Vores juridiske vilkår ændres den 28. februar 2024. SERVICEVILKÅR

Servicebetingelser

Gældende fra 16. juni 2022
Sidst opdateret 16. juni 2022

[Opsummering af nye ændringer]

VIGTIG MEDDELELSE: FOR SPILLERE I USA OG CANADA, SOM BESKREVET NEDENFOR, SKAL TVISTER MELLEM DIG OG ZYNGA AFGØRES VED BINDENDE VOLDGIFT MEDMINDRE EN UNDTAGELSE GØR SIG GÆLDENDE. DU HAR RET TIL AT FRAVÆLGE VOLDGIFTSAFTALEN I EN BEGRÆNSET PERIODE SOM BESKREVET NEDENFOR.
For yderligere oplysninger, se afsnit 15 (Bindende voldgift og afståelse af anlæggelse af kollektivt søgsmål).

Zyngas mission er at forbinde verden gennem spil. Vi leverer sjove, sociale underholdningsoplevelser til folk i hele verden.

Du bedes læse disse servicebetingelser, før du bruger Zyngas tjenester. Disse servicebetingelser angiver de vilkår og betingelser, der finder anvendelse, når du bruger vores tjenester (beskrevet nedenfor). Når du bruger vores tjenester, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer samtlige vilkår og betingelser, må du ikke bruge vores tjenester. Ud over disse servicebetingelser offentliggør vi også en fortrolighedspolitik. Vi opfordrer dig til at læse den for at forstå, hvordan dine personoplysninger kan blive behandlet af Zynga.

"Zynga" eller "vi", "vores" eller "os" i disse servicebetingelser forstås som Zynga Inc. og Zynga Entities. Zynga Inc. er beliggende på 1200 Park Place San Mateo, CA 94403. I alle tilfælde omfatter "Zynga", "vi", "vores" eller "os" agenter, konsulenter, medarbejdere og direktører.

1. DEFINITIONER

"Konto": en konto, du opretter, når du får adgang til tjenesterne.

"Fællesskabsbestemmelser": adfærdskodeks, der regulerer din interaktion med vores tjenester og andre spillere, som kan findes her.

"Vilkår vedrørende funktioner": andre regler vedrørende specifikke tjenester såsom platforme og API’er, applikationer til mobilenheder, fora, konkurrencer, abonnementer eller loyalitetsprogrammer, som vi kan offentliggøre, og som gælder for din brug af disse specifikke tjenester og fastsætter, at de udgør en del af disse vilkår.

"Tilbud": særlige programmer, herunder tilbud, udflugter og specielle gaver, både digitale og taktile, som Zynga kan tilbyde fra tid til anden til visse berettigede spillere.

"Tjenester": vores spil, produkter, tjenester, indhold, Zynga.com og/eller andre domæner eller websteder, der drives af Zynga.

"Servicebetingelser"eller "Betingelser": nærværende servicebetingelser.

"Brugerindhold": alle data, du uploader, overfører, opretter eller genererer på eller via tjenesterne. Dette omfatter elementer såsom dit profilbillede, din tekst eller videochat i spillet og din kunst i spillet eller andet indhold, der er skrevet eller designet af dig.

"Virtuelle genstande": (a) virtuelle valutaer, herunder men ikke begrænset til, virtuelle mønter, kontanter, poletter eller points, der alle bruges i tjenesterne og (b) virtuelle genstande i spillet.

"Zynga Entities": Zyngas datterselskaber, joint ventures og andre selskaber, der kontrollers af Zynga og deres agenter, konsulenter, medarbejdere og direktører.

"Zynga Corporate Family": Zynga-selskaber plus Zyngas moderselskab.

"Zynga Affiliates": Zynga Entities plus Zyngas og Zynga Entities’ tredjepartsleverandører af indhold, distributører, licenshavere eller licensgivere.

2. ÆNDRINGER AF DISSE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre, tilføje eller fjerne dele af betingelserne, fællesskabsbestemmelserne eller vilkårene vedrørende funktioner til enhver tid ved at offentliggøre de ændrede betingelser, fællesskabsbestemmelser eller vilkår vedrørende funktioner på vores websteder eller inden for tjenesterne (f.eks. via notifikationer i spillet). Vi kan give yderligere besked i f.eks. en mail eller beskeder inden for tjenesterne, hvis der foretages væsentlige ændringer. Medmindre vi har anført andet, træder ændringer i kraft, når de postes. Nye versioner af betingelserne, fællesskabsbestemmelserne og vilkår vedrørende funktioner og eventuelle andre politikker, koder eller regler bliver tilgængelige på www.zynga.com eller inden for tjenesterne. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne, efter ændringerne er postet, accepterer du, at ændringerne gælder for din fortsatte brug af tjenesterne.

Du kan ikke foretage ændringer af betingelserne, fællesskabsbestemmelserne eller vilkårene vedrørende funktioner, medmindre både du og Zynga underskriver et skriftligt tillæg.

Hvis du har en tvist med Zynga, vil den version af betingelserne, fællesskabsbestemmelserne og vilkårene vedrørende funktioner, der er gældende på det tidspunkt, Zynga modtog en faktisk meddelelse om tvisten, finde anvendelse på en sådan tvist.

Hvis betingelserne indeholder bestemmelser eller oplysninger, der er i konflikt med Zyngas øvrige betingelser eller politikker, har de gældende betingelser forrang.

3. KONTOOPLYSNINGER OG -SIKKERHED

For at bruge vores tjenester kan vi bede dig om at oprette en konto og vælge en adgangskode og/eller give os visse personoplysninger, som kan omfatte dit navn, fødselsdato, mailadresse og i nogle tilfælde betalingsoplysninger.

Du er ansvarlig for at opretholde din kontos sikkerhed. Del ikke dine kontooplysninger med andre, og lad ikke andre få adgang til din konto eller bruge din konto. Vi behandler alle handlinger, der udført via din konto, som udført af dig. Du accepterer derfor at være ansvarlig for alle handlinger, der udføres ved brug af din konto, uanset om de er godkendt af dig, herunder køb foretaget ved brug af et betalingsmiddel (f.eks. kreditkort eller PayPal), og du forstår, at du kan holdes ansvarlig for tab, der konstateres af os eller en anden bruger af tjenesterne, der er forårsaget af en anden person, der bruger din konto.

Hvis du opdager faktiske tab eller har mistanke om tab, tyveri, bedrageri eller uautoriseret brug af din konto eller kontoadgangskode, bedes du straks underrette os herom.

4. BRUG AF VORES TJENESTER

Hvem kan bruge vores tjenester: Vi er glade for, at du er begyndt at spille vores spil, men der er nogle begrænsninger for, hvem der kan bruge vores tjenester.

