitt nedenfor), verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, distribuere, utarbeide avledede verk av, vise og stille ut brukerinnholdet ditt, og eventuelle modifiserte og avledede verk derav, i forbindelse med tjenestene, inkludert i markedsføring og kampanjer. I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lover, frasier du deg alle moralske rettigheter du måtte ha i brukerinnhold (som retten til å bli identifisert som forfatter av brukerinnholdet eller retten til å motsette deg en viss bruk av dette brukerinnholdet).

Vi har rett til å fjerne hele eller deler av brukerinnholdet ditt hvis det, etter vår mening, ikke overholder disse vilkårene, reglene for spillsamfunnet eller andre gjeldende vilkår for funksjoner. Vi har også rett til å avsløre identiteten din til tredjeparter som hevder at brukerinnholdet ditt utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv. Vi oppgir også brukerinnholdet ditt til andre tredjeparter eller myndighetsorganer når vi er pålagt av loven å gjøre det.

Zyngas lisens til brukerinnholdet ditt avsluttes når du ber om sletting av kontoen din (noe du gjør ved å sende inn en forespørsel gjennom portalen for forespørsler om personlig data eller kontakte oss på kundestøtte), med følgende unntak:

 1. Brukerinnhold sendt inn som svar på Zynga-kampanjer, som er underlagt vilkår for funksjoner eller andre vilkår for kampanjen;
 2. Brukerinnhold enten delt med andre, som de ikke har slettet, eller allerede brukt offentlig som tillatt under disse vilkårene; og
 3. Brukerinnhold underlagt en separat lisens med Zynga, som vil være underlagt vilkårene for slik lisens.

Hvis du ber om sletting av brukerinnholdet ditt, tar vi rimelige skritt for å fjerne brukerinnholdet fra aktiv bruk, noe som kan inkludere undertrykkelse av brukerinnholdet ditt i våre systemer. Brukerinnholdet kan imidlertid bli værende i våre systemer, inkludert i sikkerhetskopier. Vi kan også beholde kopier av brukerinnhold, hvis vi med rimelighet mener at det er lovlig.

Når du legger ut, publiserer eller overfører dine observasjoner og kommentarer til tjenestene, for eksempel i forum, blogger og via chat-funksjoner, kan vi ikke garantere at andre spillere ikke vil bruke ideene og informasjonen du deler. Hvis du har en idé eller informasjon som du vil holde hemmelig og/eller ikke vil at andre skal bruke, må du ikke legge ut informasjonen. ZYNGA ER IKKE ANSVARLIG FOR ANDRE PERSONERS BRUK ELLER ANSKAFFELSE AV INNHOLD ELLER INFORMASJON DU LEGGER UT, PUBLISERER ELLER OVERFØRER I FORUM, BLOGGER ELLER CHAT-ROM.

6. Overvåking av bruk av tjenester og brukerinnhold

Vi har ingen forpliktelse til å overvåke tjenestene for upassende eller ulovlig brukerinnhold, eller til å følge med på oppførselen til andre spillere, og vi tar ikke noe ansvar for slik oppførsel. Vi er heller ikke ansvarlige for informasjon, materialer, produkter eller tjenester som tilbys av andre spillere (for eksempel i deres profiler) og brukerinnhold som ikke er godkjent av oss. Ved å bruke tjenestene våre forstår du at du kan utsettes for oppførsel som du kan finne støtende eller upassende på annen måte. Vi støtter ikke noe brukerinnhold publisert på tjenesten, og vi kan heller ikke garantere at det er ærlig eller nøyaktig i gjengivelsen. Men hvis noen bryter disse vilkårene eller misbruker tjenestene, ber vi deg gi oss beskjed ved hjelp av koblingen «Rapporter misbruk», som du finner i tjenestene, eller kontakt kundestøtten vår. (Ved brudd på reglene for Empires & Puzzles, ber vi deg kontakte oss via https://support.smallgiantgames.com/). For spørsmål/forespørsler om Puzzle Combat, ber vi deg kontakte oss via https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/).

Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke tjenestene, har vi rett til, etter eget skjønn, å overvåke, registrere eller lagre samhandlingene dine med tjenestene, eller kommunikasjonen din med Zynga eller annen spiller når du bruker tjenestene (inkludert, uten begrensning, kommunikasjon din gjennom tekst eller videochat i spillet) i henhold til gjeldende lover for personvern. Vi kan også, etter eget skjønn, velge å endre, nekte å legge inn, eller fjerne brukerinnhold eller annet materiale som vi, etter eget skjønn, anser som upassende. Hvis vi fastslår at kommunikasjonen eller brukerinnholdet ditt bryter disse vilkårene, vilkårene for funksjoner eller reglene for spillsamfunnet, har vi rett til, etter eget skjønn og uten varsel, å deaktivere muligheten din til å legge inn brukerinnhold eller kommunisere med andre spillere, eller vi kan avslutte tilgangen din til tjenestene helt.