Du må ikke bruge vores tjenester, hvis:

 • Du kan ikke indgå en bindende kontrakt med Zynga.
 • Du er et "barn", hvilket betyder en person (a) under 13 år eller, hvis du er ældre, (b) mellem 13 og 18 år, men under den alder, hvor du kan give gyldigt samtykke til behandling af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, medmindre en version af Zynga-tjenesten er specifikt tilgængelig for børn, som tilladt i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.
 • Du må ikke modtage produkter, herunder tjenester eller software fra USA, f.eks. hvis du befinder dig i et land, der er pålagt embargo af USA, eller hvis du er på USA’s finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere.
 • Du er dømt sexforbryder.
 • Du har tidligere fået forbud mod at spille Zyngas spil eller bruge Zyngas tjenester, medmindre Zynga efter eget skøn har omstødt dette forbud.

Hvis du er under 18 år eller under myndighedsalderen, hvor du befinder dig, står du inde for, at din værge har gennemgået og accepteret disse betingelser.

Supplerende vigtige regler og betingelser:

Hvis du bruger vores tjenester, skal du følge Zyngas fællesskabsbestemmelser og alle andre vilkår vedrørende funktioner, der måtte gælde. Foruden nærværende vilkår finder disse supplerende regler anvendelse, og de er vigtige. Læs dem venligst. Hvis du har adgang til tjenesterne fra et socialt netværk såsom Facebook, eller downloader tjenesterne fra en anden platform såsom Apple eller Google, skal du også overholde tredjeparts betingelser for service og brug samt nærværende betingelser.

Adgang til vores tjenester:

For at få adgang til eller spille vores spil eller oprette en konto hos os, skal du muligvis have en konto på et socialt netværk såsom Facebook, og hvis du bruger vores mobiltjenester, skal du muligvis have en konto hos firmaet, der leverer dine mobilapplikationer såsom en Apple iTunes-konto. Du skal muligvis opdatere tredjepartssoftware fra tid til anden for at modtage tjenesterne og spille Zyngas spil.

Vi leverer spil og andre tjenester. Du leverer udstyret (computer, telefon, tablet osv.) og betaler gebyrer for at oprette forbindelse til internet- og appbutikker og for data eller mobilforbrug til hentning og brug af tjenesterne.

Serviceændringer og -begrænsninger:

Vores tjenester udvikler sig, og vi kræver muligvis, at du accepterer eller anerkender opdateringer af tjenesterne samt vilkår, fællesskabsbestemmelser, funktionsregler og Zyngas fortrolighedspolitik eller andre politikker. Fra tid til anden kan vi bede dig om at opdatere spillet eller din software for fortsat at kunne bruge vores tjenester. Vi udfører muligvis disse opdateringer eksternt, herunder af Zyngas software, der er installeret på din computer eller mobilenhed, uden at underrette dig.

Zynga forbeholder sig retten til at stoppe med at tilbyde og/eller understøtte tjenesterne eller et bestemt spil eller en del af tjenesterne til enhver tid, enten permanent eller midlertidigt, hvorefter din ret til at bruge tjenestene eller en del af dem automatisk ophører eller suspenderes. I det tilfælde, medmindre andet er påkrævet i henhold til loven, at Zynga ikke er forpligtet til at yde refusion, ydelser eller anden kompensation til dig i forbindelse med ophørte elementer vedrørende tjenesterne eller virtuelle genstande, der tidligere er optjent eller købt.

ZYNGA KAN EFTER EGET SKØN BEGRÆNSE, SUSPENDERE, BRINGE TIL OPHØR, ÆNDRE ELLER SLETTE KONTI ELLER ADGANG TIL TJENESTERNE ELLER ENHVER DEL HERAF, FORBYDE ADGANG TIL VORES SPIL OG SIDER, OG DERES INDHOLD, TJENESTER OG VÆRKTØJER, ELLER FORSINKE ELLER FJERNE VÆRTSBASERET INDHOLD, OG ZYNGA ER IKKE FORPLIGTET TIL AT KOMPENSERE DIG I FORBINDELSE MED EVENTUELLE TAB ELLER RESULTATER.

Sletning af din konto:

Du kan til enhver tid stoppe med at bruge vores tjenester og anmode om, at vi sletter din konto. Du kan besøge Zyngas portal til anmodning om personoplysninger eller kontakte vores kundesupport for at anmode om sletning af din konto. Medmindre det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, er vi ikke forpligtet til at yde refusion, ydelser eller anden kompensation, hvis du anmoder om sletning af din konto.

5. EJERSKAB: BEGRÆNSET LICENS

Spil og tjenester:

Tjenesterne består af værker, der ejes eller licenseres af Zynga Entities, og de er beskyttet af ophavsret, varemærke, præsentationsmåde, patent og andre verdensomspændende immaterielle rettigheder og andre gældende love, regler eller forskrifter. Alle rettigheder forbeholdes. Disse betingelser tildeler ikke dig eller nogen anden part rettighed, titel eller interesse i tjenesterne eller deres indhold.

Så længe du overholder disse betingelser og andre regler, herunder fællesskabsbestemmelserne og eventuelle vilkår vedrørende funktioner, må du bruge de tjenester, der er underlagt disse betingelser, til dine egne ikke-kommercielle formål og underholdningsformål. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne til andre formål og accepterer, at Zynga ikke er ansvarlig for skade eller tab som følge af uautoriseret brug.

Hvis du overtræder disse betingelser eller nogen af vores andre vilkår, der gælder for dig, kan vi træffe foranstaltninger mod dig, herunder bl.a. bringe din konto til ophør. Derudover kan dette være et lovbrud, herunder brud eller overtrædelser af Zyngas immaterielle rettigheder. ENHVERT FORSØG FRA DIN SIDE PÅ AT SKADE ELLER FORSTYRRE TJENESTERNE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERMINERING ELLER MANIPULERING AF DEN LOVLIGE DRIFT AF ZYNGAS SPIL, ER ET BRUD PÅ ZYNGAS POLITIK OG KAN VÆRE ET BRUD ELLER EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVE OG CIVILRETTEN.

Din konto og virtuelle genstande:

Uanset øvrige erklæringer i disse betingelser, fællesskabsbestemmelserne eller eventuelle vilkår vedrørende funktioner, der gælder for funktioner, du kan vælge at bruge, ejer du ikke en konto, som du opretter i vores tjenester, herunder i vores spil, og din konto er ikke din ejendom. Ligeledes ejer du ingen virtuelle genstande, du har fået gennem vores tjenester, uanset om du har "tjent" disse virtuelle genstande eller "købt" dem. Din konto og alle relaterede virtuelle genstande ejes af Zynga. Zynga giver dig en begrænset licens og ret til at bruge din konto og de relaterede virtuelle genstande, mens vi tilbyder tjenesterne.

FOR AT UNDGÅ TILBAGEHOLDELSE AF DATA, DER IKKE LÆNGERE ER BEHOV FOR OG/ELLER FOR AT FORBEDRE VORES TJENESTER, KAN VI SLETTE ELLER AFSLUTTE KONTI, DER ER INAKTIVE (DVS. SOM IKKE HAR VÆRET LOGGET PÅ) I 180 DAGE.

Du må ikke overføre virtuelle genstande uden for tjenesterne (f.eks. i den "virkelige verden"), f.eks. ved at sælge, forære som gave eller handle med dem. Vi anerkender ikke disse overførsler som lovlige. Du må ikke underlicensere, handle, sælge eller forsøge at sælge virtuelle genstande for "rigtige" penge eller veksle virtuelle genstande til værdi af enhver art uden for et spil. Enhver sådan overførsel eller forsøg på overførsel er forbudt og ugyldig, og som følge heraf kan vi bringe din konto til ophør.

Brugerindhold:

Hvis du poster, udgiver, overfører eller uploader brugerindhold i tjenesterne, accepterer du, at indholdet er:

 1. nøjagtigt
 2. ikke fortroligt
 3. ikke lovstridigt
 4. ikke krænker kontraktmæssige begrænsninger eller andre parters rettigheder, og at du har tilladelse til at anvende brugerindholdet fra en anden part, hvis personlige eller andre oplysninger eller immaterielle rettigheder er indeholdt i brugerindholdet
 5. fri for vira, reklamer, spionprogrammer, orme eller anden skadelig kode
 6. i overensstemmelse med vores fællesskabsbestemmelser.

Du er eneansvarlig for at sikre og sikkerhedskopiere dit indhold.

Brugerindhold, som du poster, udgiver eller overfører, betragtes som ikke-proprietært og ikke-fortroligt. Du beholder alle dine ejendomsrettigheder i dit brugerindhold, men du giver Zynga uopsigelig og uigenkaldelig (undtagen som angivet nedenfor), verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere, distribuere, udarbejde afledte værker af, vise og udføre dit brugerindhold og eventuelle modificerede og afledte værker deraf i forbindelse med tjenesterne, herunder i markedsføring og kampagner. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver du enhver ideel rettighed, du måtte have i brugerindholdet (f.eks. retten til at blive identificeret som forfatter til brugerindholdet eller retten til at gøre indsigelse mod en bestemt brug af dette brugerindhold).

Vi har ret til at fjerne dit brugerindhold, hvis det efter vores mening ikke overholder disse betingelser, vores fællesskabsbestemmelser eller eventuelle gældende vilkår vedrørende funktioner. Vi har også ret til at videregive din identitet til enhver tredjepart, der hævder, at dit brugerindhold udgør et brud på deres immaterielle rettigheder eller deres ret til privatlivets fred. Vi videregiver også dit brugerindhold til andre tredjeparter eller offentlige organer, hvor det er bestemt ved lov.

Zyngas licens til dit brugerindhold ophører, når du anmoder om sletning af din konto (hvilket du kan gøre ved at indsende en anmodning via vores portal til anmodning om personoplysninger eller kontakte vores kundesupport) med følgende undtagelser:

 1. Brugerindhold, der er indsendt som svar på Zyngas kampagner, som vil blive underlagt vilkår vedrørende funktioner eller andre vilkår i forbindelse med kampagnen.
 2. Brugerindhold, der enten deles med andre, som de ikke har slettet eller som allerede anvendes offentligt som tilladt i henhold til disse betingelser og
 3. Brugerindhold, der er underlagt en separat licens med Zynga, som bliver underlagt betingelserne for en sådan licens.

Hvis du anmoder om sletning af dit brugerindhold, tager vi rimelige skridt til at fjerne dit brugerindhold fra aktiv brug, hvilket kan omfatte tilbageholdelse af dit brugerindhold i vores systemer. Brugerindhold kan dog fortsat eksistere i vores systemer, herunder i sikkerhedskopier. Vi kan også tilbageholde kopier af brugerindhold, hvis vi med rimelighed mener, at det er påkrævet ved lov.

Når du poster, udsender eller overfører dine observationer og kommentarer til tjenesterne såsom i fora, blogs og chatfunktioner, kan vi ikke garantere, at andre spillere ikke bruger de ideer og oplysninger, du deler. Hvis du har en ide eller oplysninger, som du gerne vil holde fortrolige og/eller ikke ønsker, at andre bruger skal bruge, skal du ikke poste det. ZYNGA ER IKKE ANSVARLIG FOR ANDRE PERSONERS BRUG ELLER OMFORDELING AF INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, DU POSTER, OFFENTLIGGØR ELLER OVERFØRER I FORA, BLOGS ELLER CHATRUM.

6. OVERVÅGNING AF BRUG AF TJENESTER OG BRUGERINDHOLD

Vi er ikke forpligtet til at overvåge tjenesterne for upassende eller ulovligt brugerindhold eller andre spillers adfærd, og vi påtager os ikke ansvaret for en sådan opførsel. Vi er heller ikke ansvarlige for oplysninger, materialer, produkter eller tjenester, der er leveret af andre spillere (f.eks. i deres profiler) og brugerindhold, der ikke er godkendt af os. Ved at bruge vores tjenester forstår du, at du kan blive udsat for adfærd, som du måske finder stødende eller på anden måde uacceptabelt. Vi bekræfter ikke noget brugerindhold, der er lagt ud på tjenesterne, og vi garanterer heller ikke dets sandhed eller nøjagtighed. Hvis nogen imidlertid overtræder disse vilkår eller misbruger tjenesterne, bedes du kontakte os ved at bruge linket "Rapportér misbrug", der findes i tjenesterne, eller kontakte vores kundesupport. (Forespørgsler og anmodninger vedrørende Empires & Puzzles skal sendes til os via https://support.smallgiantgames.com/). Forespørgsler og anmodninger vedrørende Puzzle Combat skal sendes til os via https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/).

Selvom vi ikke er forpligtet til at overvåge tjenestene, har vi ret til, efter eget skøn, at overvåge, registrere eller lagre dine interaktioner med tjenesterne eller din kommunikation med Zynga eller en anden spiller, når du bruger tjenesterne (herunder men ikke begrænset til din kommunikation via tekst eller videochat i spillet) i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Vi kan også efter eget skøn vælge at redigere, nægte at indhold lægge ud eller fjerne brugerindhold eller andet materiale, som efter eget skøn vurderes som uacceptabelt. Hvis vi fastslår, at din kommunikation eller dit brugerindhold overtræder disse betingelser, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser, har vi ret til efter eget skøn og uden varsel at deaktivere muligheden for at poste brugerindhold eller til at kommunikere med andre spillere, eller vi kan bringe din adgang til tjenesterne til ophør.