7. DINE SAMHANDLINGER MED ANDRE SPILLERE

Du er ansvarlig for dine samhandlinger med andre spillere. Hvis du har problemer med en annen spiller, er vi ikke pålagt å involvere oss, men vi har mulighet til å gjøre det.

Hvis du har tvist med en annen spiller, frigir du Zynga, Zynga Entities og Zyngas morselskap og alle Zynga Entities’ tredjeparts innholdsleverandører, distributører, lisensinnehavere og lisensgivere fra ansvar, krav, krav og/eller erstatningsansvar (faktisk eller indirekte) av enhver type og natur, uansett kjent eller ukjent, som skyldes denne tvisten eller er knyttet til denne tvisten. Dette inkluderer erstatning for driftstap, goodwill, bruk og/eller data. Dette gjelder ikke brukere som befinner seg i EØS eller i Brasil. Hvis du befinner deg i EØS eller i Brasil, er ansvaret ditt overfor Zynga det ansvaret som fremgår av loven som gjelder i landet du bor i.

Som en del av tjenestene, kan vi tilby deg muligheten til å spille med vennene dine eller andre motstandere som passer for deg. For å sørge for at du alltid har tilgjengelige motstandere på riktig ferdighetsnivå, vil noen av disse motstanderne vi finner for deg, være automatisk genererte spillere som ser ut som og spiller som ekte personer.

Hvis du bor i California, frasier du deg California Civil Code seksjon 1542, som sier: «En generell avståelse gjelder ikke for krav der kreditoren ikke vet om eller mistenker å finnes i hans eller hennes favør ved avståelsen, som hvis kjent av ham eller henne må ha materielt påvirket forliket med skyldneren.»

Vi kan tillate deg å bruke tjenestene til å sende SMS- eller MMS-tekstmeldinger til vennene dine, familie eller andre kontakter. Du er ikke pålagt å sende slike tekstmeldinger, du er alene ansvarlig for dem, og du forstår at den vanlige kostnaden for tekstmeldinger og data kan gjøre seg gjeldende, basert på mobilabonnementet ditt. Du forstår også at Zynga ikke kontrollerer mottakerne, innholdet eller tidspunktet for disse tekstmeldingene. Hvis du velger å sende tekstmeldinger gjennom tjenestene, bekrefter og garanterer du ovenfor oss at mottakerne av tekstmeldingene har samtykket til å motta tekstmeldingene.

8. BETALINGSVILKÅR

Vi tilbyr en tjeneste i form av tilgang til spill, virtuelle gjenstander og våre andre tjenester. I tjenestene kan du bruke penger fra den «virkelige verden» til å skaffe en begrenset lisens og retten til å bruke virtuelle gjenstander og/eller andre varer eller tjenester.

Slik fungerer det:

Du får en begrenset lisens og rett til å bruke virtuelle gjenstander ved å besøke kjøpssiden i et av spillene eller en av tjenestene våre, og der gi en godkjenning for betaling gjennom plattformen som du spiller på (for eksempel Facebook, Apple eller Google).

Når du foretar et kjøp på Zyngagames.com, zyngapoker.com, gotslotscasino.znyga.com eller noe annet Zynga-eid nettsted, vil betalingssiden gi deg beskjed om hvilken betalingsmåte du kan bruke til å betale når du foretar kjøpet. Prisen på produktet vil være prisen oppgitt på bestillingssiden når du legger inn bestillingen. Når kjøpet er fullført, kan vi sende deg en bekreftende e-post som vil inneholde detaljer om tingene du har bestilt. Sjekk at detaljene i bekreftelsesmeldingen er korrekte så raskt som mulig, og ta vare på en kopi av meldingen. Zynga registrerer alle Zyngagames.com-transaksjoner, for å håndtere eventuelle fremtidige spørsmål om transaksjoner.

Når du kjøper virtuelle gjenstander i våre spill på andre plattformer, som Facebook, Apple eller Google, er Zynga ikke en del av transaksjonen. I disse tilfellene styres kjøpet ditt av betalingsbetingelsene til tredjepartens plattform. Les gjennom plattformens tjenestevilkår for mer informasjon. Du kan også kontakte faktureringsstøtteteamet vårt, som beskrevet nedenfor, for spørsmål om tilbakebetaling av kjøp gjort via Facebook eller Google.

For virtuelle gjenstander representerer bestillingen din et tilbud til oss om å få en begrenset lisens og rett til å bruke relevant(e) tjeneste(r) eller virtuell(e) gjenstand(er). Dette tilbudet aksepteres av oss når vi tar i mot betalingen. På dette tidspunktet begynner den begrensede lisensen å gjelde.