7. DIN OMGANG MED ANDRE SPILLERE

Du er ansvarlig for dine interaktioner med andre spillere. Hvis du har et problem med en anden spiller, er vi ikke forpligtet til at blive involveret, men vi kan blive involveret, hvis vi ønsker dette.

Hvis du har en tvist med en anden spiller, fritager du Zynga, Zynga Corporate Family og alle Zynga Affiliates fra ansvar, krav, påkrav og/eller skader (faktiske eller følgeskader) af enhver art og natur, uanset om det er kendt eller ukendt, som hidrører fra denne tvist eller er relateret til denne tvist. Dette omfatter skader i forbindelse med driftstab, tab af goodwill, brug eller data. Denne bestemmelse gælder ikke for brugere, der befinder sig i EØS eller i Brasilien. Hvis du befinder dig i EØS eller i Brasilien, er dit erstatningsansvar over for Zynga som angivet i gældende lovgivning i det land, hvor du er bosiddende.

Som en del af tjenesterne kan vi tilbyde dig muligheden for at spille med dine venner eller andre matchede modstandere. For at sikre at du altid har tilgængelige modstandere på det rette færdighedsniveau, kan nogle af disse matchede modstandere være auto-genererede spillere, der ligner og spiller som virkelige mennesker.

Hvis du befinder dig i Californien, fraskriver du California Civil Code præmis 1542, der fastsætter, at: "en generel fritagelse omfatter ikke krav, som kreditoren ikke er bekendt med eller mistænker for at eksistere til hans eller hendes fordel på tidspunktet for udførelsen af fritagelsen, som, hvis han eller hun var bekendt hermed, skal have haft en væsentlig indflydelse på vedkommendes afvikling med skyldneren."

Vi kan give dig tilladelse til at bruge tjenesterne til at starte sms- eller mms-beskeder til dine venner, familie eller andre kontakter. Du er ikke forpligtet til at sende sådanne sms’er. Du er eneansvarlig for dem, og du er indforstået med, at almindelige gebyrer for sms og data kan være gældende på baggrund af dit abonnement hos din mobiloperatør. Du er også indforstået med, at Zynga ikke kontrollerer modtagere, indhold eller timing af disse tekstbeskeder. Hvis du vælger at sende sms-beskeder via tjenesterne, står du inde for og garanterer os, at modtagere af sms-beskederne har givet deres passende samtykke til at modtage sms-beskeder.

8. BETALINGSVILKÅR

Vi yder en service i form af adgang til spil, virtuelle genstande og vores øvrige tjenester. I tjenesterne kan du bruge penge fra den "virkelige verden" til at indhente en begrænset licens og ret til at bruge virtuelle genstande og/eller andre varer eller tjenester.

Sådan fungerer det:

Du får en begrænset licens og ret til at bruge virtuelle genstande ved at besøge købssiden i et af vores spil eller tjenester og give faktureringsgodkendelse via den platform, du spiller på (f.eks. Facebook, Apple, Google).

Når du udfører et køb på Zyngagames.com, zyngapoker.com, gotslotscasino.znyga.com eller et andet websted, der ejes af Zynga, vil betalingssiden informere dig om, hvilke betalingsmetoder du kan anvende, når du foretager dit køb. Prisen på produktet er den pris, der er angivet på bestillingssiden, når du bestiller din vare. Når dit køb er gennemført, sender vi dig muligvis en bekræftelsesmail, der indeholder detaljer om de varer, du har bestilt. Kontroller venligst, at oplysningerne i bekræftelsesmeddelelsen er korrekte så hurtigt som muligt, og gem en kopi til egen bogføring. Zynga registrerer transaktioner på Zyngagames.com med henblik på at håndtere eventuelle fremtidige spørgsmål om den pågældende transaktion.

Når du køber virtuelle genstande i vores spil på andre platforme såsom Facebook, Apple eller Google, er Zynga ikke part i transaktionen, og dit køb er underlagt vilkår og betingelser for betaling på tredjepartsplatformen. Se venligst platformens servicebetingelser for yderligere oplysninger. Du kan også kontakte vores faktureringssupport som beskrevet nedenfor for spørgsmål vedrørende refusion af køb foretaget via Facebook eller Google.

For virtuelle genstande vil din ordre udgøre et tilbud til os om at få en begrænset licens og ret til at bruge den eller de relevante tjenester eller virtuelle genstande, som vi accepterer, når vi accepterer betalingen. Den begrænsede licens begynder på dette tidspunkt.

Hvad angår bestillinger for at indhente en begrænset licens og ret til at bruge virtuelle genstande ved at klikke på køb/bestillingsknappen i indkøbsvinduet eller -siden:

 1. accepterer du, at vi leverer de virtuelle genstande til dig, så snart vi har accepteret din bestilling og
 2. hvis du er bosiddende i Den Europæiske Union ("EU"), anerkender du, at du derfor ikke længere har ret til at annullere i henhold til EU’s forbrugerrettighedsdirektiv (som gennemført i loven i det land, hvor du befinder dig), når vi starter leveringen af den virtuelle genstand.

Du er indforstået med, at selvom du kan "tjene", "købe" eller "indkøbe" virtuelle genstande i vores tjenester, "ejer" du ikke lovligt de virtuelle genstande, og beløbene på enhver virtuel genstand henviser ikke til en reel valutas kreditsaldo eller tilsvarende. Enhver "virtuel valuta"-saldo, der vises i din konto, udgør ikke en saldo i den rigtige verden eller afspejler nogen lagret værdi, men er i stedet en måling af omfanget af din begrænsede licens.

ALLE SALG ER ENDELIGE: DU ANERKENDER, AT ZYNGA PÅ INTET GRUNDLAG ER FORPLIGTET TIL AT YDE REFUSION, OG AT DU IKKE MODTAGER PENGE ELLER ANDEN KOMPENSATION FOR UBRUGTE VIRTUELLE GENSTANDE, NÅR EN KONTO LUKKES, UANSET OM DENNE LUKNING VAR FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG, ELLER UANSET OM DU HAR FORETAGET EN BETALING VIA ZYNGAGAMES.COM ELLER EN ANDEN PLATFORM SÅSOM APPLE, GOOGLE, FACEBOOK ELLER ANDRE SIDER ELLER PLATFORME, HVOR VI TILBYDER VORES TJENESTER.

KØB MED HENBLIK PÅ AT INDHENTE EN BEGRÆNSET LICENS OG RET TIL AT BRUGE VIRTUELLE GENSTANDE REFUNDERES IKKE I HENHOLD TIL DET BREDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN.

Supplerende betalingsvilkår:

Du accepterer at betale alle gebyrer og gældende skatter, der afholdes af dig eller nogen, der bruger en konto, der er registreret i dit navn. Zynga kan til enhver tid ændre prisen på de varer og tjenester, som licenseres til dig via tjenesterne.

Abonnementer er også underlagt vores supplerende abonnementsvikår.

Faktureringssupport:

Du kan få faktureringssupport ved at kontakte vores kundesupport eller ringe til vores faktureringssupport på 1-800-762-2530 (Nordamerika) eller din landekode + 80011551398 (alle andre lande). Bemærk venligst, at telefonsupport til faktureringsrelaterede sager og spørgsmål kun er tilgængelig på engelsk. Disse telefonnumre er kun til faktureringsrelaterede sager og spørgsmål. Den person, der besvarer telefonen på disse telefonnumre til faktureringssupport, kan IKKE hjælpe dig med tekniske problemer, spil eller spørgsmål om køb i spillet. Kontakt vores kundesupport, hvis du har brug for hjælp vedrørende spørgsmål, der ikke omhandler fakturering.

9. KAMPAGNER OG TILBUD

Fra tid til anden kan vi tilbyde tidsbegrænsede kampagner. Gennemgå venligst de officielle regler eller vilkår vedrørende funktioner (hvis der er nogen), der er knyttet til en eventuel kampagne. De finder anvendelse i tillæg til disse vilkår.

Derudover kan vi fra tid til anden promovere tilbud. Vi er ikke forpligtet til at give tilbud, og du er ikke forpligtet til at acceptere dem. Tilbud kan ikke overdrages, indløses eller udveksles for andre ting af værdi, undtagen efter vores eget skøn. Hvis du accepterer et tilbud, skal du muligvis underskrive en erklæring om berettigelse og ansvarsfritagelse eller andet papirarbejde for at modtage tilbuddet. Nogle tilbud er genstand for skatter og andre afgifter, rejser eller aktiviteter uden for den virtuelle verden, som vil blive oplyst, før du accepterer tilbuddet. Hvis du accepterer et tilbud, påtager du dig alt ansvar i forbindelse med tilbuddet.

10. TREDJEPARTSANNONCERING

Nogle gange leverer vi links i vores spil eller på tjenesterne til andre tredjepartsvirksomheders websteder eller til virksomheder, der inviterer dig til at deltage i et salgsfremmende tilbud og tilbyder dig til gengæld nogle funktioner i tjenesterne eller opgradering (såsom valuta i spillet). Enhver afgift eller forpligtelse, du påtager sig i forbindelse med disse andre virksomheder, er dit ansvar.

Vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsteder, som vi linker til i vores tjenester, og et sådant link betyder ikke, at vi støtter eller godkender det websted, der linkes til eller andre oplysninger, du får herfra. Vi er ikke ansvarlige for ethvert krav, der vedrører indhold, varer og/eller tjenester fra tredjepart.

Vær også opmærksom på, at de linkede tredjepartswebsteder ikke er under vores kontrol, og de kan indsamle data eller bede dig om at give dem personlige eller andre oplysninger, eller de kan automatisk indsamle oplysninger fra dig. Når du bruger disse tredjepartswebsteder og -tjenester, kan tredjepartsvirksomheden (eller måske ikke) bede dig om tilladelse til at få adgang til dine oplysninger og dit indhold. Vi er ikke ansvarlige for disse andre virksomheders indhold, forretningspraksis eller fortrolighedspolitik, eller for, hvordan de indsamler, bruger eller deler de oplysninger, de får fra dig.

11. MEDDELELSER OM OPHAVSRET/KLAGER

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og beder dig om også at respektere dem. Vi reagerer på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten, der overholder den amerikanske Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), e-handelsdirektivet og relaterede lovgivning i EU og lignende eller tilsvarende andre lokale love, der måtte finde anvendelse. For yderligere oplysninger besøg venligst Zyngas side om ophavsret for at se vores retningslinjer for meddelelser. Vi forbeholder os retten til at bringe enhver spillers adgang til tjenesterne til ophør, hvis vi vurderer, at spilleren har begået "gentagende overtrædelser". Vi behøver ikke at underrette spilleren, før vi gør dette.

12. FEEDBACK OG UOPFORDREDE FORSLAG

Vi kan anmode om din feedback om bestemte funktioner via en kampagne eller vores kundeindsigtsprogram. Du er ikke forpligtet til at besvare vores anmodning. Eventuel feedback, du giver på vores anmodning via en kampagne eller et program, er underlagt reglerne for den enkelte kampagne eller det enkelte program. Forslag, oplysninger eller feedback, som du sender til os frivilligt, er underlagt vores politik for uopfordrede forslag.

13. TJENESTERNES TILGÆNGELIGHED: ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI

Zynga, Zynga Corporate Family og Zynga Affiliates lover eller garanterer ikke, at tjenesterne eller noget indhold på dem altid vil være tilgængeligt, uafbrudt eller fejlfrit. Vi kan suspendere, tilbagekalde eller begrænse tilgængeligheden af vores tjenester helt eller delvist af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager.

BRUGEN AF TJENESTERNE ER FOR EGEN RISIKO. DE LEVERES "SOM DE FOREFINDES". I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV GIVER ZYNGA, ZYNGA CORPORATE FAMILY OG ZYNGA AFFILIATES INGEN GARANTIER, BETINGELSER ELLER ANDRE VILKÅR AF ENHVER ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, VEDRØRENDE TJENESTERNE. ZYNGA, ZYNGA CORPORATE FAMILY OG ZYNGA AFFILIATES FRASKRIVER SIG ENHVER TITELGARANTI ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, BETINGELSER ELLER ANDRE VILKÅR VEDRØRENDE KRÆNKELSE, SALGBARHED, UFORSTYRRET NYDELSESRET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Hvis din stat eller dit land ikke tillader disse ansvarsfraskrivelser, gælder de ikke for dig. Hvis din stat eller dit land kræver en vis periode, for hvilken garantien er gældende, vil den enten være kortere end 30 dage fra din første brug af tjenesterne eller den korteste frist, der kræves i henhold til loven.