For bestillinger om å få en begrenset lisens og rett til å bruke virtuelle gjenstander, vil du ved å klikke på kjøps-/bestillingsknappen i kjøpsvinduet eller siden:

 1. godta at vi gir deg den virtuelle gjenstanden så fort vi har akseptert bestillingen din; og
 2. hvis du bor i Den europeiske union («EU»), bekrefter du at du derfor ikke lenger har rett til å angre på kjøpet ditt i henhold til EUs Consumer Rights Directive (som implementert av loven i landet du befinner deg) når vi starter å levere den virtuelle gjenstanden.

Du forstår at selv om du kan «tjene» eller «kjøpe» virtuelle gjenstander i tjenestene våre, vil du juridisk sett ikke «eie» de virtuelle gjenstandene. I tillegg refererer ikke antallet med virtuelle gjenstander til noen kredittbalanse av ekte valuta eller tilsvarende. Eventuell «virtuell valuta»-saldo som vises i kontoen din, utgjør ikke en saldo i den virkelige verden eller reflekterer noen lagret verdi, men er i stedet en måling av omfanget av den begrensede lisensen din.

ALLE SALG ER ENDELIGE: DU ANERKJENNER AT ZYNGA IKKE ER PÅLAGT Å GI REFUSJON, UANSETT GRUNN, OG AT DU IKKE VIL MOTTA PENGER ELLER ANNEN KOMPENSASJON FOR UBRUKTE VIRTUELLE GJENSTANDER NÅR EN KONTO STENGES, ENTEN SLIK STENGING VAR FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG, ELLER OM DU HAR FORETATT EN BETALING GJENNOM ZYNGAGAMES.COM ELLER EN ANNEN PLATTFORM, SOM APPLE, GOOGLE, FACEBOOK ELLER ANDRE NETTSTEDER ELLER PLATTFORMER HVOR VI TILBYR VÅRE TJENESTER.

KJØP FOR Å SKAFFE EN BEGRENSET LISENS OG RETTEN TIL Å BRUKE VIRTUELLE GJENSTANDER REFUNDERES IKKE, I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN.

Ekstra betalingsvilkår:

Du samtykker i å betale alle avgifter og skatter som du eller noen som bruker en konto registrert på deg, pådrar seg. Zynga kan endre prisen for varene og tjenestene den lisensierer til deg gjennom tjenestene når som helst.

Abonnementer er også underlagt våre ekstra abonnementsvilkår.

Faktureringsstøtte:

For faktureringsstøtte kan du kontakte oss via kundestøtten eller ved å ringe fakturastøtteteamet på 1-800-762-2530 (Nord-Amerika) eller landskoden din + 80011551398 (alle andre land). Vær oppmerksom på at telefonstøtte for faktureringsrelaterte problemer og spørsmål kun er tilgjengelig på engelsk. Disse telefonnumrene er KUN for faktureringsrelaterte problemer og spørsmål. Personene som besvarer telefonen på disse telefonnumrene vil IKKE kunne hjelpe deg med tekniske problemer, spilling eller spørsmål om kjøp i spillet. For hjelp med ting som ikke har med fakturering å gjøre, må du ta kontakt med kundestøtten vår.

9. Kampanjer og tilbud

Fra tid til annen kan vi tilby kampanjer i begrensede perioder. Vennligst gå gjennom de offisielle reglene eller vilkårene for funksjoner (hvis noen) tilknyttet en kampanje. De vil gjelde i tillegg til disse vilkårene.

I tillegg, fra tid til annen, kan vi markedsføre tilbud. Vi er ikke pålagt å gi, og du er ikke pålagt å akseptere, noe tilbud. Tilbudene kan ikke overføres, innløses eller byttes mot andre verdier, unntatt etter vårt eget skjønn. Hvis du aksepterer et tilbud, må du kanskje signere en erklæring på at du kvalifiserer for tilbudet og en ansvarsfraskrivelse, og muligens andre papirer, for å motta tilbudet. Noen tilbud vil være underlagt skatter og andre avgifter, reiser eller aktiviteter utenfor den virtuelle verden, som alle vil bli opplyst om før du godtar tilbudet. Hvis du godtar et tilbud, påtar du deg alt ansvar knyttet til tilbudet.

10. REKLAME FRA TREDJEPARTER

Noen ganger gir vi koblinger i våre spill eller tjenestene til nettstedene til andre tredjepartsfirmaer eller til selskaper som inviterer deg til å delta i et kampanjetilbud og tilbyr deg noen av tjenestenes funksjoner eller oppgradering (som valuta i spillet) i bytte. Eventuell kostnad eller forpliktelse du påtar deg i forbindelse med disse andre selskapene, er ditt ansvar.

Vi er ikke ansvarlige for noe tredjeparts nettsted som vi kobler til i våre tjenester, og en slik kobling betyr ikke at vi støtter eller godkjenner nettstedet det kobles til eller annen informasjon du får fra det. Vi er ikke ansvarlige for noen krav relatert til innhold, varer og/eller tjenester fra tredjeparter.

Vær også oppmerksom på at de tilknyttede tredjepartssidene ikke er under vår kontroll, og at de kan samle inn data eller be deg om å gi dem personlig eller annen informasjon, eller de kan automatisk samle inn opplysninger fra deg. Når du bruker disse nettstedene og tjenestene til tredjeparter, kan det hende tredjepartsselskapet ber om tillatelse til å få tilgang til informasjon og innhold. Vi er ikke ansvarlige for disse selskapenes innhold, forretningspraksis eller retningslinjer for personvern, eller for hvordan de samler inn, bruker eller deler informasjonen de får fra deg.

11. MERKNADER/KLAGER OM OPPHAVSRETT

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og ber om at du også gjør det. Vi responderer på varsler om påstått brudd på opphavsretten som er i samsvar med US Digital Millennium Copyright Act («DMCA»), E-Commerce Directive og tilhørende lovgivning i EU, og lignende eller tilsvarende andre lokale lover som kan gjelde. For mer informasjon kan du gå til Zyngas side om opphavsrett, hvor du kan lese retningslinjene for varsler. Vi forbeholder oss retten til å fjerne spillerens tilgang til tjenestene dersom vi finner at spilleren er en «gjentatt overtreder». Vi trenger ikke varsle spilleren før vi gjør dette.

12. TILBAKEMELDING OG UOPPFORDREDE IDEER

Vi kan be om tilbakemelding om bestemte funksjoner gjennom en kampanje eller vårt kundeinnsiktsprogram. Du er ikke forpliktet til å svare på vår forespørsel. Eventuelle tilbakemeldinger du kommer med på forespørselen vår gjennom en kampanje eller et program, er underlagt reglene for den spesifikke kampanjen eller det programmet. Og enhver idé, informasjon eller tilbakemelding du sender til oss frivillig, er underlagt våre uoppfordrede ideer.

13. TJENESTENES TILGJENGELIGHET; GARANTIFRASKRIVELSE

Zynga, Zynga Entities og Zyngas morselskap samt Zynga Entities’ tredjeparts innholdsleverandører, distributører, lisensinnehavere og lisensgivere gir ingen løfter eller garantier om at tjenestene eller innholdet på dem alltid vil være tilgjengelig, uavbrutt eller uten feil. Vi kan suspendere, tilbakekalle eller begrense tilgjengeligheten til alle eller deler av våre tjenester av forretningsmessige årsaker.

DU BRUKER TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO. DE TILBYS PÅ EN «SOM DE ER»-BASIS. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, GIR ZYNGA, ZYNGA CORPORATE FAMILY OG ZYNGA-PARTNERE INGEN GARANTIER, BETINGELSER ELLER ANDRE VILKÅR AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKK ELLER UNDERFORSTÅTT, OM TJENESTENE. ZYNGA, ZYNGA ENTITIES OG ZYNGAS MORSELSKAP SAMT ZYNGA ENTITIES’ TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, LISENSINNEHAVERE OG LISENSGIVERE FRASIER SEG ALLE GARANTIER FOR TITTELEN ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BETINGELSER ELLER ANDRE VILKÅR FOR AT DET IKKE OPPSTÅR BRUDD, SALGBARHET, ROLIG NYTELSE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Hvis staten eller landet ditt ikke tillater disse ansvarsfraskrivelsene, gjelder de ikke for deg. Hvis staten eller landet ditt krever en bestemt periode der en garanti gjelder, vil det være den korteste av 30 dager etter første gang du bruker tjenesten og den korteste perioden som kreves av loven.

14. BEGRENSNINGER; ANSVARSBEGRENSNING

DU ERKJENNER AT ZYNGA, ZYNGA CORPORATE FAMILY OG ZYNGA-PARTNERE IKKE ER ANSVARLIGE

(1) FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL ELLER DATA PÅ NOEN MÅTE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE; ELLER

(2) FOR OPPFØRSELEN TIL TREDJEPARTER, INKLUDERT ANDRE BRUKERE AV TJENESTENE OG OPERATØRENE AV EKSTERNE NETTSTEDER.

RISIKOEN FOR Å BRUKE TJENESTENE OG EKSTERNE NETTSTEDER HVILER HELT OG HOLDENT PÅ DEG, OG DET GJØR OGSÅ RISIKOEN FOR SKADE FRA TJENESTENE OG EKSTERNE NETTSTEDER.

I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN SOM GJELDER, GJELDER ANSVARSFRASKRIVELSEN I DISSE VILKÅRENE FOR ALLE TAP ELLER SKADER SOM ER FORÅRSAKET AV TJENESTENE, ELLER RELATERT TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE, UANSETT HANDLING OG JURISDIKSJON, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, HANDLINGER FOR BRUDD PÅ GARANTI, KONTRAKTBRUDD ELLER SKADESERSTATNING (INKLUDERT UAKTSOMHET).