14. BEGRÆNSNINGER: ANSVARSFRASKRIVELSE

DU ANERKENDER, AT ZYNGA, ZYNGA CORPORATE FAMILY OG ZYNGA AFFILIATES IKKE ER ANSVARLIGE

(1) FOR EVENTUELLE INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER, HERUNDER DRIFTSTAB, TAB AF GOODWILL ELLER DATA, SOM PÅ NOGEN MÅDE KUNNE OPSTÅ VED BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUGEN AF TJENESTERNE ELLER

(2) FOR TREDJEPARTS ADFÆRD, HERUNDER ANDRE BRUGERE AF TJENESTERNE OG OPERATØRER AF EKSTERNE SIDER.

ANVENDELSE AF TJENESTERNE OG EKSTERNE SIDER SAMT SKADER HIDRØRENDE FRA TJENESTERNE OG EKSTERNE SIDER ER UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, GÆLDER ANSVARSFRASKRIVELSEN I DISSE BETINGELSER FOR ALLE SKADER, SOM ER FORÅRSAGET AF TJENESTERNE, ELLER SOM ER RELATERET TIL BRUGEN ELLER DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTERNE, I HENHOLD TIL ENHVER SØGSMÅLSGRUND I ENHVER JURISDIKTION, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, HANDLINGER VEDRØRENDE BRUD PÅ GARANTI, KONTRAKTBRUD ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED).

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER ZYNGAS SAMLEDE FORPLIGTELSER, ZYNGA CORPORATE FAMILY OG/ELLER ZYNGA AFFILIATES BEGRÆNSET TIL DET SAMLEDE BELØB, DU HAR BETALT TIL ZYNGA, ZYNGA CORPORATE FAMILY OG/ELLER ZYNGA AFFILIATE I ETHUNDREDEOGFIRS (180) DAGE STRAKS EFTER DEN DATO, HVOR DU FØRSTE GANG FREMSÆTTER ET SÅDANT KRAV.

HVIS DU IKKE HAR BETALT ZYNGA, ZYNGA CORPORATE FAMILY ELLER EN ZYNGA AFFILIATE BELØBET INDENFOR ETHUNDREDEOGFIRS (180) DAGE STRAKS EFTER DEN DATO, HVOR DU FØRST FREMSÆTTER ET SÅDANT KRAV, ER DIN ENESTE LØSNING FOR ENHVER TVIST MED ZYNGA, ZYNGA CORPORATE FAMILY OG/ELLER EN ZYNGA AFFILIATE AT STOPPE MED AT BRUGE TJENESTERNE OG ANNULLERE DIN KONTO.

Nogle stater eller lande tillader ikke undtagelser af visse garantier eller begrænsninger/undtagelser for ansvar, der er beskrevet ovenfor, hvilket betyder, at disse begrænsninger/undtagelser måske ikke gælder for dig, hvis du bor i en af disse stater eller lande. Disse begrænsninger/undtagelser gælder fuldt ud for personer, der er bosiddende i New Jersey.

Disse begrænsninger/undtagelser gælder ikke for brugere, der befinder sig i EØS eller i Brasilien. Hvad angår disse brugere, og hvis Zynga ikke overholder disse betingelser, er Zynga ansvarlig for tab eller skade, du lider, der er en forudsigelig følge af Zyngas brud på disse betingelser eller en følge af Zyngas forsømmelighed, men Zynga er ikke ansvarlig for tab eller skader, der ikke er forudsigelige. Tab eller skade er forudsigeligt, hvis det var en åbenlys konsekvens af vores brud, eller hvis det var under overvejelse af dig og Zynga på det tidspunkt, hvor vi indgik disse betingelser.

15. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL

DETTE AFSNIT GÆLDER KUN FOR SPILLERE I USA OG CANADA.

Hvis du har problemer med tjenesterne, kan mange problemer løses på et af vores spillerfora.

Før du indleder en formel retssag, skal du sende en skriftlig meddelelse til ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403, for at give Zynga mulighed for at løse tvisten med dig på uformel vis gennem forhandling. Hvis Zynga har en tvist med dig, vil Zynga sende en meddelelse til den adresse og/eller mailadresse, som Zynga har registreret på dig, hvis der er nogen. Du og Zynga er enige om at forhandle tvisten i god tro i mindst 30 dage efter, at du har modtaget meddelelsen om tvisten. Hvis tvisten ikke er løst inden for 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen om tvisten, kan Zynga eller du indbringe kravet for en voldgiftsret som angivet i dette afsnit. Du og Zynga er enige om, at en tvist ikke kan indbringes for voldgift, medmindre og indtil den part, der indbringer tvisten for voldgift, har opfyldt kravene i dette afsnit i det omfang, det er muligt.

Du og Zynga accepterer afgørelse ved voldgift

Ved frivillig accept af disse betingelser, accepterer du og Zynga og ethvert medlem af Zynga Entities i videst mulige omfang at løse eventuelle krav, der er opstået som følge af eller er relateret til betingelserne, vilkårene vedrørende funktioner, fællesskabsbestemmelserne, dit forhold til os eller Zyngas tjenester, herunder, men ikke begrænset til, brugen af tjenesterne og de oplysninger, du leverer via tjenesterne gennem endelig og bindende voldgift. Dette gælder for alle krav, medmindre kravet henhører under de undtagelser for afgørelse ved voldgift, der er identificeret nedenfor. Denne afgørelse ved voldgift gælder også, selvom du ikke længere bruger din Zynga-konto eller sletter den. (I afsnit 15 og 17 kan du, Zynga og ethvert medlem af Zynga Entities blive omtalt individuelt som "en part" eller kollektivt som "parterne".)

En voldgiftsprocedure fremsættes for en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer og jury, så ved frivilligt at acceptere disse betingelser accepterer du, Zynga, og ethvert medlem af Zynga Entities at give afkald på retten til en rettergang, der fremsættes for en dommer og jury. Voldgiftssager er mindre formelle end retssager i retten og giver begrænsede muligheder for at tvinge den anden side til at dele oplysninger, der er relevante for tvisten. Voldgiftsmanden kan tilkende samme skadeserstatning og fritagelse på individuel basis, som en domstol kan tildele en person med undtagelse af begrænsningerne i disse betingelser. Hvis en part ikke er tilfreds med voldgiftsmandens afgørelse, har domstolene kun begrænset mulighed for at ændre voldgiftsafgørelsen.

Hvis en part ikke accepterer, hvorvidt voldgiftsafgørelsen i nærværende afsnit 15 (eller en del heraf) kan fuldbyrdes, eller hvorvidt den finder anvendelse på tvisten, accepterer alle parter, at en voldgiftsmand vil have enekompetance til at træffe afgørelse herom.