I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, ER DET TOTALE ANSVARET FOR ZYNGA, ZYNGA ENTITIES OG ZYNGAS MORSELSKAP OG/ELLER ZYNGAS ENTITIES’ TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, LISENSINNEHAVERE OG LISENSGIVERE BEGRENSET TIL DET TOTALE BELØPET DU HAR BETALT ZYNGA, ZYNGA ENTITIES OG ZYNGAS MORSELSKAP OG/ELLER ZYNGA ENTITIES’S INNHOLDSLEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, LISENSINNEHAVERE OG LISENSGIVERE I HUNDRE OG ÅTTI (180) DAGER UMIDDELBART FØR DATOEN DU FØRST HEVDER ET SLIKT KRAV.

HVIS DU IKKE HAR BETALT ZYNGA, ZYNGA ENTITIES OG ZYNGAS MORSELSKAP ELLER NOEN AV ZYNGA ENTITIES’ TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, LISENSINNEHAVERE OG LISENSGIVERE NOE BELØP DE HUNDRE OG ÅTTI (180) DAGENE UMIDDELBART FØR DATOEN DU FØRST HEVDER ET SLIKT KRAV, ER DIN ENESTE LØSNING FOR ENHVER TVIST MED ZYNGA, ZYNGAS ENTITIES OG ZYNGAS MORSELSKAP OG/ELLER NOEN AV ZYNGA ENTITIES’ TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, LISENSINNEHAVERE OG LISENSGIVERE Å SLUTTE Å BRUKE TJENESTENE OG SLETTE KONTOEN DIN.

Enkelte stater eller land tillater ikke ekskludering av visse garantier eller begrensninger/eksklusjon av ansvar som er beskrevet ovenfor, noe som betyr at disse begrensningene/unntakene kanskje ikke gjelder deg hvis du bor i en av disse statene eller landene. Disse begrensningene/eksklusjonene gjelder i sin helhet for innbyggere i New Jersey.

Disse begrensningene/eksklusjonene gjelder ikke for brukere som befinner seg i EØS eller Brasil. For disse brukerne, hvis Zynga ikke overholder disse vilkårene, er Zynga ansvarlig for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av Zyngas brudd på disse vilkårene eller er et resultat av Zyngas uaktsomhet, men Zynga er ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tap eller skade er forutsigbar dersom det var en åpenbar konsekvens av bruddet vårt, eller om det var forventet av deg og Zynga da vi inngikk disse vilkårene.

15. AVTALE OM VOLDGIFT OG AVKALL PÅ MULIGHET FOR GRUPPESØKSMÅL

DENNE DELEN GJELDER KUN FOR SPILLERE I USA OG CANADA.

Hvis du har problemer med tjenestene, kan mange problemer løses på et av våre spillerfora.

Før du går til sak, må du sende et skriftlig varsel til ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION, 1200 Park Place San Matei, CA 94403, for å gi Zynga muligheten til å løse tvisten sammen med deg gjennom uformelle forhandlinger. Dersom det er en tvist mellom deg og Zynga, varsler Zynga deg på den registrerte adressen og/eller e-postadressen, om det finnes en. Du og Zynga avtaler å forhandle om tvisten i god tro i ikke mindre enn 30 daget etter at varselet om tvisten er fremlagt. Dersom tvisten ikke er løst innen 30 dager etter at varselet om tvisten ble fremlagt, kan du eller Zynga gå videre med et krav om voldgift som beskrevet i denne delen. Du og Zynga blir enige om at tvisten ikke skal sendes inn til voldgift med mindre og inntil parten som la frem tvisten til voldgift, har oppfylt, så fremt det er mulig, kravene i denne paragrafen.

Du og Zynga er begge enige om voldgift

Ved frivillig å godta disse vilkårene er du, Zynga og ethvert medlem av Zynga Entities enige om, i den grad det er tillatt av loven, å løse eventuelle krav som oppstår som følge av, i tilknytning til, eller i sammenheng med vilkårene, vilkårene for funksjoner, reglene for spillsamfunnet, forholdet ditt til oss eller Zyngas tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, bruken din av tjenestene og informasjonen du oppgir via tjenestene, gjennom endelig og bindende voldgift. Dette gjelder for alle krav, med mindre kravet faller innenfor Unntak i avtalen om voldgift, som du finner nedenfor. Denne avtalen om voldgift gjelder også etter at du slutter å bruke Zynga-kontoen eller sletter den. (I denne paragraf 15 og 17 kan du, Zynga og ethvert medlem av Zynga Entities bli omtalt enkeltvis som «en part» eller samlet som «partene».)

En voldgiftsprosedyre foregår foran en nøytral voldgiftsmann i stedet for en dommer og jury, så ved å frivillig godta disse vilkårene, er du, Zynga og ethvert medlem av Zynga Entities alle enige om å gi opp retten til en rettssak foran en dommer og jury. Voldgift er mindre formelle enn rettssaker i domstoler og gir begrensede muligheter til å tvinge den andre siden til å dele informasjon som er relevant for tvisten. Voldgiftsmannen kan tildele samme erstatning og midler for tort og svie på individuell basis som en domstol kan tildele en person, med unntak av begrensningene i disse vilkårene. Men hvis en av partene ikke liker voldgiftsmannens avgjørelse, har domstolene bare en begrenset evne til å endre utfallet.