Hvis du, Zynga eller et medlem af Zynga Entities fremsætter et krav i retten, der bør afgøres ved voldgift, eller hvis en part nægter at afgøre et krav ved voldgift, der bør afgøres ved voldgift, kan enhver anden part anmode en domstol om at tvinge parterne til at afgøre ved voldgift for at løse kravet (dvs. tvungen voldgift). Du, Zynga eller et medlem af Zynga Entities kan også anmode en domstol om at sætte en retssag i bero (dvs. udsætte retssagen), mens en voldgiftsprocedure pågår.

Voldgiftsproceduren

New Era ADR ("New Era") vil administrere en eventuel voldgift mellem dig og Zynga eller medlem af Zynga Entities. Parterne aftaler at anvende New Eras virtuelle, fremskyndende voldgiftsregler og -procedurer, såvel som enhver af deres generelle regler og procedurer, som måtte være relevant. Du kan se New Eras regler og procedurer på deres websted på www.neweraadr.com/rules-and-procedures/. (Denne webadresse kan ændres). Hvis noget i disse betingelser er anderledes end New Eras regler og procedurer, accepterer parterne at følge disse betingelser i stedet.

For at starte en voldgiftsprocedure skal du indsende et krav om voldgift og en kopi af disse betingelser via New Eras websted (app.neweraadr.com).

Du og Zynga aftaler at fremlægge sagen for en føderal eller statslig domstol i San Francisco amt, Californien, for at tvinge voldgift, for at udsætte sagen i afventning af voldgift, eller for at bekræfte, ændre, omstøde eller afsige dom vedrørende den af voldgiftsmanden afsagte kendelse. Du accepterer at for at kunne indlede et voldgiftskrav gennem New Era, skal følgende oplysninger indsendes ud over dem, der kræves af New Era: (1) identificerende oplysninger i forbindelse med alle dine Zynga-konti (tidligere eller nuværende), herunder Zynga ID, Facebook ID og e-mailadresser og (2) en specifik forklaring af, hvorfor du eller Zynga hævder at have lidt skade på grund af den anden parts adfærd samt de faktiske forhold, der understøtter ethvert krav om økonomisk godtgørelse. Når dit krav om voldgift er indsendt, skal der vælges en voldgiftsmand i henhold til processen, der er beskrevet i New Eras generelle regler og procedurer.

Voldgiftsgebyrer og omkostninger

Hvis du indleder en voldgiftsprocedure i henhold til betingelserne, skal du betale New Eras registreringsgebyr på 300 USD, med forbehold af gældende love vedrørende betaling af voldgiftsgebyrer. Du vil ikke være ansvarlig for at betale andre gebyrer i forbindelse med voldgiftssagen. Alle andre gebyrer og udgifter, der opkræves af New Era, betales af Zynga. Endvidere, hvis New Era vurderer, at du ikke er i stand til at betale din del af registreringsgebyret, vil Zynga også betale den del. Hvis voldgiftsmanden beslutter, at alle de krav, som den part, der anlægger voldgiftssagen, har gjort gældende, er useriøse, accepterer den tabende part at refundere den vindende part alle voldgiftsgebyrer samt rimelige advokatsalærer og omkostninger, som den vindende part har afholdt i forbindelse med voldgiftssagen.

Begrænset klageret

Hvis New Era beslutter, at New Eras regler og procedurer for massevoldgift finder anvendelse på dit krav, og dit krav udvælges som en "Bellwether-sag" (som defineret i New Eras regler og procedurer for massevoldgift), har du og Zynga en begrænset adgang til at anke over voldgiftsmandens afgørelse i den pågældende Bellwether-sag. Helt konkret kan du eller Zynga inden for 60 dage efter voldgiftsmandens endelige afgørelse i en Bellwether-sag anke denne afgørelse til Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS"), i henhold til følgende procedure:

 • Anken vil blive behandlet i henhold til JAMS’ valgfrie procedure for anke af voldgift, som kan findes på www.jamsadr.com.
 • For at indlede en anke skal en part indsende formularen "Krav om voldgift", der findes på www.jamsadr.com, og skal også sende en skriftlig meddelelse til den anden part.
 • Den part, der anker sagen, er ansvarlig for betaling af alle gældende JAMS-gebyrer, herunder registrerings- og voldgiftsgebyrer.
 • JAMS’ ankepanel vil bestå af voldgiftsmænd, som enten (a) er pensionerede stats- eller forbundsdommere eller (b) autoriserede advokater med mindst 20 års aktiv erfaring med retssager og betydelig ekspertise inden for den materielle lovgivning, der er gældende for tvistens genstand.
 • JAMS’ ankepanel foretager en gennemgang de novo af voldgiftsmandens afgørelse.
 • Medmindre andet er fastsat i FAA, kan afgørelsen fra JAMS’ ankepanel ikke appelleres

Undtagelser for afgørelser ved voldgift

Parterne er enige om, at de vil anlægge sag for at løse tvister

 1. Med hensyn til dine, Zyngas eller et medlem af Zynga Entities’ immaterielle rettigheder (f.eks. varemærker, præsentation, domænenavne, forretningshemmeligheder, ophavsret eller patenter; og
 1. Hvor den eneste form for medhold er påbud.

Parterne er enige om ikke at søge påbud (dvs. et påbud om, at den anden part skal gøre eller undlade at gøre noget, bortset fra at betale erstatning) under voldgiftssagen. Sådanne påbud skal i stedet anmodes ved en domstol. Hvis en part har en tvist, hvori de søger at opnå både påbud og andre former for godtgørelse, skal denne part gå til domstolene for at anmode om påbud og andre former for godtgørelse skal afgøres ved voldgift.

Hvis du har brugt tjenesterne i staten Washington og er medlem af den såkaldte gruppe, der er anført i Ferrando et al. v. Zynga Inc. (Sagsnr. 22-cv-214-RSL, W.D. Wash.), vil afsnit 15 i disse betingelser ikke finde anvendelse på dig med hensyn til genstanden for de påstande, der anføres i denne sag, men vil finde anvendelse på dig i alle andre henseender.

For yderligere oplysninger om hvilken domstol parterne kan gå til for at løse tvister, der ikke er genstand for voldgift, se afsnit 17 (Sted for retstvister, der ikke er genstand for voldgift).

Ingen kollektive søgsmål

Ved frivillig accept af disse betingelser accepterer du, Zynga og Zynga Entities, at parterne kun kan rejse krav mod hinanden på individuel basis.

Det vil sige:

Parterne accepterer, at hverken du eller Zynga eller et medlem af Zynga Entities kan fremsætte krav som sagsøger eller medlem i et kollektivt, fælles eller repræsentativt søgsmål eller på anden måde søge at få dækket tab, som en tredjepart har lidt.