Hvis noen av partene er uenig om hvorvidt avtalen om voldgift i del 15 (eller andre deler av den) kan håndheves eller om den gjelder for tvisten, er partene alle enige om at voldgiftsmannen, ene og alene har autoritet til å bestemme også dette.

I tillegg, hvis du, Zynga eller et medlem av Zynga Entities bringer et krav for retten som skal avgjøres ved voldgift, eller noen av partene nekter å avgjøre et krav ved voldgift som skal avgjøres ved voldgift, kan den andre parten be en domstol om å tvinge partene til å gå til voldgift for å løse kravet (med andre ord tvungen voldgift). Du, Zynga eller Zynga Entities-medlemmet kan også be en domstol om å stoppe en rettsprosedyre (dvs. opphold i rettsprosedyren) mens voldgift pågår.

Voldgiftsprosessen

New Era ADR («New Era») vil administrere all voldgift mellom deg, Zynga eller Zynga Entities-medlemmet. Partene blir enige om New Eras regler og prosedyrer for virtuell ekspedering av voldgift, så vel som alle gjeldende generelle regler og prosedyrer som blir tatt i bruk. Du kan lese New Eras’ regler og prosedyrer på nettstedet www.neweraadr.com/rules-and-procedures/. (Denne nettstedsadressen kan bli endret.) Hvis noen av disse vilkårene skiller seg fra New Eras’ regler og prosedyrer, er partene enige i å følge disse vilkårene i stedet.

For å starte en voldgiftsprosedyre må du sende inn en Forespørsel om voldgift og en kopi av disse vilkårene gjennom nettstedet til New Era (app.neweraadr.com).

Du og Zynga er dessuten enige om å underkaste dere den personlige jurisdiksjonen til hvilken som helst føderal eller statlig domstol i San Francisco County i California for å fremtvinge voldgift, å sette saken på vent i påvente av voldgift, eller å bekrefte, modifisere, forlate eller legge inn dom om tildelt beløp av voldgiftsmannen. Du og Zynga blir enige om å kunne starte krav om voldgift ved hjelp av New Era, du må oppgi følgende informasjon i tillegg til den informasjonen som kreves av New Era: (1) informasjon som kan identifisere deg på alle Zynga-kontoer (tidligere og nåværende kontoer), inkludert Zynga-ID, Facebook-ID og e-postadresser, samt (2) en detaljert beskrivelse av hvordan du mener du ble rammet av andres atferd og fakta som støtter krav om pengeerstatning. Når kravet om voldgift er innsendt, skal voldgiftsmannen velges i henhold til prosedyrene framlagt i New Eras’ generelle regler og prosedyrer.

Avgifter og kostnader tilknyttet voldgift

Dersom du starter en voldgiftsprosedyre i samsvar med disse vilkårene, må du betale en avgift på $300 til New Era, underlagt alle gjeldende statutter for betaling av avgifter tilknyttet voldgift. Du blir ikke holdt ansvarlig for å betale andre avgifter for voldgiften. Alle andre avgifter og utgifter i forbindelse med New Era blir betalt av Zynga. Dersom New Era bestemmer at du ikke er i stand til å betale hele, eller deler av avgiften, betaler Zynga den delen også. I tilfelle voldgiftsdommeren bestemmer at alle kravene hevdet av parten som la frem kravet om voldgift, er grunnløse, godtar den tapende parten å betale refusjon til den vinnende parten og dekke alle kostnadene i forbindelse med voldgiften så vel som advokatavgifter, innenfor rimelighetens grenser, og andre kostnader den vinnende parten har pådratt seg i forbindelse med voldgiften.

Begrenset ankerett

Dersom New Era bestemmer at dennes regler og prosedyrer for massevoldgift gjelder for kravet ditt, og kravet ditt blir valgt som en «Bellwether-sak» (som definert i New Eras’ regler og prosedyrer for massevoldgift), har du og Zynga begrensede rettigheter til å anke voldgiftsdommerens avgjørelse i den Bellwether-saken. Du eller Zynga kan anke avgjørelsen til Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. i løpet av 60 dager etter voldgiftsdommerens endelige avgjørelse i en Bellwether-sak. («JAMS»), i henhold til følgende prosedyre:

 • Anken blir utført i henhold til JAMS’ valgfrie prosedyre for voldsgiftsanker, tilgjengelig på www.jamsadr.com.
 • For å legge inn en anke må en av partene sende inn et skjema om ankekrav, som tilgjengelig på www.jamsadr.com. Den andre parten må også bli varslet skriftlig.
 • Parten som legger frem anken, blir ansvarlig for betalingen av alle JAMS’ gjeldende avgifter, inkludert saksavgift og voldgiftdommeravgift.
 • JAMS’ ankepanel består av voldgiftsdommere som enten er (a) avgåtte stats- eller føderale dommer eller (b) lisensierte advokater med minst 20 års aktiv erfaring i saker om rettslig sperre og omfattende ekspertise i lovgivning som gjelder emnet i tvisten.
 • JAMS’ ankepanel skal lede en ny gjennomgang av voldgiftdommerens avgjørelse.
 • Med unntak av det som er oppgitt i FAA, er det ikke lov å anke avgjørelsen til JAMS ankepanel

Unntak til avtale om voldgift

Partene er alle enige om at de skal gå til retten for å løse tvister;

 1. Når det gjelder din, Zyngas, eller et Zynga Entities-medlems immaterielle rettigheter (for eksempel varemerker, domenenavn, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller patenter)
 1. Hvor den eneste form for oppreisning som søkes, er påbudsmessig oppreisning.

Disse partene blir enige om ikke å be om forføying (dvs. en ordre om at den parten må eller ikke må gjøre noe, med unntak av å betale skader) i voldgift. Slik oppreisning må etterfølges i retten. Hvis en part fremmer en tvist der de ber om å få både påbud og andre former for erstatning, må parten gå til retten for å be om påbud og fremme en voldgiftssak for å be om andre former for erstatning.

Hvis du har brukt tjenestene i staten Washington og utgjør en del av gruppesøksmålet lagt fram i påstanden Ferrando et al. vs. Zynga Inc. (Saksnummer. 22-cv-214-RSL, Washington. Wash.), gjelder ikke del 15 i disse vilkårene med hensyn til saken i de påståtte kravene i søksmålet, men gjelder for deg i alle andre hensyn.

For mer informasjon om hvilken domstol partene kan gå til for å løse disse tvistene, må du lese paragraf 17 (Sted for juridiske tvister som ikke er gjenstand for voldgift).

Ingen gruppesøksmål

Ved å frivillig godta disse vilkårene er du, Zynga og Zynga Entities enige om at partene kun kan legge frem et krav mot hverandre på individuell basis.

Det betyr:

Partene er enige om at verken du, Zynga eller et medlem av Zynga Entities kan komme med et krav som én av flere saksøkere i et gruppesøksmål, eller på annen måte prøve å dekke tapene forårsaket av en tredjepart.

For å unngå tvil skal disse bestemmelsene utelukke gyldigheten av New Eras’ regler og prosedyrer for massevoldgift, der disse reglene og prosedyrene ellers er gjeldende.

Velge bort avtale om voldgift og avkall på mulighet for gruppesøksmål

Du har rett til å velge bort og ikke være bundet av avtalen om voldgift ved å sende oss en skriftlig beskjed om beslutningen din til kundestøtte, eller du kan sende fysisk post som beskrevet i del 23 (Varsler). Varselet må sendes innen tretti (30) dager fra første gang du bruker tjenestene eller får muligheten til å velge bort disse bestemmelsene, den datoen av disse som er senest, ellers anses du å være bundet til å gjennomføre voldgift for tvister som beskrevet i paragraf 15. Hvis du velger bort disse voldgiftsbestemmelsene, er heller ikke Zynga bundet av dem.

Overlevelse

Paragraf 15 skal gjelde videre selv om disse vilkårene fjernes.

16. GJELDENDE LOV

Hvis du befinner deg i USA, samtykker du i at disse vilkårene påvirker handel mellom statene, og at Federal Arbitration Act (inkludert dens rettslige bestemmelser) styrer tolkningen og håndhevelsen av paragraf 15 (Avtale om voldgift og avkall på mulighet for gruppesøksmål). I tillegg er disse vilkårene og forholdet vårt underlagt Californias lover, med unntak av prinsippene om internasjonal privatrett.

Hvis du befinner deg andre steder enn i USA eller i Brasil, er disse vilkårene og forholdet vårt underlagt irsk lov, med unntak av prinsippene om internasjonal privatrett. Hvis du befinner deg i Brasil, er det brasiliansk lov som er gjeldende.

17. STED FOR JURIDISKE TVISTER SOM IKKE ER GJENSTAND FOR VOLDGIFT

Hvis du befinner deg i USA, må anleggelse av sak som er ekskludert fra voldgiftsavtalen i del 15 bli innlevert i staten eller til den føderale domstolen i San Francisco i California, med mindre partene er enige om et annet sted. Du, Zynga og Zynga Entities er alle enige om at rettskrets og personlig jurisdiksjon er i San Francisco i California.

Hvis du befinner deg et annet sted enn i USA, må saken anlegges for de ansvarlige domstolene i det området der du bor («gjeldende jurisdiksjon»), med mindre alle partene er enige om et annet sted. Du, Zynga og Zynga Entities samtykker alle til at rettskrets og personlig jurisdiksjon er i den gjeldende jurisdiksjonen.