For at undgå enhver tvivl skal denne bestemmelse ikke udelukke anvendelse af New Eras massevoldgiftsregler og -procedurer, hvor disse regler og procedurer i øvrigt finder anvendelse.

Fravalg af bindende voldgift og afståelse af anlæggelse af kollektivt søgsmål

Du har ret til at fravælge og ikke være bundet af denne voldgiftsaftale ved at sende os skriftlig meddelelse om dit fravalg til kundesupport eller ved at sende et brev som beskrevet i afsnit 23 (Meddelelser). Meddelelsen skal sendes inden for tredive (30) dage efter din første brug af tjenesterne, eller når dette fravalg er tilgængeligt, afhængigt af hvad der er senest, ellers er du bundet til at afgøre tvister ved voldgift som beskrevet i afsnit 15. Hvis du fravælger disse voldgiftsbestemmelser, er Zynga heller ikke bundet af disse bestemmelser.

Fortsat eksistens

Afsnit 15 fortsætter efter ophør af disse betingelser.

16. GÆLDENDE LOVGIVNING

Hvis du befinder dig i USA, accepterer du, at disse betingelser påvirker mellemstatslig handel, og at Federal Arbitration Act (herunder procedurereglerne) regulerer fortolkningen og håndhævelsen af afsnit 15 (Bindende voldgift og afståelse af anlæggelse af kollektivt søgsmål). Derudover er disse betingelser og vores forhold underlagt loven i Californien med undtagelse af konflikter mellem lovprincipper.

Hvis du befinder dig andre steder end USA eller Brasilien, reguleres disse betingelser og vores forhold af irsk lovgivning, med undtagelse af konflikter mellem lovprincipper. Hvis du befinder dig i Brasilien, vil brasiliansk lovgivning være gældende.

17. STED FOR RETSTVISTER, DER IKKE ER GENSTAND FOR VOLDGIFT

Hvis du befinder dig i USA, skal retssager, der er udelukket fra den bindende voldgift i afsnit 15, frembringes for den statslige eller føderale domstol i San Francisco, Californien, medmindre parterne er enige om en anden placering. Du, Zynga og Zynga Entities giver samtykke til et mødested og personlig jurisdiktion i San Francisco, Californien.

Hvis du befinder dig andre steder end USA, skal retssager indbringes for en kompetent domstol i den stat, hvor du har din sædvanlige bopæl ("Gældende domsmyndighed"), medmindre parterne er enige om en anden placering. Du, Zynga og Zynga Entities giver samtykke til domstol og personlig jurisdiktion i den gældende domsmyndighed.

18. ADSKILLELSE AF VILKÅR

Hvert afsnit i disse betingelser finder separat anvendelse. Hvis en del af disse betingelser, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser ikke kan håndhæves, gælder resten af disse betingelser, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser fortsat og er bindende, og vilkår, som ikke kan håndhæves erstattes med vilkår, der i økonomisk henseende er tættest på det ulovlige vilkår eller vilkår, som ikke kan håndhæves.

19. TILDELING

Vi kan til enhver tid, med eller uden dit samtykke, tildele vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser til enhver person eller enhed. Du må ikke tildele dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser til nogen uden først at få Zyngas skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at gøre dette uden vores samtykke er ugyldigt.

20. HELE AFTALEN

Disse betingelser og eventuelle andre politikker eller regler, som vi henviser til i disse vilkår, udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende emnet for disse betingelser og erstatter alle forudgående aftaler mellem parterne vedrørende emnet for disse betingelser, uanset om disse forudgående aftaler var elektroniske, mundtlige eller skriftlige, eller om de er indgået ved skik, praksis, politik eller præcedens mellem dig og os. Denne bestemmelse gælder ikke for brugere, der befinder sig i EØS.

21. DET ANVENDTE SPROG FOR BETINGELSERNE

Hvis vi leverer en oversat version af disse betingelser, vilkår vedrørende funktioner, fællesskabsbestemmelser, fortrolighedspolitik eller andre vilkår eller politikker, tjener den udelukkende et informativt formål. Hvis den oversatte version betyder noget andet end den engelske version, er den engelske ordlyd gældende. Denne bestemmelse gælder ikke for brugere, der befinder sig i EØS og i Brasilien.

22. INGEN FRASKRIVELSE

Hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder i henhold til disse betingelser, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser, fraskriver det ikke vores ret til at gøre det på et senere tidspunkt. Hvis vi udtrykkeligt fraskriver en bestemmelse i disse betingelser, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser, betyder det ikke, at den er fraskrevet i alle fremtidige tilfælde. Hvis vi fraskriver en misligholdelse eller overtrædelse begået af dig, fraskriver vi den udelukkende skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk fraskriver enhver senere misligholdelse eller overtrædelse begået af dig.

23. MEDDELELSER

Hvis vi skal give dig besked om noget i henhold til vilkårene, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser, kan vi underrette dig ved at poste en besked på www.zynga.com eller i Zynga-spil, du spiller, sende dig en mail eller bruge andre måder at kommunikere med dig på ud fra de kontaktoplysninger, du har givet os.

Hvis du skal underrette os om noget i henhold til betingelserne, vilkår vedrørende funktioner eller fællesskabsbestemmelser, skal meddelelsen være skriftlig og rettet til Zynga Inc., Attn: LEGAL DEPARTMENT, 1200 Park Place San Mateo CA 94403, medmindre vi har givet en mere specifik måde at underrette os på.

24. FORCE MAJEURE

Vi er ikke ansvarlige for ændringer eller problemer uden for vores kontrol, for eksempel ændringer eller problemer forårsaget af naturkatastrofer, krig, terrorisme, optøjer, embargoer, handlinger udført af civile eller militære myndigheder, ild, oversvømmelser, ulykker, fejl i netværksinfrastruktur, strejker, eller mangel på transport, faciliteter, brændstof, energi, arbejdskraft eller materialer. Denne bestemmelse gælder ikke for brugere, der befinder sig i EØS.


Opsummering af nye ændringer

 • Vi har foretaget nogle ændringer angående hvordan vi løser tvister, hvis de skulle forekomme. Vi har tilføjet en bestemmelse, der kræver, at tvister mellem Zynga og spillere i USA og/eller Canada skal løses ved bindende voldgift, medmindre der gælder en undtagelse. Det betyder, at spillere i USA og Canada giver afkald på deres ret til at deltage i gruppesøgsmål mod Zynga.
 • Vi har præciseret, hvilke associerede Zynga Entities, der er omfattet af disse vilkår.
 • Vi har også foretaget en række redigeringer for at tilpasse disse betingelser.