18. SEPARASJON AV VILKÅR

Hver av paragrafene til disse vilkårene står for seg selv. Hvis noen av disse vilkårene, vilkårene for funksjoner eller reglene for spillsamfunnet ikke kan håndheves, gjelder resten av disse vilkårene, vilkårene for funksjoner og reglene for spillsamfunnet, og de er bindende. Eventuelle vilkår som ikke kan håndheves, blir erstattet med et vilkår som økonomisk sett kommer så nær vilkåret som var ulovlig, eller som ikke kunne håndheves, som mulig.

19. OVERDRAGELSE

Vi kan gi våre rettigheter, eller våre forpliktelser, i henhold til disse vilkårene, vilkårene for funksjoner eller reglene for spillsamfunnet til enhver person eller enhet når som helst, med eller uten ditt samtykke. Du kan ikke gi dine rettigheter eller dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, vilkårene for funksjoner eller reglene for spillsamfunnet til noen uten først å få Zyngas skriftlig samtykke til det. Forsøk på å gjøre dette uten vårt skriftlige samtykke er ugyldig.

20. HELE AVTALEN

Disse vilkårene, og eventuelle andre retningslinjer eller regler som vi refererer til i disse vilkårene, utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående emnet til disse vilkårene. Disse vilkårene erstatter alle tidligere forståelser mellom partene knyttet til emnet til disse vilkårene, uavhengig av om de tidligere forståelsene var elektroniske, muntlige eller skriftlige, eller om de ble etablert ved sedvane, praksis, handling eller presedens mellom deg og oss. Denne bestemmelsen gjelder ikke for brukere som befinner seg i EØS.

21. SPRÅK FOR VILKÅRENE

Hvis vi tilbyr en oversatt versjon av disse vilkårene, vilkårene for funksjoner, reglene for spillsamfunnet, retningslinjene for personvern, eller andre vilkår eller retningslinjer, er dette kun for å gjøre informasjonen enklere tilgjengelig. Hvis den oversatte versjonen betyr noe annet enn den engelske versjonen, vil det være den engelske betydningen som gjelder. Denne bestemmelsen gjelder ikke for brukere som befinner seg i EØS og Brasil.

22. INGEN OPPGIVELSE

Hvis vi ikke håndhever rettighetene våre i henhold til disse vilkårene, vilkårene for funksjoner eller reglene for spillsamfunnet, betyr ikke det at vi oppgir retten til å gjøre dette på et senere tidspunkt. Og hvis vi uttrykkelig oppgir muligheten til å benytte en bestemmelse i disse vilkårene, vilkårene for funksjoner eller reglene for spillsamfunnet, betyr ikke det at vi oppgir denne muligheten for all fremtid. Hvis vi oppgir noe eller oppgir å handle etter en overtredelse av deg, gjør vi kun dette skriftlig. Det betyr imidlertid ikke at vi automatisk vil oppgi det samme senere eller ikke handle hvis du foretar en ny overtredelse.

23. Varsler

Hvis vi må varsle deg om noe i henhold til vilkårene, vilkårene for funksjoner eller reglene for spillsamfunnet, kan vi varsle deg ved å legge ut en melding på www.zynga.com eller i Zynga-spillene du spiller, sende deg en e-post eller bruke andre måter å kommunisere med deg på, basert på kontaktinformasjonen du gir oss.

Hvis du trenger å varsle oss om noe i henhold til vilkårene, vilkårene for funksjoner eller reglene for spillsamfunnet, må varslet sendes skriftlig til Zynga Inc., Attn: LEGAL DEPARTMENT, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403, USA, med mindre vi har oppgitt en mer spesifikk måte å varsle oss på.

24. FORCE MAJEURE

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle endringer eller problemer utenfor vår kontroll, for eksempel endringer eller problemer som skyldes naturkatastrofer, krig, terrorisme, opptøyer, embargoer, sivile eller militære myndigheter, brann, flom, ulykker, feil på nettverksinfrastruktur, streik eller mangel på transport, anlegg, drivstoff, energi, arbeidskraft eller materialer. Denne bestemmelsen gjelder ikke for brukere som befinner seg i EØS.


Sammendrag av nylige endringer

 • Vi har gjort noen endringer angående hvordan vi løser tvister, hvis de oppstår. Vi har lagt til en bestemmelse som krever at tvisten mellom Zynga og spillere i USA og/eller Canada skal løses med bunden voldgift, med mindre det finnes et gyldig unntak. Dette betyr at spillere i USA og Canada fraskriver seg retten til å delta i massesøksmål mot Zynga.
 • Vi har tydeliggjort hvilke Zynga Entities-partnere som dekkes av disse vilkårene.
 • Vi har også gjort noen endringer for å forbedre disse vilkårene.